Tunsberg

Hårmineralanalyse
Enkelt, forskningsbasert kartleggingsverktøy

Start nå og få tiden fram til 1. mai 2024 (neste oppstart) uten å betale noe ekstra. Du har tilgang til kurset og kan begynne å levere oppgaver hvis du ønsker det. Så har du lyst på ekstra god tid (62 dager), vil det lønne seg å begynne nå.

Forlenget tilgang
I dette studiet kan du forlenge tilgangen. Det koster kun kr 800 for å forlenge studietilgangen med 6 måneder.
Varighet: 4 måneder. Gjennomføres normalt på 2-3 måneder.
Sted: Nettstudium
Studieavgift: Kr 4500 

Det er én pensumbok. Les under Gjennomføring for informasjon om hvordan den bestilles. Studieavgift er inkludert en hårmineralanalyse.
Vilkår for oppstart og avmelding100 % fornøyd-garanti. Dersom du innen 14 dager etter at du har fått tilgang, finner ut at du ikke er fornøyd, vil du få pengene tilbake. Les vilkår for oppstart og avmelding
Et utdrag fra analyserapporten, som viser forholdet mellom ulike mineraler og forholdet mellom ulike mineraler og tungmetaller. 

Opplever du at noen pasienter gjør alt riktig, men likevel ikke blir bedre? Da kan det være nyttig for deg å ha flere kartleggingsverktøy på lur!

Dette kurset egner seg for:

 • Biopater
 • Ernæringsterapeuter
 • Kostholdsveileder TMS
 • Bachelor eller master i ernæring
 • Leger og annet helsepersonell med etterutdanning i ernæring eller funksjonell medisin

Hva er hårmineralanalyse?

En hårmineralanalyse (HMA) er et enkelt, forskningsbasert kartleggingsverktøy som måler mengden mineraler i håret. Mineraler er involvert i de fleste av kroppens viktigste funksjoner og bør være i et visst forhold til hverandre for å kunne jobbe effektivt.

Hvorfor bruke HMA?

En kartlegging av mineralbalansen gir verdifull innsikt i pasientens biokjemi og helse, og motiverer til endring. En HMA-rapport kommer i to deler komplett med diagram som viser mineralverdiene i forhold til referanseområder og medfølgende forklaring, samt kostholdsanbefalinger og en fagrapport til terapeuten.

Du får informasjon om:

 • kroppens ernæringsstatus
 • metabolisme
 • stressrespons
 • viktige hormonbalanser
 • giftige tungmetaller
 • hvor effektivt kroppen jobber med de ulike næringsstoffene

Analysen lar seg enkelt kombinere med andre behandlingsformer og fungerer godt som supplement til ulike analysemetoder.

Hvem passer HMA for?

En HMA passer for alle aldersgrupper og ved alle fysiske nivåer. Mange benytter HMA som forebyggende strategi og for å ha kontroll på nivået av tungmetaller i kroppen, samt for å kunne finjustere næringsinntaket sitt. Andre benytter seg av HMA fordi de har kroniske problemer som de ikke finner noen forklaring på. En HMA er spesielt nyttig ved mistanke om tungmetallforgiftning.

Hvorfor ikke bare blodprøve?

Mineralsystemet i kroppen er dynamisk og forandrer seg over tid. Denne trenden vises best i en hårmineralanalyse, som gir innsikt i cellenes indre, mens en blodprøve viser et øyeblikksbilde av det som sirkulerer i blodet, og er påvirket av næringsinntaket før tidspunktet for prøvetakingen. En fullblodsanalyse kan sammenlignes med en hårprøve, men gir ikke en detaljert rapport med kostholds- og tilskuddsanbefalinger, samt forholdene mellom næringsstoffene. 

Analyse og mentor er inkludert
Inkludert i studieavgiften er en hårmineralanalyse til en verdi av kr 1500. Det å se på sin egen analyse mens man gjennomfører kurset, vil gi økt forståelse og gjøre undervisningen enda mer konkret.

Du vil også få en egen mentor som du kan kontakte dersom du har spørsmål til de fem første analysene du utfører etter endt kurs. 

