VEKS-fag

Start nå og få tiden frem til 1. januar 2018 uten å betalt ekstra! 

VEKS-fag består av de 4 temaene: Vitenskapslære, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære

Når du behandler andre mennesker, er det helt nødvendig å vite hva du har lov til og hva du ikke har lov til. Men det er i tillegg flere ting som gjør deg til en bedre terapeut:


Når du velger å ta VEKS-fag, vil du komme et godt stykke videre i å tenke gjennom og arbeide med slike spørsmål. Du blir en mer bevisst fagutøver! Det er tilbakemeldingen vi har fått fra mange som har tatt dette kurset hos oss.

I tillegg henter du et par fordeler når kurset er gjennomført:Hvem passer dette for?

Faget er ikke knyttet direkte opp mot noen bestemt terapeututdanning, men passer for studenter fra alle naturmedisinske retninger. Det passer blant annet for:


Opptakskrav
Studiet er åpent for alle. 


Utenlandske søkere
Studiet har en del utenlandske søkere. Alle fagartikler er på norsk og krever altså normalt gode norskkunnskaper.

Innsendingsoppgavene kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Svar fra faglærer er på enten norsk eller engelsk.
 

Hva lærer du?

VEKS-fag har fokus på de teoretiske aspektene innen vitenskapsteori, etikk, kommunikasjon og samfunnsmedisin. VEKS-fag skal gi studenten gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger innenfor både vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnsmedisin.

Gjennom teoretiske og praktiske øvelser skal du utvikle modenhet, forståelse og evne til refleksjon. Dette gjelder både i forhold til din egen rolle som behandler og i forhold til samfunnet og myndigheter.

Innholdet i studiet er laget for og spesielt tilpasset naturterapeuter. Det er lagt vekt på konkrete eksempler og case-oppgaver for å tydeliggjøre faginnholdet.

 
Tema 1
Samfunnslære
Emnet gir en innføring i viktige sider ved velferdsstatens oppbygning med vekt på helsevesenet.

De juridiske emnene gir innsikt i lovverk og forskrifter som er relevante for naturterapeuter.

Emnet gir en grundig gjennomgang av Lov om alternativ behandling av sykdom og tilliggende forskrifter.
Tema 2
Etikk
Emnet tar opp teorier om etikk og moral. De viktigste verdiene som terapeuter bør grunne sitt virke på blir gjennomgått. Videre dekkes yrkesetiske emner, herunder etiske retningslinjer og de etiske pliktene som gjelder for naturterapeuter.

Det gis en innføring i systematisk refleksjon i møte med etiske utfordringer og dilemmaer som en kan dra nytte av i egen praksis.
 
Tema 3
Kommunikasjon
Emnet tar opp kommunikasjon og dialog, kroppsspråk og nonverbal kommunikasjon, aktiv lytting, empati, relasjoner og relasjonsbygging samt kommunikasjon i grupper og tverrkulturell kommunikasjon.
 
Tema 4 Vitenskapslære Emnet tar opp noe idéhistorie som gir forståelse av paradigmer i vitenskapens utvikling, forståelse av hva kunnskap er og hvordan kunnskap blir til.

Du lærer hva relevant forskningsbasert kunnskap er, samt kildekritikk. Emnet dekker også forholdet mellom viten og tro.
 

Gjennomføring

Undervisningen foregår gjennom nettskolen. Der får du tilgang til artikler, studieveiledning, oppgaver, diskusjoner, repetisjoner, ulike internettressurser og videoforelesninger.

VEKS-fag er et deltidsstudium hvor det anbefales at studenten arbeider i 3-4 timer per uke slik at den totale studietiden blir ca. 50 timer. Studenten har tilgang til nettskolen i 6 måneder. Det er også mulighet å forlenge studiet og bruke lengre tid ved behov.

For å bestå studiet og få vitnemål, må studenten levere og få bestått på fire innsendingsoppgaver og fire quizoppgaver.

Studieavgift


Vanlige spørsmål

Kan jeg jobbe raskere eller bruke lengre tid?
Ja, du kan jobbe i ditt eget tempo men noen begrensninger. Vi ønsker at du leser tilbakemelding fra lærer før du leverer enda en oppgave. Du kan også forlenge tilgangen til kurset. Det koster kr 800,- pr 6 måneder.


Viktig informasjon

Fagansvarlig, Lars Gunnar Lingås

Lars Gunnar Lingås (f 1947) har filosofisk doktorgrad fra Göteborgs Universitet med profesjonsetikk som fordypning. Han har sosialfaglig bakgrunn og har utgitt en rekke artikler og fagbøker om sosialpolitikk, pedagogikk, humanisme, etikk og yrkesetikk. Han er en populær kurs- og foredragsholder og er tilknyttet Høgskolen i Sørøst-Norge som dosent i yrkesetikk og veiledning. Lingås har var også sentral i SABORGs arbeid med å utvikle retningslinjene for VEKS-faget. For mer informasjon se www.etikk.net.

