Vilkår for oppstart og avmelding


Regler for avmelding er definert i skolens reglement § 3.6 samt vilkår beskrevet her.

En reservering av studieplass sikrer deg studieplass. Du vil fortsatt ha mulighet til avmelding, men dette medfører da økonomiske forpliktelser for deg.

1. Reserveringsavgift
Etter at du har bestilt studieplass må du betale reserveringsavgift. Denne blir ikke refundert dersom du ikke ønsker å benytte studieplassen, eller ikke oppfyller studiets opptakskrav ved oppstart.

2. Studieavgift
Studieavgift kan enten betales i ett avdrag eller deles opp i flere delbetalinger. Studieavgift gjelder for ett studieår om gangen.

3. Avmelding innen 3 uker før oppstart
Du er forpliktet til å betale reserveringsavgiften.

4. Avmelding etter 3 uker før oppstart
Du er forpliktet til å betale reserveringsavgiften og studieavgift tilsvarende ett semester.

5. Avmelding etter oppstart

Ved avmelding etter oppstart er du forpliktet til å betale for påbegynt semester.

Et semester regnes som påbegynt dersom skolen ikke har mottatt melding om avmelding innen tre uker før oppstart av semesteret.


Angrerettskjema

Se også skolens reglement (lastes ned som pdf-dokument).