Tunsberg
Glemt passord?


Ernæringsterapi

Matlaging er en viktig del av studiet, både på grunn av det faglige og ikke minst det sosiale.

Vi har nå åpnet opp for søknad til oppstart i 2019. Da har du mulighet til å sikre deg plass mens du fullfører andre studier.

Studiet er åpent for deg som har fullført kostholdsveileder. Hvis du har en bachelor i ernæring så kan du søke om å få tatt kostholdsveileder som privatist. 

Tiden frem til oppstart kan du bruke til å gjennomføre kostholdsveileder (obligatorisk), naturmedisinsk grunnutdanning og grunnmedisin. Dette er fag som er viktige sammen med ernæringsterapi. 

Tror du at kostholdet kan påvirke din og andres helse? Ønsker du å hjelpe andre til bedre helse?

Da er studiet ernæringsterapi noe for deg. Ernæringsterapi er en terapiform hvor man ut ifra informasjon fra pasienten, analyser og biokjemiske tester, gir råd om hvordan man bør endre kostholdet, og hvilke kosttilskudd som kan være fornuftige i den gitte situasjonen.

Ernæringsterapi tar utgangspunkt i at sykdom ofte er en ubalanse, som kan være forårsaket av feil kosthold, mangel på næringsstoffer, ugunstig miljø eller en belastende livsstil. Ved å gjøre endringer, kan man være i stand til å reversere sykdomsprosessene ved mange kroniske sykdommer.

Grunnlaget for ernæringsterapi er at et riktig kosthold og en fornuftig livsstil vil kunne være med å forebygge sykdom, og å bidra til en god fysisk og psykisk helse gjennom hele livet. 

Etter endt utdannelse har du:
 • Kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse.
 • Kunnskap om hvordan ernæringsterapi kan brukes i forebygging og behandling av sykdom.
 • Nødvendig kompetanse for å kunne gjennomføre ernæringsterapi på en faglig forsvarlig måte.
 • Nødvendig kompetanse for å kunne drive din egen praksis som ernæringsterapeut.
 • Forståelse for ernæringsterapiens og egne begrensninger slik at du kan vurdere når pasienten bør sendes videre til annet kvalifisert helsepersonell.

Studenter som har fullført og bestått utdanningen vil få vitnemål med tittelen Ernæringsterapeut TMS.Etter endt utdanning skal du kunne gi veiledning til pasienter om hvordan de ved hjelp av kostomlegging og bruk av kosttilskudd skal kunne motvirke og reversere sykdomsprosesser. Rådene skal være basert på vitenskapelig dokumentasjon, og være tilpasset den enkelte pasient.

Etter endt utdanning skal du ha gode faglige kunnskaper, og ha utviklet evnen til å sette deg inn i vitenskapelige publikasjoner. Det gjør deg i stand til å holde deg best mulig oppdatert på ny forskning.

Du skal gjennom studiet utvikle ferdigheter i pasientbehandling og gjennomføring av konsultasjoner. Det innebærer å mestre din rolle som terapeut og ha kunnskap om kommunikasjon, pasientpsykologi og etikk i arbeidssituasjonen.

Etter endt utdanning skal du kunne gjennomføre selvstendige konsultasjoner, og utarbeide nødvendig materiell for pasientene, på en forsvarlig måte.

Skolen legger stor vekt på at du skal ha praktisk nytteverdi av studiet. Derfor lærer du også hvordan du starter opp og drifter din egen terapeutvirksomhet.

 
 1. semester Evolusjon og ernæring
Næringsstoffene
Terapeutrollen og personlig utvikling (gjennom hele studiet)
Epigenetikk, hvordan miljøet påvirker genuttrykket
Stress, hva gjør det med kroppen og hvordan beskytte oss
Antioksidanter og oksidativt stress
Kosttilskudd
Mineralterapi
Fordøyelse og matvarereaksjoner
 2. semester Søtnings- og tilsetningsstoffer
Metabolsk syndrom
Overvekt
Diabetes
Essensielle fettsyrer og eikosanoider
Syre og base
Spesialdietter
Rensende og stimulerende kosthold
Tradisjonsmat og barnemat
Trening og ernæring del 1
Kasuistikker
 3. semester Kasiustikker
Funksjonell medisin
Hva skjer i ernæringsforskningen
SNP’s og metylering – viktig i ernæringsterapien
SIBO – en mulig årsak til fordøyelsesproblemer
Stoffskiftet
Stimulanter og avhengighet
Biokjemiske/biologiske tester
Praktisk klinikkarbeid
Vektnedgang – myter og fakta
Klinikktrening
Klinikkdrift
 4. semester Hjerte- og karsykdommer
Vektreduksjon
Hudproblemer og ernæring
Autoimmune sykdommer
Urter
Salt
Ketogent kosthold – terapeutisk potensiale
ME og fibromyalgi
Mental helse og ADHD
Idrett og ernæring del 2
* Studieplanen er under kontinuerlig utvikling og oppdatering. Enkelte leksjoner og tema kan derfor gjennomgå endringer.

Ernæringsterapi passer for deg som ønsker å starte egen praksis som terapeut. Det passer også godt for deg som alt har en medisinsk eller naturmedisinsk praksis og ønsker å integrere ernæring i din behandling.

Etter fullført utdanning kan du jobbe:

 • I egen praksis som ernæringsterapeut
 • I et fellesskap med andre terapeuter
 • På et treningssenter
 • Med undervisning/kursvirksomhet
 • Med salg/rådgivning innen helsekost
 • Med rådgivning/kurs mot bedrifter


Utdannelsen vil også gi:

 • Etablerte terapeuter et utvidet tilbud i eksisterende praksis
 • Spa- og hudterapeuter et viktig supplement
 • Offentlig helsepersonell kunnskap om hvordan ernæring kan benyttes til forebygging og behandling
 • Ansatte i barnehager og skoler et bedre grunnlag for å hjelpe barn som har problemer med matvarereaksjoner

 

Opptakskrav
Søknadene behandles fortløpende, og det er begrenset antall studieplasser.

