Kostholdsveileder

Kostholdsveileder kan gjennomføres enten på nett eller i Spania. 

Kostholdsveileder er studiet for deg som ønsker å hjelpe andre til en bedre helse gjennom endring av kosthold og livsstil. Alle er forskjellige og trenger dermed et individuelt tilpasset kosthold og personlig oppfølging.

Det finnes ikke et kosthold som passer for alle. Vi er derfor ikke tilhengere av såkalte dietter, men har stor tro på mat som holder blodsukkeret stabilt, sørger for en velfungerende fordøyelse, gir rikelig med næring og holder kroppen fri for betennelser.

Vi ser at behovet for denne typen kompetanse både er stort og økende. Media skriver stadig om hvilken diett som er den sunneste, men folk blir bare mer og mer forvirret. Ved å ta hensyn til individuelle utfordringer som fordøyelse, metabolisme og helse generelt, samt preferanser og behov, blir det unødvendig å kaste seg på de ulike motediettene.

I løpet av studiet vil du lære hvordan du skal veilede mennesker med plager knyttet til kosthold og livsstil. Dersom du ønsker å jobbe som terapeut, anbefaler vi at du senere går videre på ernæringsterapi.

Gjennom studiet lærer du om de ulike næringsstoffene, om matkvalitet, ulike kostholdsfilosofier og dietter og om andre kulturers kostholdfilosofi. Videre vil du få kunnskap om antioksidanter og oksidativt stress, bruk av terapeutisk mat, fordøyelsen og utfordringer knyttet til den, om hvordan hormonene våre påvirkes av maten vi spiser og om bruk av kosttilskudd. Du vil også få gode kunnskaper om overvekt og vektreduksjon, samt informasjon om ulike tester og analyser som er relevante å bruke i en veiledningssammenheng. Sist, men ikke minst, vil du få grundige ferdigheter innen kostholdsveiledening og tilgang til mange nyttige verktøy som gjør at du kan jobbe mer effektivt og oppnå bedre resultater.

Klikk på Hva lærer du? for mer informasjon om de 12 temaene. Du kan også lese om skolens kostholdsfilosofi

Det er mulig å kombinere nettstudium med undervisning i Spania. Del 1 undervises på våren og del 2 på høsten. Dette passer for deg som har problemer med å sette av den nødvendige tiden til skolearbeid i en hektisk hverdag. Les mer om Kostholdsveileder i Spania. Ta kontakt med skolen hvis du ønsker å ta en del på nett og en i Spania.

Etter fullført og bestått studium, får du vitnemål med tittelen Kostholdsveileder TMS.


Som student har du også følgende fordeler: 


Hvem passer dette for?

Dette studiet egner seg for deg som ønsker å jobbe som kostholdsveileder.

Studiet egner seg også for:

Opptakskrav
Det anbefales å ha grunnleggende kunnskap i anatomi og fysiologi, tilsvarende minimum forkurs anatomi og fysiologi

 

Hva lærer du?

Her ser du et lite eksempel fra en av mange videoforelesninger du får tilgang til inne på skolen. Denne kan også vises i fullskjerm ved å klikke på knappen til høyre for HD-knappen.

 

 

Etter endt studium vil du: 

