Ernæringsterapi

Matlaging er en viktig del av studiet, både på grunn av det faglige og ikke minst det sosiale.

Vi har nå åpnet opp for søknad til oppstart i 2019. Da har du mulighet til å sikre deg plass mens du fullfører andre studier.

Studiet er åpent for deg som har fullført kostholdsveileder. Hvis du har en bachelor i ernæring så kan du søke om å få tatt kostholdsveileder som privatist. 

Tiden frem til oppstart kan du bruke til å gjennomføre kostholdsveileder (obligatorisk), naturmedisinsk grunnutdanning og grunnmedisin. Dette er fag som er viktige sammen med ernæringsterapi. 

Tror du at kostholdet kan påvirke din og andres helse? Ønsker du å hjelpe andre til bedre helse?

Da er studiet ernæringsterapi noe for deg. Ernæringsterapi er en terapiform hvor man ut ifra informasjon fra pasienten, analyser og biokjemiske tester, gir råd om hvordan man bør endre kostholdet, og hvilke kosttilskudd som kan være fornuftige i den gitte situasjonen.

Ernæringsterapi tar utgangspunkt i at sykdom ofte er en ubalanse, som kan være forårsaket av feil kosthold, mangel på næringsstoffer, ugunstig miljø eller en belastende livsstil. Ved å gjøre endringer, kan man være i stand til å reversere sykdomsprosessene ved mange kroniske sykdommer.

Grunnlaget for ernæringsterapi er at et riktig kosthold og en fornuftig livsstil vil kunne være med å forebygge sykdom, og å bidra til en god fysisk og psykisk helse gjennom hele livet. 

Etter endt utdannelse har du:
  • Kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse.
  • Kunnskap om hvordan ernæringsterapi kan brukes i forebygging og behandling av sykdom.
  • Nødvendig kompetanse for å kunne gjennomføre ernæringsterapi på en faglig forsvarlig måte.
  • Nødvendig kompetanse for å kunne drive din egen praksis som ernæringsterapeut.
  • Forståelse for ernæringsterapiens og egne begrensninger slik at du kan vurdere når pasienten bør sendes videre til annet kvalifisert helsepersonell.

Studenter som har fullført og bestått utdanningen vil få vitnemål med tittelen Ernæringsterapeut TMS.


Hvem passer dette for?

Ernæringsterapi passer for deg som ønsker å starte egen praksis som terapeut. Det passer også godt for deg som alt har en medisinsk eller naturmedisinsk praksis og ønsker å integrere ernæring i din behandling.

Etter fullført utdanning kan du jobbe:


Utdannelsen vil også gi:

 

 

Opptakskrav
Søknadene behandles fortløpende, og det er begrenset antall studieplasser.

Det kreves at du har fullført og bestått kostholdsveileder for å kunne starte på ernæringsterapi. Dersom du har en bachelor i ernæring, vil du kunne gjennomføre en privatistversjon av kostholdsveileder.

Du kan søke på ernæringsterapi før du har fullført kostholdsveileder, og du kan få opptak med forbehold om at dette gjennomføres før oppstart. Du kan ta siste eksamen i oktober.

Har du en del forkunnskaper og god tid kan det være mulig å gjennomføre kostholdsveileder på kortere tid enn det som er satt opp.

For å kunne bli medlem i en terapeutorganisasjon er det også krav om kunnskaper i anatomi, fysiologi og patologi. Minimumskravet tilsvarer nivået på grunnmedisin. Du må også gjennomføre naturmedisinsk grunnutdanning og VEKS-fag. Disse studiene kan du ta før, samtidig eller etter ernæringsterapi.

Hva som skal til for å bli godkjent naturmedisinsk ernæringsterapeut kan du lese mer om her.

Det er en stor fordel med gode engelskkunnskaper da en del litteratur og forskning kun er tilgjengelig på engelsk.

Hva lærer du?

Etter endt utdanning skal du kunne gi veiledning til pasienter om hvordan de ved hjelp av kostomlegging og bruk av kosttilskudd skal kunne motvirke og reversere sykdomsprosesser. Rådene skal være basert på vitenskapelig dokumentasjon, og være tilpasset den enkelte pasient.

