Tunsberg
Glemt passord?


Kostholdsveileder

Kostholdsveileder kan gjennomføres enten på nett eller i Spania. Det å hjelpe andre til bedre helse er en givende og ikke minst viktig jobb. 

Kostholdsveileder er studiet for deg som ønsker å hjelpe andre til en bedre helse gjennom endring av kosthold og livsstil. Alle er forskjellige og trenger dermed et individuelt tilpasset kosthold og personlig oppfølging.

Det finnes ikke et kosthold som passer for alle. Vi er derfor ikke tilhengere av såkalte dietter, men har stor tro på mat som holder blodsukkeret stabilt, sørger for en velfungerende fordøyelse, gir rikelig med næring og holder kroppen fri for betennelser.

Vi ser at behovet for denne typen kompetanse både er stort og økende. Media skriver stadig om hvilken diett som er den sunneste, men folk blir bare mer og mer forvirret. Ved å ta hensyn til individuelle utfordringer som fordøyelse, metabolisme og helse generelt, samt preferanser og behov, blir det unødvendig å kaste seg på de ulike motediettene.

I løpet av studiet vil du lære hvordan du skal veilede mennesker med plager knyttet til kosthold og livsstil. Dersom du ønsker å jobbe som terapeut, anbefaler vi at du senere går videre på ernæringsterapi.

Gjennom studiet lærer du om de ulike næringsstoffene, om matkvalitet, ulike kostholdsfilosofier og dietter og om andre kulturers kostholdsfilosofi. Videre vil du få kunnskap om antioksidanter og oksidativt stress, bruk av terapeutisk mat, fordøyelsen og utfordringer knyttet til den, om hvordan hormonene våre påvirkes av maten vi spiser og om bruk av kosttilskudd. Du vil også få gode kunnskaper om overvekt og vektreduksjon, samt informasjon om ulike tester og analyser som er relevante å bruke i en veiledningssammenheng. Sist, men ikke minst, vil du få grundige ferdigheter innen kostholdsveiledning og tilgang til mange nyttige verktøy som gjør at du kan jobbe mer effektivt og oppnå bedre resultater.

Se "Hva lærer du?" litt lenger ned på siden for mer informasjon om innholdet. Du bør også lese om skolens kostholdsfilosofi

Det er mulig å kombinere nettstudium med undervisning i Spania. Del 1 undervises på våren og del 2 på høsten. Dette passer for deg som har problemer med å sette av den nødvendige tiden til skolearbeid i en hektisk hverdag. Les mer om Kostholdsveileder i Spania. Ta kontakt med skolen hvis du ønsker å ta en del på nett og en i Spania.

Etter fullført og bestått studium, får du vitnemål med tittelen Kostholdsveileder TMS.


Som student har du også følgende fordeler: 
 • Du kan bli medlem i en lukket gruppe på Facebook for studenter og kostholdsveiledere. Her er det over 380 aktive deltagere som hjelper hverandre med spørsmål og problemstillinger. Det er mange gode diskusjoner hver dag. Det er gratis å være medlem, og du har tilgang så lenge du ønsker (etter at du har fullført). 
 • Tilgang til mange ulike verktøy, databaser, tabeller, spørreskjemaer osv. som vil hjelpe deg til å gjøre en bedre jobb som kostholdsveileder.
 • Gode tilbud på mange av våre andre kurs og webinarer. 
 • Mulighet for kontakt med andre studenter som du kan studere sammen med.
 • En lang rekke ekstra-artikler, referanser og tips til gode fagbøker om temaer du ønsker å fordype deg i.
 • Personlig veiledning og støtte av lærere etter behov. 
 • Mulighet for å bestille Alumnitilgang etter at du er ferdig. Da vil du fortsatt ha tilgang til alt læremateriell, verktøy, videoer osv. etter at du er ferdig (kr 800 pr år).Her ser du et lite eksempel fra en av mange videoforelesninger du får tilgang til inne på skolen. Denne kan også vises i fullskjerm ved å klikke på knappen til høyre for HD-knappen.

