Tunsberg
Glemt passord?


Grunnmedisin

Grunnmedisin er et nettstudium som du kan studere fra hvor som helst.
Grunnmedisin er et deltidsstudium over ett år som gir kompetanse i medisinsk naturvitenskapelig tenkemåte og kunnskap med hovedvekt på anatomi, fysiologi og patologi.


Du vil lære om symptomer og det å gjenkjenne sykdomstilstander, om hvordan kroppen, organene og cellene er bygget opp og alle de fysiske prosessene som foregår i kroppen. Utdanningen er verdifull for alle som ønsker å arbeide med helse.

For deg som ønsker å bli naturterapeut er studiet obligatorisk. Det gjør også kommunikasjon med det ordinære helsevesenet lettere, og det kan ha stor betydning for behandlingstrategien innen mange naturmedisinske terapiformer.

Lærestoffet presenteres både gjennom lærebøker og fagartikler i nettskolen. Det er også tilgjengelige videoforelesninger fra store deler av pensum. For de som ønsker veiledning/undervisning med lærer er det også mulighet for dette. Vi arrangerer en todagers samling per semester. Samlingen koster kr 2800.

Godkjent av NNH
Grunnmedisin er godkjent av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon) og tilfredsstiller kravene som stilles til en NNH-Godkjent Naturterapeut i de medisinske fagene. Dette er ett av de obligatoriske fagene for å bli registrert i Brønnøysund slik at pasientene dine ikke betaler mva på sine behandlinger. Utdanningen er også godkjent av en rekke andre organisasjoner. 

*Du kan starte når du vil og plasseres i en klasse i forhold til når du skal ta eksamen. Du får tilgang til en fremdriftsplan som viser hvordan man bør jobbe for å rekke eksamen. Fremdriftsplanen har oppstart enten 15. januar eller 15. september. Starter du tidligere enn dette vil du få bedre tid uten at det koster noe ekstra.
Grunnmedisin er delt inn i to deler som hver består av fem temaer:


Første semester:

 

 Tema  Grunnmedisin del 1
 Anatomi og fysiologi

 
 1   Fra celler til vev:
 • Biokjemi, celler og vev, kroppens væsker, hudens oppbygging og funksjoner
 2  Sirkulasjon og respirasjon:
 • Sirkulasjonssystemet (hjertet, lymfe, blodkarene og blodet) og respirasjonssystemet
 3  Nervesystemet og bevegelse:
 • Nervesystemet, muskel- og skjelettsystemet
 • Kroppens temperaturregulering
 4  Fordøyelse, nyrer og forplantning:
 • Fordøyelsessystemet, omsetning av næringsstoffer, urinsystemet og forplantning
 • Hormonell regulering
5 Immunsystem og mikrobiologi:
 • Immunsystemet
 • Lære om mikroorganismer

Andre semester:

 

 Tema  Grunnmedisin del 2
 Patologi                                                                   
 1   Introduksjon til patologi:
 • Celleskade, betennelse, generelt om kreft, sykdommer i huden
 • Forbrenninger
 • Generell farmakologi
 2  Sirkulasjon og respirasjon:
 • Patologi i hjertet, blodkar og blod
 • Patologi i respirasjonssystemet
 • Førstehjelp: basal hjerte-lunge-redning
 3  Sanser og bevegelser:
 • Patologi i nervesystemet og bevegelsesapparatet
 • De vanligste psykiske lidelser
 4  Fordøyelse, nyrer og forplantning:
 • Patologi i fordøyelsesorganer, urinveissystemet og kjønnsorganer
5 Immunsystem og mikrobiologi:
 • Autoimmune sykdommer og immunsvikt
 • Transplantasjon
 • Vanlige infeksjoner
 • Akupunktører, homøopater, soneterapeuter eller andre som er under naturmedisinsk utdanning.
 • Yrkesutøvere innen helse- og sosialsektoren som mangler medisinsk utdanning.
 • Lærere i videregående skole.
 • Studenter og andre interesserte som ser nytten av grunnmedisin i sin fagkrets.

Utdannelsen er et deltidsstudium. Vi anbefaler at studentene jobber regelmessig med stoffet og setter av minimum 10-20 timer per uke.

Lærestoffet presenteres både gjennom lærebøker og fagartikler i nettskolen. Det er også tilgjengelige videoforelesninger fra store deler av pensum.

 

Frivillige samlinger

For de som ønsker veiledning/undervisning med lærer er det også mulighet for dette. Vi arrangerer en todagers samling per semester. Samlingen koster kr 2800,-


Vurdering

I studiet skal du levere og få bestått på 10 innsendingsoppgaver og 10 quiz. Oppgavene er obligatoriske og må være bestått før du kan gå opp til eksamen.

Eksamen

 • Eksamen i grunnmedisin del 1 er hjemmeeksamen.
 • Eksamen i grunnmedisin del 2 er vanlig skriftlig eksamen. Denne eksamen arrangeres i samarbeid med andre skoler flere steder i landet.

Det arrangeres skriftlig hjemmeeksamen og skoleeksamen to ganger i året. Vårsemesteret har eksamen i juni og høstsemesteret i januar. Karakterer gis etter det norske høyskolesystemet.
 


Eksamensavgift på kr 1600+2250 kommer i tillegg (betales ved oppmelding til eksamen). Utgifter til litteratur kommer i tillegg. 
 

Går det an å bare ta del 1 eller del 2? 

Ja, det er ikke noe problem. Det er egen påmelding for å ta en del.
 

Kan jeg jobbe raskere eller bruke lengre tid? 

Ja, du kan jobbe i ditt eget tempo men noen begrensninger. Vi ønsker at du leser tilbakemelding fra lærer før du leverer enda en oppgave. Du kan også forlenge tilgangen til kurset. Det koster kr 800,- pr 6 måneder. 

Hvorfor koster grunnmedisin hos dere mye mindre enn ved mange andre skoler?
Hos oss så betaler du ekstra dersom du ønsker undervisning i klasserom. Ved noen andre skoler så er det samme pris med og uten undervisning. Vi mener at nettundervisning skal koste mindre enn vanlig undervisning. 

Hvem er det som underviser i grunnmedisin hos dere? 
Vi bruker kun ferdig utdannede leger som har vært i praksis flere år, og som ikke minst har god erfaring/interesse i det å undervise.

© 2019 Tunsberg Medisinske Skole