Etter endt utdanning skal du ha gode faglige kunnskaper, og ha utviklet evnen til å sette deg inn i vitenskapelige publikasjoner. Det gjør deg i stand til å holde deg best mulig oppdatert på ny forskning.

Du skal gjennom studiet utvikle ferdigheter i pasientbehandling og gjennomføring av konsultasjoner. Det innebærer å mestre din rolle som terapeut og ha kunnskap om kommunikasjon, pasientpsykologi og etikk i arbeidssituasjonen.

Etter endt utdanning skal du kunne gjennomføre selvstendige konsultasjoner, og utarbeide nødvendig materiell for pasientene, på en forsvarlig måte.

Skolen legger stor vekt på at du skal ha praktisk nytteverdi av studiet. Derfor lærer du også hvordan du starter opp og drifter din egen terapeutvirksomhet.

 
 1. semester Evolusjon og ernæring
Næringsstoffene
Terapeutrollen og personlig utvikling (gjennom hele studiet)
Epigenetikk, hvordan miljøet påvirker genuttrykket
Stress, hva gjør det med kroppen og hvordan beskytte oss
Antioksidanter og oksidativt stress
Kosttilskudd
Mineralterapi
Fordøyelse og matvarereaksjoner
 2. semester Søtnings- og tilsetningsstoffer
Metabolsk syndrom
Overvekt
Diabetes
Essensielle fettsyrer og eikosanoider
Syre og base
Spesialdietter
Rensende og stimulerende kosthold
Tradisjonsmat og barnemat
Trening og ernæring del 1
Kasuistikker
 3. semester Kasiustikker
Funksjonell medisin
Hva skjer i ernæringsforskningen
SNP’s og metylering – viktig i ernæringsterapien
SIBO – en mulig årsak til fordøyelsesproblemer
Stoffskiftet
Stimulanter og avhengighet
Biokjemiske/biologiske tester
Praktisk klinikkarbeid
Vektnedgang – myter og fakta
Klinikktrening
Klinikkdrift
 4. semester Hjerte- og karsykdommer
Vektreduksjon
Hudproblemer og ernæring
Autoimmune sykdommer
Urter
Salt
Ketogent kosthold – terapeutisk potensiale
ME og fibromyalgi
Mental helse og ADHD
Idrett og ernæring del 2
* Studieplanen er under kontinuerlig utvikling og oppdatering. Enkelte leksjoner og tema kan derfor gjennomgå endringer.

Gjennomføring

Utdannelsen gjennomføres med en kombinasjon av samlinger, forelesninger og gruppearbeid. I tillegg følger du et nettbasert undervisningsopplegg.

Under studiet vil du gjennomføre forskjellige praksisøvelser: klinikktrening på skolen, observasjon av erfarne terapeuter og egne konsultasjoner med pasienter. Etter avsluttet eksamen vil du være godt rustet til å utføre sikre og effektive konsultasjoner på egenhånd. Denne praksisen må være godkjent for å få vitnemål.

I første semester gjennomfører studentene et kostholdsforsøk. Vi tror dette vil være med å gjøre utdannelsen enda mer levende, samt at du får større kunnskap om, og forståelse av, hva forskning går ut på. 

Vi legger stor vekt på evnen til å presentere fagstoff. Å holde foredrag er effektivt for å lære bort de viktigste sammenhenger mellom kosthold og helse. Derfor er presentasjoner og foredrag en viktig del av utdannelsen.

Utdanningen går på deltid over to år.

Det er tre samlinger i høstsemesteret og fire i vårsemesteret. Fredag vil det være skole kl. 16:00-20:00, lørdag 09:00-17:00 og søndag 09:00-14:30.