Kurset er i samarbeid med Selvinnsikt Ernæringstester AS. Hårprøvene analyseres av Trace Elements Inc.
tunmed.no
Hårmineralanalyse
Rated 5/5 based on 5 customer reviews

Noen anbefalinger

«Taking this HTMA course has been so far the best investment into my health coaching career. I learned a lot and I can't wait to start incorporating this amazing test into my practice. The course was easy to understand and taught me all the basics I need to know in order to start. As much as I enjoyed learning about HTMA, I loved working with Jan the most. He is the best teacher I have ever had, no kidding. Even though the course is in Norwegian, Jan was incredibly helpful and willing to go the extra mile to meet me where I am. He answered all of my questions very quickly and encouraged me every step of the way. Couldn't have asked for a better mentor. Thank you!!! »

Jarka Thorvaldsen
Health coach
...
«Hei! Akkurat ferdig med kurset i HMA. Hadde tatt HMA trinn 1 tidligere som var en "lettversjon" og har tatt flere tester allerede, men følte at jeg manglet litt kunnskap. Etter dette HMA kurset har det falt ned flere "polletter" og jeg har lært grundigere om proporsjoner og virkninger. Tidligere måtte jeg bruke rapporten for å orientere meg, men nå kan jeg se på Analysesøylene og hente ut informasjon der selv og kontrollere mot rapporten. Det jeg har erfaring med etter flere tester er at både for meg selv og for pasientene så kjenner vi oss igjen i det som blir målt/funnet. Har pasienter som sier: Dette er jo meg, akkurat sånn jeg føler meg. Endelig en test som "beviser" mine utfordringer. De som har fulgt både kostanbefalinger og tilskuddsanbefalinger har fått veldig god respons og resultater spesielt på energifronten. Lærer Katrine Solbakken har vært en dyktig veileder og svarer raskt på spørsmål underveis når man trenger det. Gode og forståelige tilbakemeldinger med tips for enda bedre forståelse. Kan anbefale kurset på det varmeste som et supert verktøy i jobben med bedre helse. Tusen takk! »

Connie Kind
Kostholdsveileder
«For 10 år siden fikk jeg problemer med gluten, og ble opptatt av å lære mer om hva kosthold/ernæring kan bety for helsen. Kurset i HMA har gitt meg mye lærerik og interessant kunnskap om mineralene og deres oppgaver, viktige proporsjoner og hva avvik indikerer. Det har vært spennende å lese om hvordan blodtrykk, stress, hormonbalansen mm. uttrykkes i en HMA. Jeg har også satt stor pris på de lærerike videoene som hører til kurset. Takk for god oppfølging og veiledning. Jeg håper at dette kurset kan bidra til at jeg kan være med å hjelpe andre til bedre helse.  »

Eli Kjersti Borge
Kostholdsveileder
«Glad jeg tok dette studiet. Det er et godt supplement til ernæringsterapi og kostholdsveileder. God oppfølging og tilbakemeldinger underveis. Hårmineralanalyser gir et godt grunnlag for målrette veiledningen bedre både med tanke på mat og tilskudd slik at man kommer raskere i ernæringsmessig balanse. »

May-Britt Kolås
Ernæringsterapeut, kostholdsveileder, matintoleransetesting og hårmineralanalyser, alle hos TMS
«Hei, jeg deltok på "Fagdagene" sent i fjor høst, og fikk da høre Jan-Håkon Håkonsen's forelesning om Hårmineralanalyse. Syntes det hørtes veldig interessant ut - og i grunnen litt sånn "dette virker for godt til å være sant". Så jeg begynte straks å undersøke mer rundt temaet, og endte fort opp med å tenke at dette ville jeg lære mer om. Dessuten kunne det virke som dette var et bortimot ukjent fenomen her hvor jeg bor og virker (Tromsø). Jeg bestemte meg fort for å melde meg på kurset for å lære mer - og forhåpentligvis kunne begynne å bruke det i min praksis (Ishavsbyen Helse). Kurset er veldig fint lagt opp, med bra progresjon i pensumet - enten man vil bruke kort eller lang tid på å komme gjennom. Veldig bra skrevet lærebok, må jeg si. God oppfølging underveis fra skolen og veileder! Ps. Dersom du ønsker å bruke kort tid på kurset (som meg), så husk å ta din egen hårprøve så tidlig som mulig. Ukene går fort nå man venter på analysesvar :) Kurset anbefales til alle som jobber mest med "en-til-en". Og som alltid prøver å finne ut hva som ligger bak en tilstand. Lykke til! »

Kai Isaksen
Sykepleier og terapeut/rådgiver
 Skriv en ny anbefaling!

Kurset består av 5 temaer. Det er normalt å bruke ca. 2 uker på hvert tema.  

Etter endt kurs har du praktiske ferdigheter i å ta en hårprøve, tyde analyserapporten og veilede pasienter i persontilpasset ernæring.