Det kreves at du har fullført og bestått kostholdsveileder for å kunne starte på ernæringsterapi. Dersom du har en bachelor i ernæring, vil du kunne gjennomføre en privatistversjon av kostholdsveileder.

Du kan søke på ernæringsterapi før du har fullført kostholdsveileder, og du kan få opptak med forbehold om at dette gjennomføres før oppstart. Du kan ta siste eksamen i oktober.

Har du en del forkunnskaper og god tid kan det være mulig å gjennomføre kostholdsveileder på kortere tid enn det som er satt opp.

For å kunne bli medlem i en terapeutorganisasjon er det også krav om kunnskaper i anatomi, fysiologi og patologi. Minimumskravet tilsvarer nivået på grunnmedisin. Du må også gjennomføre naturmedisinsk grunnutdanning og VEKS-fag. Disse studiene kan du ta før, samtidig eller etter ernæringsterapi. Hva som skal til for å bli godkjent naturmedisinsk ernæringsterapeut kan du lese mer om her.

Det er en stor fordel med gode engelskkunnskaper da en del litteratur og forskning kun er tilgjengelig på engelsk.

Utdannelsen gjennomføres med en kombinasjon av samlinger, forelesninger og gruppearbeid. I tillegg følger du et nettbasert undervisningsopplegg.

Under studiet vil du gjennomføre forskjellige praksisøvelser: klinikktrening på skolen, observasjon av erfarne terapeuter og egne konsultasjoner med pasienter. Etter avsluttet eksamen vil du være godt rustet til å utføre sikre og effektive konsultasjoner på egenhånd. Denne praksisen må være godkjent for å få vitnemål.

I første semester gjennomfører studentene et kostholdsforsøk. Vi tror dette vil være med å gjøre utdannelsen enda mer levende, samt at du får større kunnskap om, og forståelse av, hva forskning går ut på. 

Vi legger stor vekt på evnen til å presentere fagstoff. Å holde foredrag er effektivt for å lære bort de viktigste sammenhenger mellom kosthold og helse. Derfor er presentasjoner og foredrag en viktig del av utdannelsen.

Utdanningen går på deltid over to år.

Det er tre samlinger i høstsemesteret og fire i vårsemesteret. Fredag vil det være skole kl. 16:00-20:00, lørdag 09:00-17:00 og søndag 09:00-14:30.

Studiet avsluttes med en eksamenssamling på Akinonsenteret i Spania http://www.akinonresort.no/

Datoer for samlinger kull 2019

1. semester 2019
* Samling 1 06-08 september
Samling 2 18-20 oktober
* Samling 3 29. november - 1. desember
2. semester 2020
Samling 4 10-12 januar
* Samling 5 7-9 februar
Samling 6 6-8 mars
* Samling 7 17-19 april
Samlingene arrangeres i skolens lokaler i Tønsberg. Skolen ligger sentralt plassert i gangavstand fra tog og buss. Det er gode forbindelser til hele landet.

Du bør sette av ca. 10-15 timer per uke til studiearbeid. Vi oppfordrer og hjelper gjerne studentene med å danne kollokviegrupper. For de som ønsker å jobbe enda mer, har vi tilbud om mye ekstra lærestoff, samt andre foredrag og seminarer.

Eksamen ernæringsterapi:
1. studieår avsluttes med en 4 timers hjemmeeksamen.
2. studieår avsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen på Akinonsenteret i Spania.

Eksamenssamlingen i Spania er frivillig. De som ikke kan delta, vil få mulighet til å ta avsluttende eksamen i Norge.

Programmet for studiet er hele tiden under utvikling. Derfor vil det alltid kunne bli noen endringer av faginnhold og lærere/veiledere.


Studieavgiften er kr 19 500,- pr semester og betales for ett år om gangen (totalt kr 39 000,- pr studieår). Du kan innbetale studieavgiften for ett år i en innbetaling eller betale med avdrag. I tillegg kommer påmeldingsavgift på kr 2500,- Denne betales etter at søknaden er godkjent og du har akseptert studieplassen.


I tillegg kommer utgifter til eksamen og lærebøker. Eksamensavgift er kr 1200,- for første eksamen og kr 1600,- for siste og avsluttende eksamen.
Er det mulig å gjennomføre ernæringsterapi med en fulltidsjobb ved siden av?
Ja, det er lagt opp til at det skal være mulig. 


Hva kan jeg jobbe med etter endt utdanning?
Du skal etter endt utdanning kunne etablere deg som terapeut med ernæringsterapi som hovedterapi.

Du skal kunne gjennomføre en klientbehandling som omfatter en anamnese, forslag til kosthold- og livsstilsendringer og et strukturert opplegg for oppfølginger inntil ønsket resultat er oppnådd.


Hvordan vurderes eksamen i ernæringsterapi?
Med karakter. 

Kan man få støtte fra Lånekassen?
Kun en utdanning hos oss gir dette. Det er vår egen fagskoleutdanning i biopati.

De studiene som ikke er støttet har en lavere studieavgift enn tilsvarende utdanninger, slik at man skal ha mulighet til å dekke dette selv. I tillegg til å jobbe ved siden av studiene, begynner mange av våre studenter å ha egne pasienter mens de studerer.  

© 2019 Tunsberg Medisinske Skole