Studiet avsluttes med en eksamenssamling på Akinonsenteret i Spania http://www.akinonresort.no/Datoer for samlinger 2017-klassen
 
1. semester 2017  
* Samling 1 8-10 September
Samling 2 20-22 Oktober
* Samling 3 1-3 Desember
2. semester 2018  
Samling 4 12-14 Januar
* Samling 5 9-11 Februar
Samling 6 9-11 Mars
* Samling 7 20-22 April
3. semester 2018  
* Samling 8 14-16 September
Samling 9 19-21  Oktober
* Samling 10 30-2 November/desember
4. semester 2019  
Samling 11 11-13 Januar
* Samling 12 8-10 Februar
Samling 13 22-24 Mars
* Samling 14 3-5 Mai
Eksamensuke 10-15 Juni
* obligatoriske samlinger med krav til 80 % oppmøte. De andre samlingene kan man velge å følge via Webinar/opptak - men må da levere inn referat. 

Samlingene arrangeres i skolens lokaler i Tønsberg. Skolen ligger sentralt plassert i gangavstand fra tog og buss. Det er gode forbindelser til hele landet.

Du bør sette av ca. 10-15 timer per uke til studiearbeid. Vi oppfordrer og hjelper gjerne studentene med å danne kollokviegrupper. For de som ønsker å jobbe enda mer, har vi tilbud om mye ekstra lærestoff, samt andre foredrag og seminarer.

Eksamen ernæringsterapi:
1. studieår avsluttes med en 4 timers hjemmeeksamen.
2. studieår avsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen på Akinonsenteret i Spania.

Eksamenssamlingen i Spania er frivillig. De som ikke kan delta, vil få mulighet til å ta avsluttende eksamen i Norge.

Programmet for studiet er hele tiden under utvikling. Derfor vil det alltid kunne bli noen endringer av faginnhold og lærere/veiledere.

Studieavgift


Studieavgiften er kr 18 500,- pr semester og betales for ett år om gangen (totalt kr 37 000,- pr studieår). Du kan innbetale studieavgiften for ett år i en innbetaling eller betale med avdrag. I tillegg kommer påmeldingsavgift på kr 2500,- Denne betales etter at søknaden er godkjent og du har akseptert studieplassen.


I tillegg kommer utgifter til eksamen og lærebøker. Eksamensavgift er kr 1200,- for første eksamen og kr 1600,- for siste og avsluttende eksamen.

Vanlige spørsmål

Er det mulig å gjennomføre ernæringsterapi med en fulltidsjobb ved siden av?
Ja, det er lagt opp til at det skal være mulig. 


Hva kan jeg jobbe med etter endt utdanning?
Du skal etter endt utdanning kunne etablere deg som terapeut med ernæringsterapi som hovedterapi.

Du skal kunne gjennomføre en klientbehandling som omfatter en anamnese, forslag til kosthold- og livsstilsendringer og et strukturert opplegg for oppfølginger inntil ønsket resultat er oppnådd.


Hvordan vurderes eksamen i ernæringsterapi?
Med karakter. 

Kan man få støtte fra Lånekassen?
Kun to studier hos oss gir dette. Det er grunnmedisin med studiepoeng som arrangeres i samarbeid med Nord Universitet, og vår egen fagskoleutdanning i biopati.

De studiene som ikke er støttet har en lavere studieavgift enn tilsvarende utdanninger, slik at man skal ha mulighet til å dekke dette selv.

I tillegg til å jobbe ved siden av studiene, begynner mange av våre studenter å ha egne pasienter mens de studerer.  

Viktig informasjon

Fagansvarlig, Jens Veiersted

Jens Veiersted er ernæringsterapeut ION og er fagansvarlig for ernæringsfagene. Veiersted er utdannet fra Institute for Optimum Nutrition i London og har i tillegg grunnfag i idrett fra Norges Idrettshøyskole. Han var en av de første i landet som tok i bruk metabolsk typebestemmelse, en test som hjelper til med en individuell tilpasning av kostholdet.