 

 

Etter endt studium vil du: 

Tema 1 - Næringsstoffene
 • Ha kunnskap om oppbygging og funksjon til makronæringsstoffene i maten.
 • Ha kjennskap til hvordan energien i maten utnyttes til energi i kroppen.
 • Ha kunnskap om de viktigste kildene til karbohydrater, proteiner og fett i kostholdet.
 • Kunne analysere næringsinnholdet i kostholdet ved hjelp av dataverktøy.
 • Kunne forklare pasienten om næringsstoffenes oppgaver i kroppen.
Tema 2 - Matkvalitet
 • Ha kunnskap om hvordan maten blir produsert, fra råvareproduksjon i landbruket til ferdigvarene vi kjøper i butikken.
 • Kjenne til hvilke problemer den industrielle produksjonen av mat kan ha for næringsinnhold og helseeffekt.
 • Kunne vurdere kvaliteten på maten.
 • Kunne veilede en pasient til å velge sunne matvarer.
 • Kunne reflektere over de praktiske og politiske forholdene som ligger til grunn for den maten vi har tilgjengelig.
Tema 3 - Kosthold og dietter
 • Ha kunnskap om ulike kosthold, vite hva de innebærer, og ha kunnskap om hvilke bruksområder og begrensninger forskjellige kosthold og dietter har.
 • Kunne gi råd om spesielle kosthold eller dietter som er tilpasset den aktuelle pasienten.
 • Kunne vurdere og analysere ulike dietter med tanke på hvilke bruksområder og begrensninger de har.
Tema 4 - Kosthold i ulike grupper og kulturer
 • Ha kunnskap om utviklingstrekkene i norsk kosthold.
 • Ha kunnskap om hvilken betydning de kulturelle forskjellene kan ha for veiledning av pasienter med ulik bakgrunn.
 • Kunne tilpasse kostholdet til pasientens kulturelle bakgrunn.
 • Ha evne til å forstå bakgrunnen for de forskjellige kostholdsreglene i andre kulturer, og forklare hvordan de skal kunne tilpasse seg de matvarene som er tilgjengelig i det Norske markedet.
Tema 5 - Kosttilskudd 1: oksidativt stress og antioksidanter
 • Ha kunnskap om faktorer som fører til varierende næringsinnhold i maten.
 • Ha kunnskap om hvilke mangelsymptomer næringsfattig mat kan forårsake.
 • Kjenne til de problemene det oksidative stresset kan skape i kroppen og hva som fører til dannelsen av frie radikaler.
 • Ha kunnskap om hvordan antioksidanter kan beskytte oss mot skadene frie radikaler kan forvolde.
 • Kunne vurdere behovet for ekstra tilførsel av næringsstoffer.
 • Kunne beskrive de forskjellige antioksidantene: endogene og eksogene.
 • Ha en grunnleggende forståelse for at behovet for kosttilskudd vil variere fra person til person basert på den enkeltes motstandskraft og ytre påkjenninger.
Tema 6 - Terapeutisk mat
 • Ha kunnskap om matens terapeutiske virkninger på kroppen.
 • Ha kunnskap om hvilke matvarer som har terapeutisk potensial og i hvilke sammenhenger de kan brukes.
 • Kunne velge ut matvarer og beskrive tilberedningsmetoder som kan bidra til å støtte pasientens helbredelsesprosess.
 • Kunne sette sammen et renseprogram for tarm, lever og nyrer.
Tema 7 - Fordøyelsen
 • Ha kunnskap om fordøyelsessystemets oppbygging og funksjon.
 • Ha kunnskap om matens påvirkning på fordøyelsen.
 • Ha kunnskap om matvarereaksjoner, allergi og intoleranse.
 • Ha kunnskap om hvordan fordøyelsesfunksjonen kan støttes.
 • Kunne analysere pasientens symptomer og kunne relatere dem til problemer i fordøyelsen.
