Tunsberg

Studietilbud

Ved å klikke på linken studietilbud øverst på siden kan du lese mer om hvert kurs/studium.


Undervisningsmetoder

Våre studier foregår gjennom nettundervisning. Noen studier har i tillegg frivillig eller obligatorisk klasseromsundervisning.


Nettstudie, klasserom eller begge deler? 

Vi har siden skolen startet lagt stor vekt på undervisning via Internett. Det er mange grunner til dette:

 • Du kan studere når og hvor du selv ønsker
 • Du slipper utgifter til reise og opphold
 • Du kan studere i ditt eget tempo
 • Du lærer bedre (les denne artikkelen)
 • Nettundervisning er miljøvennlig
 • Nettundervisning er rimeligere å gjennomføre, og vi har valgt å la dette gi lavere studieavgifter. Derfor er mange av våre studier rimeligere enn det andre skoler tilbyr, selv om både innhold og varighet kan være større og lengre.
 
  Som nettstudent har du friheten til å studere hvor du vil - og til en stor grad i ditt eget tempo.

Det er noen fag som fungerer best med en lærer til stede. Derfor har vi ofte frivillige eller obligatoriske samlinger med undervisning i klasserom i tillegg til nettundervisning.

I nettskolen foregår læringen og kommunikasjonen med lærer via Internett. Du får tilgang til din egen passordbeskyttede profil som vil være ditt "klasserom" i hele studietiden. Der får du tilgang til:

 • Artikler
 • Veiledning
 • Kompendier
 • Oppgaver
 • Diskusjoner
 • Repetisjoner
 • Internettressurser
 • Videoer

Fleksibel opplæring

Som nettstudent bestemmer du selv hvor og når du studerer, men du følger en fastsatt progresjon og leverer jevnlig obligatoriske innsendingsoppgaver.

Vi legger stor vekt på å være fleksible. Derfor har du som regel mulighet til å bruke lengre tid på hvert enkelt tema. Mot et gebyr på kr 800,- kan du også utvide studietiden. Det kan være begrensning i forhold til forlengelse ved enkelte studier, blant annet der hvor det er obligatoriske samlinger og/eller studier som gir studiepoeng.

Det er også mulig å søke om permisjon fra studiet dersom det oppstår situasjoner som gjør at du får behov for dette. Se også skolens reglement.

Alle kurs og studier er delt inn i ulike antall temaer. Til hvert tema følger det en skriftlig oppgave og en quiz.

Skolen benytter høyt kvalifiserte terapeuter, leger, sykepleiere og annet fagpersonell som veiledere. Disse er med på å skape et kreativt læringsmiljø.
 

Samlinger

 
  Bilde fra skolens lokaler i Tønsberg

Noen studier har obligatoriske helgesamlinger, mens andre har frivillige treff. Under samlingene legger vi stor vekt på praktisk trening og diskusjon i tillegg til forelesning. Studentene inviteres også ofte til andre foredrag og seminarer.
 

Videosamlinger

 
  I videosamling ser du både læreren og en presentasjon. Det er også mulig å stille spørsmål.

Skolen har et system som gjør det mulig å arrangere samlinger via Internett. Du kan koble deg til dette hvor som helst i verden. Vi har hatt studenter som uten problemer har deltatt fra blant annet London, Budapest og Sør-Amerika.
 

  videosamling med lærer
  Dette er et skjermbilde fra en av videosamlingene i VEKS-faget. Her er videosamling obligatorisk og studentene må delta aktivt i diskusjoner.

Det er mulig for studentene å stille spørsmål underveis i samlingen. Hvis du har webkamera kan læreren din og de andre studentene også se deg.

I fag der videosamlinger er obligatorisk er disse inkludert i studieavgiften. Andre frivillige samlinger kan koste noe ekstra. Dette vil være opplyst i studiepresentasjonen til det aktuelle studietilbudet.
 

Kollokviegrupper

Mange av våre studenter jobber sammen fysisk eller prater sammen via telefon/Skype. Vi legger til rette for at studentene enkelt skal kunne opprette kollokviegrupper.
 

 
  Her er et bilde av hvordan klasserommet ser ut inne på nettskolen

Forkunnskaper

Vi forutsetter at deltagerne har tilgang til en PC/Mac. Nettsidene er enkle å bruke, men studentene bør ha grunnleggende Internettkunnskaper.

I studier som gir studiepoeng er det krav om generell studiekompetanse eller realkompetanse.