Matintoleranse

 Utdrag av testresultat
En uoppdaget matintoleranse kan blokkere selv den beste behandlingsstrategi og er en vanlig årsak til at man ikke kommer videre uansett hvilke tiltak man bruker. 


Matintoleranser har økt kraftig de siste årene. Tilstanden kan forårsake en lang rekke symptomer og plager som tilsynelatende ikke har noen sammenheng. Det kan være tidkrevende og omfattende med en eliminerings- og introduksjonsdiett for å kartlegge hvilke matvarer man reagerer på. 


En matintoleransetest gir et konkret prøvesvar som danner et grunnlag for videre behandling. 

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som du trenger for å kunne bruke matintoleransetester i din praksis. Du vil få en god innføring i og forståelse for årsakssammenhenger, påvirkninger på immunforsvaret, testresultater, hvordan gjennomføre en matrotasjon og hva som kan gjøres av behandlinger og tiltak.

Mens du er student vil du kunne ta en test på deg selv til redusert pris (ca. 1200 rimeligere enn veiledende pris). Du har allerede der spart inn mye av kursavgiften. 

Begrepsforklaring
På folkemunne brukes ordet matintoleranse generelt om alle typer reaksjoner mot mat som ikke er klassisk allergi. Testverktøyene du skal lære om i dette kurset tester antistoff mot proteinbestanddelen i matvaren, enten reaksjon med IgG, eller med IgA. Det vil derfor være mest korrekt å bruke begrepet proteinintoleransetesting, men vi har valgt å bruke begrepet matintoleransetesting da det er dette ordet de fleste kjenner til.

Etter fullført og bestått kurs blir du sertifisert innen matintoleransetesting.

Kurset er laget i samarbeid med EU BioTek, en av de fremste leverandørene av matintoleransetester i Norge.


Hvem passer dette for?

Dette kurset egner seg for:

Har du en utdanning som ikke står på denne listen, ta kontakt så tar vi en individuell vurdering av din kompetanse. 

Opptakskrav
Det er et krav at du har gjennomført en utdanning fra minst en fagretning som vist over.

Hva lærer du?

Studiet er delt inn i 3 temaer. Det er beregnet at du skal bruke 2 uker på hvert tema slik at hele kurset kan fullføres på ca. 6 uker. Du har tilgang i ca. 4 måneder slik at du kan bruke lengre tid og legge inn noen ferier dersom du ønsker.

Etter endt kurs vil du ha god kunnskap om matintoleranse, og skal kunne hjelpe dine pasienter til å avdekke hvilke matvarer som skaper problemer samt hvordan man gjennomfører nødvendige endringer.
 

Tema 1: Matintoleranse

 

Tema 2: Testing av proteinintoleranse

 

 

Tema 3: Behandling

 

Gjennomføring

Studenten vurderes ved hjelp av quiz og innsendingsoppgaver. Det er en quiz og en innsendingsoppgave for hvert tema. Disse må være godkjent for å bestå kurset og få kursbevis. 

Studieavgift


Vanlige spørsmål

Kan jeg jobbe raskere eller bruke lengre tid? 

Ja, du kan jobbe i ditt eget tempo med noen begrensninger. Vi ønsker at du leser tilbakemelding fra lærer før du leverer enda en oppgave. Du kan også forlenge tilgangen til kurset. Det koster kr 800,- pr 6 måneder. 

Viktig informasjon

Fagansvarlig, Linda Rahbek

Linda har tatt 3-årig Heilpraktikerutdannelse i Norge/Tyskland i perioden 1992-1995. Hun har i tillegg lang erfaring både som terapeut og fra helsekostbransjen. Hun har sammen med sin søster drevet EU BioTek siden 2005, hvor hovedfokus har vært tester i matvareintoleranse. Motivasjonen til å arbeide med matintoleransetester kom i 2002, da hun fikk en datter med særdeles kraftig atopisk eksem, allergi og intoleranser.

Noen anbefalinger

« Jeg er svært fornøyd med dette studiet. Det er logisk og oversiktlig lagt opp, og det er veldig mye nyttig informasjon. Anbefales til alle som ønsker å lære mer om matintoleranser og til de som ønsker å tilby testene til sine klienter. »
Silje Eker
Sykepleier, fotsoneterapeut og ernæringsterapeut© 2017 Tunsberg Medisinske Skole