Vilkår for oppstart og avmelding


Regler for avmelding er definert i skolens reglement § 3.6 samt vilkår beskrevet her.

En søknad er ikke bindene før du har akseptert et eventuelt tilbud om studieplass. Du kan uten kostnader takke nei til et tilbud om studieplass.

Når du aksepterer et tilbud om studieplass (takket ja til tilbudet) vil du fortsatt ha mulighet til avmelding, men dette medfører da økonomiske forpliktelser for deg.

Skolen vil bekrefte oppstart når vi har nok antall søkere, senest 3 uker før oppstart (ofte bekrefter vi lenge før dette). 


1. Påmeldingsavgift
Etter at du har akseptert tilbud om studieplass må du betale påmeldingsavgift. Denne blir ikke refundert dersom du trekker søknaden eller ikke oppfyller studiets opptakskrav ved oppstart. Dersom skolen ikke starter opp utdanningen, vil påmeldingsavgift bli tilbakebetalt.

2. Studieavgift
Studieavgift kan enten betales i ett avdrag eller deles opp i flere delbetalinger. Studieavgift gjelder for ett studieår om gangen.

3. Avmelding innen 3 uker før oppstart
Du er forpliktet til å betale påmeldingsavgiften.

4. Avmelding etter 3 uker før oppstart
Du er forpliktet til å betale påmeldingsavgift og studieavgift tilsvarende ett semester.

5. Avmelding etter oppstart
Ved avmelding etter oppstart er du forpliktet til å betale for påbegynt semester.

Et semester regnes som påbegynt dersom skolen ikke har mottatt melding om avmelding innen tre uker før start av semesteret.

Høstsemesteret varer fra 1. september til 31. desember
Vårsemesteret varer fra 1. januar til 30. juniAngrerettskjema

Se også skolens reglement (lastes ned som pdf-dokument).