Tema 1 - Næringsstoffene
 • Ha kunnskap om oppbygging og funksjon til makronæringsstoffene i maten.
 • Ha kjennskap til hvordan energien i maten utnyttes til energi i kroppen.
 • Ha kunnskap om de viktigste kildene til karbohydrater, proteiner og fett i kostholdet.
 • Kunne analysere næringsinnholdet i kostholdet ved hjelp av dataverktøy.
 • Kunne forklare pasienten om næringsstoffenes oppgaver i kroppen.
Tema 2 - Matkvalitet
 • Ha kunnskap om hvordan maten blir produsert, fra råvareproduksjon i landbruket til ferdigvarene vi kjøper i butikken.
 • Kjenne til hvilke problemer den industrielle produksjonen av mat kan ha for næringsinnhold og helseeffekt.
 • Kunne vurdere kvaliteten på maten.
 • Kunne veilede en pasient til å velge sunne matvarer.
 • Kunne reflektere over de praktiske og politiske forholdene som ligger til grunn for den maten vi har tilgjengelig.
Tema 3 - Kosthold og dietter
 • Ha kunnskap om ulike kosthold, vite hva de innebærer, og ha kunnskap om hvilke bruksområder og begrensninger forskjellige kosthold og dietter har.
 • Kunne gi råd om spesielle kosthold eller dietter som er tilpasset den aktuelle pasienten.
 • Kunne vurdere og analysere ulike dietter med tanke på hvilke bruksområder og begrensninger de har.
Tema 4 - Kosthold i ulike grupper og kulturer
 • Ha kunnskap om utviklingstrekkene i norsk kosthold.
 • Ha kunnskap om hvilken betydning de kulturelle forskjellene kan ha for veiledning av pasienter med ulik bakgrunn.
 • Kunne tilpasse kostholdet til pasientens kulturelle bakgrunn.
 • Ha evne til å forstå bakgrunnen for de forskjellige kostholdsreglene i andre kulturer, og forklare hvordan de skal kunne tilpasse seg de matvarene som er tilgjengelig i det Norske markedet.
Tema 5 - Kosttilskudd 1: oksidativt stress og antioksidanter
 • Ha kunnskap om faktorer som fører til varierende næringsinnhold i maten.
 • Ha kunnskap om hvilke mangelsymptomer næringsfattig mat kan forårsake.
 • Kjenne til de problemene det oksidative stresset kan skape i kroppen og hva som fører til dannelsen av frie radikaler.
 • Ha kunnskap om hvordan antioksidanter kan beskytte oss mot skadene frie radikaler kan forvolde.
 • Kunne vurdere behovet for ekstra tilførsel av næringsstoffer.
 • Kunne beskrive de forskjellige antioksidantene: endogene og eksogene.
 • Ha en grunnleggende forståelse for at behovet for kosttilskudd vil variere fra person til person basert på den enkeltes motstandskraft og ytre påkjenninger.
Tema 6 - Terapeutisk mat
 • Ha kunnskap om matens terapeutiske virkninger på kroppen.
 • Ha kunnskap om hvilke matvarer som har terapeutisk potensial og i hvilke sammenhenger de kan brukes.
 • Kunne velge ut matvarer og beskrive tilberedningsmetoder som kan bidra til å støtte pasientens helbredelsesprosess.
 • Kunne sette sammen et renseprogram for tarm, lever og nyrer.
Tema 7 - Fordøyelsen
 • Ha kunnskap om fordøyelsessystemets oppbygging og funksjon.
 • Ha kunnskap om matens påvirkning på fordøyelsen.
 • Ha kunnskap om matvarereaksjoner, allergi og intoleranse.
 • Ha kunnskap om hvordan fordøyelsesfunksjonen kan støttes.
 • Kunne analysere pasientens symptomer og kunne relatere dem til problemer i fordøyelsen.
 • Kunne sette opp en behandlingsprotokoll som vil gjenopprette normal fordøyelsesfunksjon.
 • Kunne gi spesifikke kostholdsråd som tar hensyn til matvareintoleranser.
 • Etter endt studium skal kandidaten ha kunnskap om fordøyelsens rolle i utvikling av sykdommer forårsaket av ugunstig kosthold og livsstil.
Tema 8 - Hormoner og mat
 • Kunnskap om de viktigste hormonene i kroppen, hvordan de virker og hvordan de påvirkes av kostholdet.
 • Kunnskap om hvilken betydning blodsukker og insulin har for hormonell balanse.
 • Kjenne de viktigste prinsippene for eikosanoidenes funksjon i kroppen og hvordan matens innhold av omega 3 og 6 påvirker dette.
 • Kunne analysere pasientens symptomer og medisinske tester og vurdere muligheten for eventuelle hormonelle ubalanser.
 • Kunne gi kostholdsråd som kan være med på å balansere hormonene.
 • Kunne analysere fettsyrebalansen og gi råd som vil gi en god omega 3/6 balanse.
Tema 9 - Kosttilskudd 2: bruk av kosttilskudd
 • Kunnskap om hvordan vitaminer og mineraler virker i kroppen.
 • Kjenne til de spesifikke kosttilskuddene som kan benyttes ved spesielle problemer.
 • Kjenne til reglene for doseringer og kunne forklare hvordan man kan bruke kosttilskudd uten å utsette pasienten for fare.
 • Kjenne til de viktigste interaksjoner med legemidler.
 • Kunne analysere pasientens behov for kosttilskudd.
 • Kunne vurdere behovet for justering av typer og dosering etter hvert som balansen gjenopprettes.
Tema 10 - Overvekt og vektreduksjon
 • Kunnskap om flere av faktorene som kan føre til vektoppgang. Dette omfatter både kosthold, livsstil og andre årsaker.
 • Kjenne til de grunnleggende prinsippene for akkumulering av fett.
 • Kjenne til hvordan man kan påvirke kroppen til å brenne overflødig fett.
 • Kunne vurdere pasientens kosthold og livsstil.
 • Kunne beskrive et opplegg for vektnedgang som omfatter kosthold, kosttilskudd og livsstilsendringer.
 • Kunne utarbeide et oppfølgingssystem som skal sikre et optimalt resultat for pasienten.
Tema 11 - Tester og analyser
 • Kunnskap om de vanlige testene fra fastlegen, hva de viser og hva vi kan bruke dem til i veiledningen.
 • Kjenne til andre tester som kan være avgjørende for et godt resultat for pasienten.
 • Kunne vurdere pasientens testresultater.
 • Kjenne til funksjonelle verdier som kan gi kostholdsveilederen nyttig informasjon.
 • Kjenne til og kunne tolke noen sentrale tester som tilbys gjennom private firmaer og laboratorier.
Tema 12 - Kostholdsveiledning
 • Kunnskap om kostholdets betydning for helsen.
 • Kunnskap om hvilke faktorer som kan være medvirkende årsaker til problemene pasienten vil ha hjelp med.
 • Kunnskap om medisiner som kan påvirkes av endringer i kostholdet og hvilke konsekvenser det kan ha.
 • Kunnskap om hvilke faktorer som er viktig for å motivere til forandring.
 • Kjenne til de viktigste reglene for å drive en egen bedrift, krav til journalføring og sikring av pasientdata.
 • Kunne gjennomføre en konsultasjon på en faglig og etisk forsvarlig måte.
 • Kunne utarbeide et kostopplegg med tilhørende kosttilskudd.
 • Kunne utarbeider en plan for oppfølginger etter den innledende konsultasjonen.
 • Kunne føre journal og organisere kontoret for sikker oppbevaring av pasientdata.

 

Gjennomføring

Studiet er et nettbasert deltidsstudie og du har mulighet til å delta på frivillige samlinger. Samlingene arrangeres ca. 2 ganger per år.

Vi anbefaler at du setter av ca. 2-3 ettermiddager/kvelder per uke.

I dette studiet er det tre obligatoriske bøker. Klikk her for bokliste.

I tillegg har du tilgang til en lang rekke artikler og utdrag fra bøker inne på nettskolen. Du kan lese mer om undervisningsmetodene på denne siden.

Arbeidskrav
I løpet av studiet skal du besvare obligatoriske oppgaver.

Det er en quiz og en innsendingsoppgave til hvert tema. Quiz rettes automatisk, mens innsendingsoppgavene rettes av en lærer og du får en grundig tilbakemelding.

Flere av innsendingsoppgavene er case-oppgaver som er knyttet opp til situasjoner du vil møte som kostholdsveileder. Oppgavene vurderes med bestått/ikke bestått.

Studiet avsluttes med en 4-timers hjemmeeksamen med karakter (A-F). Eksamen arrangeres tre ganger i året, i juni, oktober og februar.

Studenter som har fullført studiet, bestått de obligatoriske oppgavene og eksamen vil få vitnemål med tittelen Kostholdsveileder TMS.

Studieavgift


I tillegg kommer eksamensavgift kr 1800,- som betales ved påmelding til eksamen.


Vanlige spørsmål

Når kan jeg starte? 
Du kan starte når du ønsker, og vil bli plassert i en klasse med fastsatt eksamensdato. Studiet har oppstart 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Starter du mellom de fastsatte oppstartsdatoene, vil du kunne velge hvilken klasse du ønsker å bli plassert i.

Det er også mulig å bruke litt kortere eller lengre tid. Du kan forlenge studiet mot en avgift på kr 800 per 6 måneder. Begrensninger i forlengelse av studier er fastsatt i skolens reglement.

Kan jeg ta en del i Spania, og en del på nett?
Ja, det er ikke noe problem. Men du må gjennomføre del 1 før du kan ta del 2.

Kan jeg begynne å jobbe som kostholdsveileder etter endt studium?
Ja, det både kan og bør du. Men det er en del sykdom/problemstillinger som du ikke bør begi deg inn på, siden det krever mer kompetanse. Som kostholdsveileder kan du likevel hjelpe 80% av de pasientene du møter. De aller fleste vil få bedre helse av å gjøre noen endringer på ernæring og livsstil. 


Hva annet kan jeg jobbe med etter endt studium?

Kan jeg ta kostholdsveileder som privatist dersom jeg har en offentlig godkjent bachelorgrad i ernæring?
Ja, det kan du og vil da kunne søke opptak på ernæringsterapi. Studieavgiften er kr 6000 + eksamensavgift. Du slipper å levere innsendingsoppgaver, men må lese pensum, gjøre quizzene og ta samme eksamen som de andre studentene.

Viktig informasjon

Fagansvarlig, Jens Veiersted

Jens Veiersted er ernæringsterapeut ION og er fagansvarlig for ernæringsfagene. Veiersted er utdannet fra Institute for Optimum Nutrition i London og har i tillegg grunnfag i idrett fra Norges Idrettshøyskole. Han var en av de første i landet som tok i bruk metabolsk typebestemmelse, en test som hjelper til med en individuell tilpasning av kostholdet.

Noen anbefalinger

« På Tunsberg Medisinske Skole er både lærere og administrasjon engasjerte og inspirerende. Jeg er nettopp ferdig med Kostveilederstudiet og det har vært svært lærerikt. Her har jeg fått den ekstra innsikten jeg trengte for å få en dypere forståelse om næringsstoffene og sammenhengen de har for kropp og helse. Vi blir stadig flere mennesker og vi blir eldre enn tidligere. Da er det viktig at vi tar vare på egen helse så langt det lar seg gjøre. Vi vil jo alle eldes med stil og første steg er å starte med maten. I dette studiet settes det også fokus på matkvalitet, noe som er et virkelig viktig steg i forhold til både dyrevern og miljøvern. Jeg vil anbefale denne skolen på det varmeste. »
Heidi Schanke
Naturterapeut og akupuktør reg. MNNH


« Det eneste norske kostholdsstudiet som jeg føler lærer opp elever på ny forskning, og samtidig er dekkende nok til å få god kunnskap om alle nødvendige temaer. Jeg føler studiet har gitt meg kompetansen til å faktisk kunne hjelpe mennesker, og opplever at kundene mine blir lettet over at jeg har en annen innfallsvinkel enn de som jobber kun etter helsemyndighetenes retningslinjer. »
Mari Gangså Røsland
Kostholdsveileder


« Dette studiet er det beste jeg noen gang har tatt. Jeg har i mange år vært veldig opptatt av kosthold, og det var derfor viktig for meg å finne en skole som hadde noen av de samme tankene som jeg hadde innenfor ernæring. Dette har vært utrolig lærerikt og lærerne gir deg meget gode og konstruktive tilbakemeldinger, slik at du bare lærer dette stoffet bedre og bedre. Videoleksjonene er også av meget høy klasse og det var ofte her jeg så sammenhengen av ting. Det du lærer på dette studiet tar du med deg resten av livet og jeg må igjen bare berømme lærerne om hvor flinke de er til å lære fra seg. Kan anbefale alle som vil lære om ernæring, eller drive med ernæring om å ta dette studiet, da du lærer så mye og legger virkelig grunnlaget for å bli en god kostholdsveileder. »
Tommy Kumar Glesnes
Student


« Jeg startet studiet først og fremst på grunn av egne helseproblemer, og interesse som jeg og min ektefelle etter hvert har fått for kosthold og helse. Studiet har vært veldig interessant og matnyttig. Vi har lært mye om kosthold, som vi har praktisert i vår egen hverdag, og har opplevd positive effekter på egen helse. Temaene har vært logisk lagt opp, og stoffet er forklart på en forståelig måte, uten at det er brukt for vanskelige faguttrykk. Jeg anbefaler studiet på det varmeste til alle som er interessert i kosthold og hvilken betydning det har for vår helse. »
Torill S. Strand
Kostholdsveileder


« Eg har slitt med IBS plager i fleire i år, og har blitt mykje betre etter eg begynte på eit kosthald utan raffinerte karbohydratar, men med meir proteinar, feitt, grønnsaker og frukt/bær. Eg vart derfor glad når eg fant ut at TMS hadde eit kosthaldsveiledningskurs spesielt retta mot det kosthaldet eg brukar. Eg vil på det varmaste anbefale dette studiet for alle som vil lære meir om kosthald og korleis det kan gjere oss friskare. Eg håpar at eg kan hjelpe andre til å leve eit friskare liv. »
Janne Cathrin Lillenes-Fields
Kostholdsveileder


« Jeg er tidligere helhetsterapeut med litt bakgrunn i kost og ernæring. I dag jobber jeg som medisinsk yogainstruktør og er veldig opptatt av kosthold. Har gått på noen foredrag og kurs og lest endel om ernæring samt bruker Internett mye. Jeg hadde hørt om Tunsberg Medisinske Skole og gikk inn på hjemmesiden deres og undersøkte litt og så alle de spennende fagene og lærerne. Det så spennende ut og jeg meldte meg på utdannelsen som kostholdsveileder. Jeg har vært veldig fornøyd med dette studiet. Fine og gode tilbakemeldinger fra lærerne som har lært meg mye og gitt meg gode råd. Jeg vil på det sterkeste anbefale denne skolen. Tusen takk! »
Gunn Valmestadrød
Kostholdsveileder


« Jeg er veldig glad for at jeg fant dette studiet, det har overgått alle mine forventninger. Hos Tunsberg Medisinske Skole fant jeg gjenkjenning og bekreftelse på det jeg har opplevd selv i forhold til mat og helse. Her kan du lære hvordan mat kan forebygge, og til og med reversere sykdommer hvorav bl.a. overvekt og diabetes. Kort sagt lærer du her å bruke mat som medisin. Dette studiet anbefaler jeg på de sterkeste til de som ønsker å virkelig hjelpe folk. »
Renate Eijgenraam
Kostholdsveileder


« Jeg anbefaler dette til deg som virkelig er interessert i å gjøre noe for kommende generasjoner med tanke på hva som er viktig og godt for mennesket, livet generelt og jordkloden vår. Ren mat er best og på Tunsberg Medisinske Skole har jeg lært enormt mye om hva riktig kosthold betyr for folk og fe. Og nå skal jeg lære videre ved å praktisere det jeg har lært. Anbefales til andre uten å blunke.»
Kirsten Marie Dalen
Institusjonskokk og kostholdsveileder student siden okt. 2015


« Jeg hadde googlet og lest enormt mye i flere år og jobbet mye med kostholdet i familien, da jeg bestemte meg for å ta Kostholdsveileder, for lettere kunne veilede andre til å gjøre det samme. Følte jeg hadde lært mye på på min vei, men å jobbe meg systematisk gjennom alle emnene med grundige og konstruktive tilbakemeldinger, har gjort at jeg har klart å sette alt jeg ha lært bedre i system og så har jeg lært så ufattelig mye mer. Nå ser jeg sammenhenger som jeg ikke klarte å se ved å lese stoffet stykkevis og delt på egenhånd. Nå gleder jeg meg til videre studier med Ernæringsterapi»
Bente B. Braathen
Kostholdsveileder