Noen anbefalinger

« Jeg kan varmt anbefale ernæringsterapistudiet ved skolen. Jeg har selv fått mye ut av det. Hver eneste samling har gitt meg mye ny kunnskap, glede og inspirasjon til å lære enda mer på egen hånd. Det har vært mange gode og inspirerende forelesere gjennom studiet, og hver og en har gitt meg et eller flere verktøy å benytte som terapeut i arbeidet med klienter. Jeg vil spesielt trekke frem Jens som er primus motor for studiet, alltid forberedt, alltid oppdatert på ny forskning og en inspirasjonskilde uten like. Jeg liker spesielt godt at skolen lærer bort at dette er et fagfelt i utvikling og at det vi lærer i dag kanskje ikke er riktig om fem år ettersom ny forskning viser nye sammenhenger. »
Silje Eker
Sykepleier, fotsoneterapeut, ernæringsterapeut


« Jeg valgte å ta studiene på Tunsberg Medisinske Skole etter en anbefaling fra en lege som mener skolen har en god kvalitet og høy standard. Selv ønsket jeg å fordype meg innom ernæringsfaget, men var ikke intressert i å ta 3-årsstudie til ernæringsfysiolog. Først tok jeg Kostholdsveileder og deretter Ernæringsterapi. Fordelene med denne skolen er at den hvert år oppdaterer seg, følger med på ny forskning og blir bedre, akkurat som faget. Det er et positivt, inspirerende og intimt miljø med mye spennende mennesker med mye erfaring og kunnskap. Jeg har lært så enormt mye, både for meg selv og for mine framtide kunder. Hadde jeg hatt tid og penger hadde jeg tatt studiene på nytt :) De anbefales på det varmeste! »
Malin Bruset
Ernæringsterapeut


« Ernæringsterapistudiet ved Tunsberg Medisinske Skole kan absolutt anbefales. Faglærer Jens er utrolig kunskapsrik, har svar på det meste og er opptatt av å sette seg inn i ny forskning og dele videre. Det trekkes også inn gjesteforelesere med kunnskap og erfaring på sine felt. Det er lagt opp til en fin balanse mellom teori og praksis. Ernæringsfaget er stort. Derfor gis det heller ikke fasitsvar på alt. Her vektlegges at alle er forskjellige og trenger forskjellige råd for lettere å kunne rette opp ubalanser og få mer energi. Selv med lang reisevei var deltakelse på samlinger hvor jeg i tillegg ble kjent med hyggelige og likesinnede studenter høyt prioritert. »
May-Britt Kolås
Ernæringsterapeut, kostholdsveileder


« Jeg er meget fornøyd med ernæringsterapistudiet ved Tunsberg Medisinske Skole. Her fikk jeg muligheten til å følge et interessant studieopplegg med flere av Norges fremste eksperter som foredragsholdere. At all undervisning og kunnskapsformidling er basert på nyere, dokumentert forskning gjør også at jeg sitter trygt forankret på den fagkunnskapen jeg har tilegnet meg. Motivasjonen for å lære mer og følge med i nyere ernæringsforskning har også blitt styrket. Gjennom hele studiet har det vært fokus på å få studentene ut i arbeidslivet. Skolen har gitt meg gode verktøy og et godt grunnlag for å gå inn i terapeutrollen med trygghet og selvtillit. Jeg kan anbefale ernæringsterapistudiet på det varmeste. »
Aud Sveen Nygaard
Tannlege, ernæringsterapeut


« Jeg er strålende fornøyd etter to svært spennende år på skolen. Jeg hadde lenge lyst til å utdanne meg innen ernæring, men følte at den offentlige utdannelsen ikke passet meg og det jeg tror på. Da jeg endelig oppdaget Tunmed og deres utdanning var jeg ikke i tvil. Den evolusjons tilnærmingen de har stemte med det jeg selv tror på. Jeg har lært svært mye på disse to årene, og er så glad for at skolen legger vekt på at ingen ting er skrevet i stein. Vi må hele tiden være åpne for endringer etterhvert som det blir bedre forskning på feltet. I tillegg er vi alle biologisk forskjellige, derfor passer ikke en oppskrift til alle. Anbefaler studiet til alle som ønsker å utdanne seg og jobbe innenfor ernæring. »
Helen Oulie Fuhr
Ernæringsterapeut