Læringsutbytte

Tema 1

Etter endt tema 1 har du:

 • kunnskap om hva HMA er
 • nødvendig kompetanse for å kunne ta en riktig innsamlet hårprøve
 • forståelse for mineralenes oppgaver
 • kunnskap om hvordan håndtere kritikk samt viktig forskning innen HMA
 • forståelse for de vanligste problemstillinger som kan oppstå i en veiledning 
Tema 2

Tema 2 er en praktisk gjennomgang av rapporten slik at du kan bli kjent med rapporten og begynne å anvende det du har lært på ditt eget analysesvar.

Etter endt tema har du kunnskap om:

 • hvordan en HMA-rapport er bygget opp
 • hva de ulike diagrammene representerer
 • de viktigste proporsjoner, ideelle nivåer og hva avvik fra disse indikerer
Tema 3

Tema 3 vil hjelpe deg å forstå mer om sammenhengen mellom de ulike delene som bidrar til kroppens energiproduksjon, og hvordan dette spiller en viktig rolle i hårmineralanalysen.

Etter endt tema har du kunnskap om:

 • teorien som ligger til grunn for faget hårmineralanalyse
 • hva metabolisme er
 • det nevroendokrine system
 • fast og slow typer innen HMA
Tema 4

I tema 4 vil du få en innføring i mineralenes antagonister og synergister. Vi skal fokusere på noen vanlige ubalanser som kan være nyttig for din praksis.

Etter endt tema vil du ha kunnskap om:

 • hvordan mineraler jobber med og mot hverandre for å holde kroppen i balanse 
 • hvordan blodtrykk, hormonbalanser, blodsukker, stress, benskjørhet, dysleksi og matintoleranse uttrykkes i en HMA
Tema 5

I tema 5 vil du få en oppskrift på hvordan man rebalanserer, både gjennom kostholdsendringer og anbefalte tilskudd, som lett kan integreres i andre behandlingsformer.

Etter endt tema har du kunnskap om:

 • hva en rebalansering er og innebærer
 • forskjell mellom symptomer og årsak og hvorfor dette er viktig innen HMA
 • diskusjonen rundt tilskudd vs. mat
 • tungmetaller og hvordan disse elimineres gjennom en rebalansering

Det er et krav at du har gjennomført en utdanning fra minst en av disse fagretningene:

 • Biopati
 • Ernæringsterapi
 • Kostholdsveileder TMS
 • Bachelor eller master i ernæring
 • Lege og annet helsepersonell med etterutdanning i ernæring eller funksjonell medisin

Har du en utdanning som ikke står på denne listen, ta kontakt, så tar vi en individuell vurdering av din kompetanse. 

Studiet er et nettbasert deltidsstudium. Pensum finnes som artikler i nettskolen og i tillegg bruker vi boken til Dr. Watts, se informasjon om bestilling av denne lengre ned. Kurset er delt inn i 5 temaer som tas over 3 måneder.  Du har tilgang til kurset i ca. 4 måneder. slik at du kan jobbe i eget tempo. Trenger du mer tid enn dette, koster det kun kr 800 per 6 måneder. Du kan forlenge studietilgangen så manger ganger du ønsker. 

Boken til Dr. Watts kan enten bestilles som vanlig bok, men da på engelsk, eller lastes ned via iBooks på norsk. Da er den dessverre kun for Mac, iPhone og iPad. 

Du vil også bli invitert til en lukket Facebook-gruppe. Her kan du diskutere og dele erfaringer med andre terapeuter.

Det kan være litt utfordrende å ta i bruk et nytt kartleggingsverktøy. Når du begynner å utføre analyser på egne pasienter, vil du derfor få en mentor fra MatLos, som du kan kontakte på e-post med spørsmål du måtte ha til de fem første analyserapportene.  

For hvert tema skal du svare på en innleveringsoppgave. Innleveringsoppgavene blir rettet av lærer med godkjent/ikke godkjent og eventuelle kommentarer. I tillegg er det quizoppgaver som rettes automatisk.

Eksamen

Det er ingen eksamen i dette studiet

Vitnemål
For å bli sertifisert i hårmineralanalyse, må du etter endt kurs gjennomføre 25 analyser og deretter delta på et seminar, som arrangeres av konsulenttjenesten MatLos.

Du får kursbevis etter fullført kurs hos oss, og sertifiseringsbevis etter å ha deltatt på seminaret. 
 

Studieavgift: kr 4 500,- 
Delbetal fra kr 860 (6 avdrag)

Studieavgift er inkludert en hårmineralanalyse. Denne kan du enten benytte på deg selv eller en annen person (hvis du f.eks. har gjennomført en HMA på deg selv). 

 
Hvem er MatLos?

MatLos er en konsulenttjeneste innenfor persontilpasset ernæring, som tilbyr teknisk og praktisk støtte til forskjellige tester, markedsføring av terapeuter samt et register over godkjente HMA-terapeuter.


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole