Tunsberg

Truls Isaksen

Truls er rektor ved Tunsberg og har jobbet her siden starten i 1998. Han har utdanning innen biologi, fysikk, kjemi og informasjonstekonlogi, men har også en allsidig bakgrunn fra mange områder. Han har i tillegg til å jobbet mye som lærer jobbet med film, musikk, e-handel og markedsføring. Han var blant de første som startet med nettundervisning i Norge i medisinske fag. Han har også erfaring fra etablering og styrearbeid i en rekke bedrifter. 

Interessen for helse oppstod mens han studerte biologi. På den tiden var teoriene til legen Robert Atkins begynt å få fotfeste, og i Norge var Fedon Lindberg hyppig deltager i ulike debattprogram. De snakket om sammenhengen mellom raske karbohydrater, insulin og overvekt og møtte stor motstand. Det som var litt frustrerende var at alt de sa var beskrevet i biokjemien og egentlig helt logisk.

Selv om mange bør redusere karbohydrater og da spesielt de raske, så ser vi i dag at det er mye mer som bidrar til god helse. Vi har i tillegg blant annet fokus på individuelt tilpasset kosthold, matkvalitet, og det å styrke fordøylesen. Andre områder hvor vi har mye fokus er det mentale, og da spesielt hvordan stress og søvn påvirker kroppen.

  • 1992 - 1995: Faglærer i realfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • 1995 - 1996: Fordypning i biologi og realfagsdidaktikk (pedagogikk), ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • 1998 - 2001: Informatikk ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • 1996 - 2002: Fagansvarlig ved Høyskolen i Telemark
  • 1996 - 2004: Underviser i helsefag og e-handel ved Merkantilt institutt
  • 1997 - 2006: Underviser i helsefag ved Kompetansebyggeren i Vestfold
     

Truls har undervist i helsefag ved videregående skoler og høyskoler, før han i 1998 startet Tunsberg Medisinske Skole. Han er i dag rektor og pedagogisk ansvarlig for de ulike utdanningene.

En viktig del av jobben som rektor er å kvalitetssikre de ulike utdanningene, og forsøke å finne områder hvor vi kan forbedre oss. Alle lærere gjennomgår en intern pedagogisk utdanning og deltar på jevnlige fagsamlinger for lærere. Dette er en av de viktigste oppgavene han jobber med på skolen.
© 2024 Tunsberg Medisinske Skole