« Jeg er veldig fornøyd med ernæringsterapistudiet. 2 spennende år med lærerrike temaer og dyktige forelesere. Kan absolutt anbefale skolen og dette studiet. »
Siri Antonsen Aartun
Ernæringsterapeut


« Jeg er fornøyd med studiet og kan anbefale det videre. Under studiet blir vi presentert for mange ulike temaer, samt ny/dagsaktuell informasjon. »
Marit Hals Svensson
Ernæringsterapeut


« Kan varmt anbefale Tunsberg Medisinske Skole. Dyktige lærere og foredragsholdere. Har tatt kostholdsveileder og ernæringsterapi. Skolen er lagt opp slik at man fint kan kombinere med jobb.»
Anette Moen
Ernæringsterapeut


« Jeg kan på det varmeste anbefale ernæringsterapi.

Dette er ett stort felt, med stadig ny kunnskap som vi må tilegne oss. Vi blir aldri utlært. Jens har en fantastisk evne til å formidle og belyse fra forskjellige innfallsvinkler. Med dette får han oss til å se sammenhenger og lærer oss viktigheten med å fundere og bli selvtenkende. Dette er svært viktig, da det ikke finnes noe fasitsvar på hvorfor noen matvarer fungerer for en , mens en annen må ha annen mat.

Studiet er til og med egnet for sånne som meg , helt uten datakunnskap. For meg har alle fagene jeg har tatt ved TMS vært svært interessante, tror jeg kunne holdt på i evig tid ved denne skolen. Og det kan en jo, for her dukker stadig nye spennende fag opp! En stoooor anbefaling fra en svært fornøyd student!!»
Mai-Britt Andersen
massør, aromaterapeut, hudpleier mm.


« Tunsberg medisinske skole sitt studium i ernæringsterapi har gitt meg den ballasten og forståelsen jeg trenger for å kunne være trygg som ernæringsterapeut. Skolen vektlegger å bruke dyktige forelesere som har praktisk erfaring og er ledende på sine fagfelt. Flere er leger, som for lengst har insett verdien av ernæringsterapi og annen naturmedisinsk behandling i sin praksis. Skolen legger også veldig godt til rette for et trivelig og sammensveiset klassemiljø, og fokuserer alltid på hvordan det de driver med kan bli enda litt bedre. Det var en fornøyelse å være elev der! »
Steinar Kroksæter
Ernæringsterapeut og Kommunikolog


« Jeg var så heldig å finne veien til Tunsberg Medisinske Skole gjennom en venninne og tidligere student ved ernæringsterapi-studiet. Jeg hadde funnet en kostholdsretning jeg trodde på og ønsket meg mer kunnskap for å backe opp rundt egen erfaring. Ernæringsterapi-studiet er helhetlig lagt opp og glimrende med tanke på både kunnskap og praksis. Studiet er lite nok til at du blir sett som student og stort nok til at du får omfattende faglig påfyll fra dyktige foredragsholdere. Ernæring er et fag du aldri blir utlært i, men dette studiet har gitt meg et godt grunnlag, samt erfaring i å finne frem i jungelen av dokumentasjon og etablerte "sannheter". Studiet kan varmt anbefales. »
Bjørg-Elin Finstad
Partner/veileder Sunt Hjem AS - ernæringsterapeut, NLP Coach og Personlig Trener


« Jeg har gått kostveilederstudiet og ernæringsterapeutstudiet ved Tunsberg Medisinske Skole og er nå i gang med naturmedisinsk grunnutdanning.

Jeg er veldig fornøyd med skolens undervisning både når det gjelder studeier som er nettbasert og der det holdes samlinger. Jeg mener skolen finner gode lærere og er allsidig ved valg av forelesere. Selv om det er langt å reise fra Nord Trøndelag til Tønsberg har jeg sett frem til samlingene som har vært interessante og lærerike.

Jeg anbefaler Tunsberg Medisinske Skole på det varmeste til alle!»
Inger Marie Krystad Skåle
Ernæringsterpeut© 2017 Tunsberg Medisinske Skole