 • Kunne sette opp en behandlingsprotokoll som vil gjenopprette normal fordøyelsesfunksjon.
 • Kunne gi spesifikke kostholdsråd som tar hensyn til matvareintoleranser.
 • Etter endt studium skal kandidaten ha kunnskap om fordøyelsens rolle i utvikling av sykdommer forårsaket av ugunstig kosthold og livsstil.
Tema 8 - Hormoner og mat
 • Kunnskap om de viktigste hormonene i kroppen, hvordan de virker og hvordan de påvirkes av kostholdet.
 • Kunnskap om hvilken betydning blodsukker og insulin har for hormonell balanse.
 • Kjenne de viktigste prinsippene for eikosanoidenes funksjon i kroppen og hvordan matens innhold av omega 3 og 6 påvirker dette.
 • Kunne analysere pasientens symptomer og medisinske tester og vurdere muligheten for eventuelle hormonelle ubalanser.
 • Kunne gi kostholdsråd som kan være med på å balansere hormonene.
 • Kunne analysere fettsyrebalansen og gi råd som vil gi en god omega 3/6 balanse.
Tema 9 - Kosttilskudd 2: bruk av kosttilskudd
 • Kunnskap om hvordan vitaminer og mineraler virker i kroppen.
 • Kjenne til de spesifikke kosttilskuddene som kan benyttes ved spesielle problemer.
 • Kjenne til reglene for doseringer og kunne forklare hvordan man kan bruke kosttilskudd uten å utsette pasienten for fare.
 • Kjenne til de viktigste interaksjoner med legemidler.
 • Kunne analysere pasientens behov for kosttilskudd.
 • Kunne vurdere behovet for justering av typer og dosering etter hvert som balansen gjenopprettes.
Tema 10 - Overvekt og vektreduksjon
 • Kunnskap om flere av faktorene som kan føre til vektoppgang. Dette omfatter både kosthold, livsstil og andre årsaker.
 • Kjenne til de grunnleggende prinsippene for akkumulering av fett.
 • Kjenne til hvordan man kan påvirke kroppen til å brenne overflødig fett.
 • Kunne vurdere pasientens kosthold og livsstil.
 • Kunne beskrive et opplegg for vektnedgang som omfatter kosthold, kosttilskudd og livsstilsendringer.
 • Kunne utarbeide et oppfølgingssystem som skal sikre et optimalt resultat for pasienten.
Tema 11 - Tester og analyser
 • Kunnskap om de vanlige testene fra fastlegen, hva de viser og hva vi kan bruke dem til i veiledningen.
 • Kjenne til andre tester som kan være avgjørende for et godt resultat for pasienten.
 • Kunne vurdere pasientens testresultater.
 • Kjenne til funksjonelle verdier som kan gi kostholdsveilederen nyttig informasjon.
 • Kjenne til og kunne tolke noen sentrale tester som tilbys gjennom private firmaer og laboratorier.
Tema 12 - Kostholdsveiledning
 • Kunnskap om kostholdets betydning for helsen.
 • Kunnskap om hvilke faktorer som kan være medvirkende årsaker til problemene pasienten vil ha hjelp med.
 • Kunnskap om medisiner som kan påvirkes av endringer i kostholdet og hvilke konsekvenser det kan ha.
 • Kunnskap om hvilke faktorer som er viktig for å motivere til forandring.
 • Kjenne til de viktigste reglene for å drive en egen bedrift, krav til journalføring og sikring av pasientdata.
 • Kunne gjennomføre en konsultasjon på en faglig og etisk forsvarlig måte.
 • Kunne utarbeide et kostopplegg med tilhørende kosttilskudd.
 • Kunne utarbeider en plan for oppfølginger etter den innledende konsultasjonen.
 • Kunne føre journal og organisere kontoret for sikker oppbevaring av pasientdata.