Noen anbefalinger

« Jeg tok dette kurset som en kvalitetssikring og muligheten til å registrere meg i Brønnøysundregistret som naturterapeut. Kurset er lagt opp på en oversiktlig og fin måte, og med rask respons på innsendte oppgaver. Oppgavene var klart formulert, så det var alltid greit å finne frem til svarformuleringer. Så her kan jeg trygt anbefale dette kurset videre. »
Øyvind Skriver
Coach og TFT-terapeut


« Det å ta vekst fag var for meg nervepirrende. Men noe jeg vil gjøre for å bli bli ført opp i Brønnøysundregsteret som en anerkjent terapaut.Jeg jeg har også tatt flere ting for å bli godkjent. Men dette var den siste å avgjørende delen. Dette gikk over all forventning. De krevde studie på mins 3 t i uka, Jeg brukte helgene å har til nå etter ca 7-8 uker levert alle oppgaver å quisser.Bestått alle å venter svar på siste oppgave. Denne studien lærte meg å elske det jeg gjør, da gikk dette som en lek å ikke noe å grue seg til. Jeg anbefaler dette faget på det varmeste.  »
Heidi Moholt

« Jeg er akkurat ferdig med VEKS-fag og kan anbefale kurset på det varmeste. Jeg valgte å ta VEKS-fag som et ledd i oppfrisking av kunnskap når jeg nå er i ferd med å begynne litt igjen som terapeut etter et langt opphold (som for øvrig har vært tettpakket med relevant erfaring). Jeg har vært veldig fornøyd med at kurset er nettbasert og at jeg har kunnet gjøre oppgavene når det har passet for meg. Videre har jeg satt pris på utformingen av skolens nettsider. Det er enkelt og oversiktlig å finne fram. Selve faget har også vært spennende - med gode, oppdaterte artikler og oppgaver. Sist, men ikke minst, vil jeg rose faglærer for enormt rask respons og fine tilbakemeldinger. Alt i alt en veldig fin studieopplevelse. »
Gro Katarina Andorsen
Biopat


« Jeg er veldig fornøyd med VEKS-kurset. Pensum blir forklart på en forståelig måte og lurt med inndeling i moduler og innleveringsoppgaver underveis. Rask tilbakemelding/vurdering på innleveringsoppgavene. Veldig bra at det kan tas som et selvstudium og i det tempoet man selv ønsker/har tid til. Anbefaler gjerne kurset videre:) »
Berit Brorstad Riber
Faglærer i ernæring, helse og miljøfag - Spesialpedagog og Helhetsterapeut


« Jeg har gjennomført Forkurs fysiologi og anatomi, og VEKS fag. I forbindelse med disse så har jeg fått både god og rask oppfølging fra administrasjon så vel som faglærere enten det har vært via tlf. eller email. Jeg har ikke erfart verken tekniske problemer eller andre utfordringer underveis, og anbefaler absolutt skolen til andre. »
May Britt Lian
NLP Premium Master coach og TFT terapeut


« Veldig godt fornøyd med kurset. Gikk raskere og greiere enn jeg hadde trodd. Kjapp og grei tilbakemelding og retting. Aktuelt og informativt stoff. Kan absolutt anbefales! »
Tom E. Myrbråten
Tankefeltterapeut


« Jeg er veldig fornøyd med arbeidet ditt, og jeg setter pris på tålmodighet og støtte. »
Hanna Birna Sigurbjörnsdóttir
Massasjeteraput


« Dette er fag jeg gjerne skulle tatt for mange år siden. Et spennende fag som gir deg trygghet i de mange vanskelige situasjoner du kan støte på som terapeut. God hjernetrim, dybde og innsikt får du også. Anbefaler på det varmeste bonusvideoene i vitenskapslæren. Tusen takk til Lars G Lingås.»
Hilde Bjerkvig
Muskelterapeut, student kostholdsveileder


« Hei, jeg kan anbefale VEKS kurset, jeg er Nederlandsk men fant kurset lettforstaelig. Lærestoffet selv er tydelig og " to the point" , oppgavene er ikke såpass vanskelig at man finner ikke en svar til oppgavene. Slik en nettkurs er greit å kombinere ved siden av jobb og andre aktiviteter. Jeg er veldig fornøyd med TMS og kurset!»
Suzanne de Volder
Student heilpraktiker


« Dette var et utrolig spennende og interessant kurs! Det begynte som ren plikt for å kunne registrere meg som "Utøver av Alternativ Behandling" - men det ble straks et veldig givende og morsomt studie. Jeg lærte mye som jeg kan ta med meg inn i min praksis, fikk utfyllende informasjon om viktige temaer og lærte ting jeg aldri har tenkt på tidligere. Dette ga meg inspirasjon og motivasjon til videre studier ved Tunsberg - fordi dere holder et høyt nivå, både med nettløsninger, kunnskap og tilbakemeldinger fra lærer. Jeg kan på det varmeste anbefale dette kurset til andre.»
Mari Anfinsen Nilsen
Sjaman og healer


