Grunnmedisin

Grunnmedisin er et nettstudium som du kan studere fra hvor som helst.
Grunnmedisin er et deltidsstudium over ett år som gir kompetanse i medisinsk naturvitenskapelig tenkemåte og kunnskap med hovedvekt på anatomi, fysiologi og patologi.


Du vil lære om symptomer og det å gjenkjenne sykdomstilstander, om hvordan kroppen, organene og cellene er bygget opp og alle de fysiske prosessene som foregår i kroppen. Utdanningen er verdifull for alle som ønsker å arbeide med helse.

For deg som ønsker å bli naturterapeut er studiet obligatorisk. Det gjør også kommunikasjon med det ordinære helsevesenet lettere, og det kan ha stor betydning for behandlingstrategien innen mange naturmedisinske terapiformer.

Lærestoffet presenteres både gjennom lærebøker og fagartikler i nettskolen. Det er også tilgjengelige videoforelesninger fra store deler av pensum. For de som ønsker veiledning/undervisning med lærer er det også mulighet for dette. Vi arrangerer en todagers samling per semester. Samlingen koster kr 2400,-

Godkjent av NNH
Grunnmedisin er godkjent av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon) og tilfredsstiller kravene som stilles til en NNH-Godkjent Naturterapeut i de medisinske fagene. Dette er ett av de obligatoriske fagene for å bli registrert i Brønnøysund slik at pasientene dine ikke betaler mva på sine behandlinger. 


*Du kan starte når du vil og plasseres i en klasse i forhold til når du skal ta eksamen. Du får tilgang til en fremdriftsplan som viser hvordan man bør jobbe for å rekke eksamen. Fremdriftsplanen har oppstart enten 15. januar eller 15. september. Starter du tidligere enn dette vil du få bedre tid uten at det koster noe ekstra.


Hvem passer dette for?

Hva lærer du?

Grunnmedisin er delt inn i to deler som hver består av fem temaer:


Første semester:

 

 Tema  Grunnmedisin del 1
 Anatomi og fysiologi

 
 1   Fra celler til vev:
 • Biokjemi, celler og vev, kroppens væsker, hudens oppbygging og funksjoner
 2  Sirkulasjon og respirasjon:
 • Sirkulasjonssystemet (hjertet, lymfe, blodkarene og blodet) og respirasjonssystemet
 3  Nervesystemet og bevegelse:
 • Nervesystemet, muskel- og skjelettsystemet
 • Kroppens temperaturregulering
 4  Fordøyelse, nyrer og forplantning:
 • Fordøyelsessystemet, omsetning av næringsstoffer, urinsystemet og forplantning
 • Hormonell regulering
5 Immunsystem og mikrobiologi:
 • Immunsystemet
 • Lære om mikroorganismer

Andre semester:

 

 Tema  Grunnmedisin del 2
 Patologi                                                                   
 1   Introduksjon til patologi:
 • Celleskade, betennelse, generelt om kreft, sykdommer i huden
 • Forbrenninger
 • Generell farmakologi
 2  Sirkulasjon og respirasjon:
 • Patologi i hjertet, blodkar og blod
 • Patologi i respirasjonssystemet
 • Førstehjelp: basal hjerte-lunge-redning
 3  Sanser og bevegelser:
 • Patologi i nervesystemet og bevegelsesapparatet
 • De vanligste psykiske lidelser
 4  Fordøyelse, nyrer og forplantning:
 • Patologi i fordøyelsesorganer, urinveissystemet og kjønnsorganer
5 Immunsystem og mikrobiologi:
 • Autoimmune sykdommer og immunsvikt
 • Transplantasjon
 • Vanlige infeksjoner

Gjennomføring

Utdannelsen er et deltidsstudium. Vi anbefaler at studentene jobber regelmessig med stoffet og setter av minimum 10-20 timer per uke.

Lærestoffet presenteres både gjennom lærebøker og fagartikler i nettskolen. Det er også tilgjengelige videoforelesninger fra store deler av pensum.