 

Dette studiet egner seg for deg som ønsker å jobbe som kostholdsveileder.

Studiet egner seg også for:

 • Alle med interesse for kosthold og ernæring som ønsker å holde seg faglig oppdatert og ta del i den nyeste kunnskapen.
 • Terapeuter som ønsker grundige kunnskaper innen kosthold og ernæring som et supplement til andre terapiformer.
 • Leger, sykepleiere og annet helsepersonell.
 • De som jobber med salg av produkter knyttet til kosthold og ernæring, for eksempel helsekost eller næringsmidler.
 • De som jobber med treningsveiledning/personlig trenere.
 • De som ønsker mer kunnskap om kosthold for å ta bedre vare på egen helse.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav men det anbefales å ha grunnleggende kunnskap i anatomi og fysiologi, tilsvarende minimum forkurs anatomi og fysiologi

 

Studiet er et nettbasert deltidsstudium over ca. 12 måneder. Du har tilgang til studiet i ca. 15 måneder, avhengig av når du starter. Du blir plassert i en klasse med oppstartsdato i enten juni, oktober eller februar.

Vi anbefaler at du setter av ca. 2-3 ettermiddager/kvelder per uke.

I dette studiet er det tre obligatoriske bøker. Klikk her for bokliste.

I tillegg har du tilgang til en lang rekke artikler, videoforelesninger, mange nyttige verktøy og utdrag fra bøker inne på nettskolen.

Arbeidskrav
I løpet av studiet skal du besvare obligatoriske oppgaver. Det er en quiz og en innsendingsoppgave til hvert tema. Quiz rettes automatisk, mens innsendingsoppgavene rettes av en lærer og du får en grundig tilbakemelding.

Flere av innsendingsoppgavene er case-oppgaver som er knyttet opp til situasjoner du vil møte som kostholdsveileder. Oppgavene vurderes med bestått/ikke bestått.

Studiet avsluttes med en 4-timers hjemmeeksamen med karakter (A-F). Eksamen arrangeres tre ganger i året, i juni, oktober og februar. Du kan melde deg opp til eksamen når du vet du blir ferdig med alle 12 temaene før eksamen. 

Studenter som har fullført studiet, bestått de obligatoriske oppgavene og eksamen vil få vitnemål med tittelen Kostholdsveileder TMS.


I tillegg kommer eksamensavgift kr 1800,- som betales ved påmelding til eksamen. Prisen for del 2 er samme som del 1 (kan ikke bestilles før du er ferdig med del 1). 

Når kan jeg starte? 
Du kan starte når du ønsker, og vil bli plassert i en klasse med fastsatt eksamensdato. Studiet har oppstart 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Starter du mellom de fastsatte oppstartsdatoene, vil du kunne velge hvilken klasse du ønsker å bli plassert i.

Det er også mulig å bruke litt kortere eller lengre tid. Du kan forlenge studiet mot en avgift på kr 800 per 6 måneder. Begrensninger i forlengelse av studier er fastsatt i skolens reglement.

Kan jeg ta en del i Spania, og en del på nett?
Ja, det er ikke noe problem. Men du må gjennomføre del 1 før du kan ta del 2.

Kan jeg begynne å jobbe som kostholdsveileder etter endt studium?
Ja, det både kan og bør du. Men det er en del sykdom/problemstillinger som du ikke bør begi deg inn på, siden det krever mer kompetanse. Som kostholdsveileder kan du likevel hjelpe 80% av de pasientene du møter. De aller fleste vil få bedre helse av å gjøre noen endringer på ernæring og livsstil. 


Hva annet kan jeg jobbe med etter endt studium?
 • Kursholder
 • Foredragsholder
 • Blogg (for seg selv eller andre)
 • Forfatter av helsebøker
 • På treningssenter
 • I helsekostbutikk eller helsekostbransjen
 • I annen helserelatert virksomhet

Kan jeg ta kostholdsveileder som privatist dersom jeg har en offentlig godkjent bachelorgrad i ernæring?
Ja, det kan du og vil da kunne søke opptak på ernæringsterapi. Studieavgiften er kr 8000 + eksamensavgift. Du slipper å levere innsendingsoppgaver, men må lese pensum, gjøre quizzene og ta eksamen. Du vil etter bestått eksamen få vitnemål med tittelen "Kostholdsveileder TMS". 

© 2019 Tunsberg Medisinske Skole