« Veldig bra VEKS-kurs! Har gjennomgått VEKS kurset til Tunsberg Medisinske Skole og det var imponerende bra. Veldig bra nettløsning, gode videotreninger, lettfattelig informasjon og mange gode tips for muligheter til fordypelser. Tok i utgangspunktet VEKS kurset mer av plikt for å bli godkjent som "Utøver av Alternativ Behandling" - men dette kurset ga en større mening. Mange gode refleksjoner underveis, underholdende quizzer og veldig konkrete, konstruktive og skikkelige tilbakemeldinger fra innsendte oppgaver. Dette kurset gis en sterk anbefaling. Vurderer nå å ta andre kurs hos Tunsberg Medisinske Skole da dette ga mersmak.»
Henning Romero
Healer, Sjaman


« Før jeg begynte på VEKS-fag, gjorde jeg meg tanker som "trenger jeg virkelig dette?" Nå, etter å ha levert den siste besvarelsen, er svaret enkelt: Dette er et kurs som alle terapeuter har nytte av! Javisst, vi har hørt om både det ene og det andre før, men dette er så bra satt i system, at man er nødt til å tenke gjennom både kunnskap og sine egne holdninger på en ny og mer strukturert måte. Jeg personlig hadde spesielt stor glede av kapitlene om etikk og kommunikasjon. Dette angår ikke bare terapeuter, dette angår hvert eneste menneske, det skulle vært pliktfag på alle skolene! Og sist men ikke minst vil jeg skryte av læreren på dette kurset: det var meg en sann glede å studere under din veiledning, Lars Gunnar! :-)»
Helga Tverdal
aromaterapeut


« I had to take this study as part of my permanent membership of NNH. I am grateful for this"must"! Although I had studied these subjects long ago (in Austria and of course with its Austrian health laws), it was interesting to come along these subjects again.- And after so many years, together with my professional experiences, I see many things in a more tolerant way as I would have done ages ago. Therefore I enjoyed the "oppgaver" I had to do. I have been in Norway for a year and now start to get along well with "norsk", thus the possibility to write in English was of considerable help. But I have also improved my "norsk" a lot! It is understood, that any persons working with people should undergo these studies as a base for their work. For me it was the first time I did "net-studies", as I am not so good handling a computer, I was very well led through the whole process, it is easy to follow and clear. To have a quick - as for the quiz even an instant feed-back motivates a lot! I was also happily surprised when I got an e-mail answer from the professor on a Sunday afternoon! GREAT!! Altogether was it a great experience and I feel a little sorry for myself to have finished the studies already! - I must find some more studies....! Tusen takk for alt!»
Carmen Grohs-Lugschitz
Terapeutisk massør og naturterapeut


« VEKS-fag er relevant og nyttig for alle som jobber med mennesker. En gjennomgang og gode påminnelser om hva som kan gjøre et terapeut/pasient forhold profesjonelt og trygt. Fint at dette studiet er blitt obligatorisk for naturterapeuter, og kunne sikkert vært nyttig for mange andre grupper også. Ekstra pluss med rask tilbakemelding fra lærer på alle innsendingsoppgavene!»
Ellen Midtsæter
5 - element akupunktør


« I am really happy with the VEKS course. It has been designed in a simple and interesting manner which makes it easier to read and understand. I love the subtle way in which topics have been explained and the questions which trigger our brain to think and extract the answers!

I have learnt many a good points when it comes to dealing with colleagues and clients and am surely much more confident now as a therapist to deal better with positive and adverse situations around work. I know Norwegian but my writing skills are not so flawless, so I m quite grateful that I could submit my assignments in English! Thanks for everything!»
Shruti Bhatia
Ayurvedic Therapist


« VEKS-kurset her er godt strukturert og med et innhold som vil være meget nyttig for alle som jobber med alternative behandlingsmetoder. For meg var det både inspirerende og innsiktsgivende.»
Einar Bjørge
5 element akupunktør


« Jeg har tatt VEKS-fag nå i vinter, fordi det er et krav fra min medlemsorganisasjon. Jeg bor ikke helt sentralt, og det har vært fint for meg å kunne ta studiet på nett her.

Jeg er fornøyd med pensumet, og synes oppgavene har vært gode og relevante. Jeg har fått rask og konstruktiv respons på innsendingsoppgavene. Har brukt ca. 3 måneder på kurset, og det har gått greit. - Jeg anbefaler gjerne studiet for andre.»
Per Opland
Kinesiolog


« Spennande og lærerikt fag med mange muligheter til refleksjon og fordjupning underveis! Anbefalas!»
Mai Nyborg
Bachterapeut og soneterapeut© 2017 Tunsberg Medisinske Skole