 

Frivillige samlinger

For de som ønsker veiledning/undervisning med lærer er det også mulighet for dette. Vi arrangerer en todagers samling per semester. Samlingen koster kr 2800,-


Vurdering

I studiet skal du levere og få bestått på 10 innsendingsoppgaver og 10 quiz. Oppgavene er obligatoriske og må være bestått før du kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Det arrangeres skriftlig hjemmeeksamen og skoleeksamen to ganger i året. Vårsemesteret har eksamen i juni og høstsemesteret i januar. Karakterer gis etter det norske høyskolesystemet.
 

Studieavgift


Eksamensavgift på kr 1600+2250 kommer i tillegg (betales ved oppmelding til eksamen). Utgifter til litteratur kommer i tillegg. 
 


Vanlige spørsmål

Går det an å bare ta del 1 eller del 2? 

Ja, det er ikke noe problem. Det er egen påmelding for å ta en del.
 

Kan jeg jobbe raskere eller bruke lengre tid? 

Ja, du kan jobbe i ditt eget tempo men noen begrensninger. Vi ønsker at du leser tilbakemelding fra lærer før du leverer enda en oppgave. Du kan også forlenge tilgangen til kurset. Det koster kr 800,- pr 6 måneder. 

Hvorfor koster grunnmedisin hos dere mye mindre enn ved mange andre skoler?
Hos oss så betaler du ekstra dersom du ønsker undervisning i klasserom. Ved noen andre skoler så er det samme pris med og uten undervisning. Vi mener at nettundervisning skal koste mindre enn vanlig undervisning. 

Hvem er det som underviser i grunnmedisin hos dere? 
Vi bruker kun ferdig utdannede leger som har vært i praksis flere år, og som ikke minst har god erfaring/interesse i det å undervise.

Viktig informasjon

Noen anbefalinger

« Å studere Grunnmedisin ved Tunsberg Medisinske Skole har vore ei spennande reise! Skulen har tydeleg struktur på undervisning og fag, og tilbakemelding på innsendingsoppgåvene kjem raskt og er til nyttig for eiga utvikling. Eg verdset også den gode servicen som tilsette ved skulen viser. Mange positive erfaringar frå skulen har gjort at eg går vidare med draumen om tittel Ernæringsterapeut! »
Ingeborg Tusvik Nupen
Kostholdsveileder, student Grunnmedisin


« Dette studie er kjempefint tilrettelagt. Enkelt og oversiktlig. Fin oppfølging. Anbefales på det sterkeste. »
Gerd Anita Karlsen
Massør/soneterapeut


« Dette er en super måte å studere på. I tillegg til 100% jobb har jeg kunnet gjøre dette uten at det har føltes uoverkommelig. Synes lærerne har kommet med gode konstruktive tilbakemeldinger på alle oppgaver. »
Silje D. Eide

« Grunnmedisin 1 Det har vore spennande å ta sitt fyrste nettbaserte studie. Eg var litt spent på korleis dette skulle gå utan samlingar. Det vart i alle fall ikkje noko problem. Nettstudiet er svært systematisk opplagt og med tilgang til raske og gode tilbakemeldingar i forum i tillegg til gode og informative tilbakemeldingar på oppgåvene. Svært lærerikt. Eg ser fram til å studere vidare på del 2.»
Kjersti Aarethun
Adjunkt med tilleggsutdanning


« For en travel og motivert leder i fullt arbeid, var dette et perfekt opplegg for å øke grunnkompetansen innen medisin.»
Jan Håkon Håkonsen

« Hvis man er naturterapeut bør man faktisk ta dennne grunnutdannelsen, man lærer virkelig det grunnleggende, hvem, hva og hvorfor reagerer kroppen som den gjør. Spennende men krever en innsats.. »

Mona Barstad
Soneterapeut


« Er fornøyd, og anbefaler absolutt til andre! Genialt for de som er i jobb, og ikke vil slutte der for og ta skole. Det er til tider litt hardt, men det er veldig interessant og gøyt også!»
Solrun Børve

« Når det gjelder quiz så skriver jeg ut spørsmålene først og noterer svaret på arket. Så starter jeg quizzen. Noterer meg antall forsøk for å få alt rett samt hvilke svar som var feil.»
Anna Mauset

« Veldig fornøyd med studiet, fint å kunne logge meg på når det passer. Skolen er veldig enkelt og tidsparende lagt opp. »
Merete Lohne


© 2018 Tunsberg Medisinske Skole