« Nyttig og bra studie. Veldig fornøyd med nivået og hvordan studiet er lagt opp. Mange bra forelesninger, med mulighet for å følge de via nett. De er gode på konstruktive tilbakemeldinger. Kan virkelig anbefale dette studiet til alle som er interessert i kosthold og helse!»
Pål Pedersen
kostholdsveileder


« Dette er et studie jeg virkelig anbefaler! Man lære hvordan kroppen responderer på mat, og jeg har en helt annen forståelse nå hvorfor livsstilsykdommer har blitt den nye "folkesykdommen" Kosthold er alfa omega for livskvalitet, så er du nysgjerrig på å finne ut mer, så meld deg på dette studie! Jeg vil takke lærere for en god oppfølging og tilbakemelding. Dere gjør en utrolig god jobb og motiverer til å stå på i dette studie. Tusen takk for meg.»
Jeanett Isachsen
Kostholdsveileder


« Anbefaler dette studiet på det varmeste til alle som har interesse for kosthold. Studiet er veldig bra lagt opp, og videoene til Jens Veiersted er veldig informative og innholdsrike samtidig som de er lett å følge. Man lærer godt av videoforelesningene. Quiz i forkant av alle oppgaver gjør det lettere å bygge opp kunnskap før man begynner på oppgaven. Anbefaler dette studiet til alle uansett alder og yrke.»
Ruben Klipper
Kostholdsveileder


« Kostholdsveilederstudiet anbefalast på det sterkaste til alle som er interessert i korleis kosthold og livsstil påvirkar helsa vår. For min del har det viktigaste vore å følge eit studie som legg vekt på korleis ein skal få eit heilheitlig bilde av enkeltpersonar og som jobbar for å finne rota til ubalansane. Jens er ein svært engasjert og motiverande lærar og sørger for at studiet er spennande og lærerikt gjennom forelesningar og grundige tilbakemeldingar på oppgåvene. Dette er tross alt eit felt ein aldri blir utlært i, men ein får ei stor dose kunnskapet gjennom eit slik år!»
Bente Torheim
Kostholdsveileder


« Kostholdsveileder studiet har vært en lærerikt og spennende studie! Jeg skulle ønske det hadde lengre varighet - fordi det har gitt meg såpass mye lærdom og glede. Jens (som vil bli din lærer på studiet) er et flott menneske; meget kunnskapsrik, flink til å gi konstruktive tilbakemeldinger og en fin motivator. Dette studiet anbefaler jeg på det sterkeste - om du interesserer deg for sunt og næringsrikt kosthold! Hilsen Ann-Kristin.»
Ann-Kristin Skogheim
Kostholdsveileder


« Dette var et utrolig lærerikt studie, og temaer som har vært spennende å lære om. Jeg har helt andre krav til maten jeg spiser i dag enn hva jeg hadde før jeg startet på Kostholdsveileder. Jeg er særlig fornøyd med tilbakemeldingene fra lærerne, mye nyttig tilleggsinformasjon i svarene. Jens er en veldig dyktig og engasjert lærer som jeg har blitt inspirert av.»
Silje Karin Skogen
Kostholdsveileder


« Fyrst og fremst vil eg rosa skulen for opplegget dei har til oss studenter. Perfekt for oss som bor langt unna, eller ikkje kan delta pga småbarn t.d. Tilrettelagt, serviceinnstilt og kjekkare lærarar skal du leita lenge etter. Anbefaler også å delta på webinar som er tilrettelagt og morro for oss som ikkje kan delta på skulen. Temaene på kostholdsveileder er siste nytt innen ernæring og her tørr me tenka annarleis og nytt. Studiet treff meg midt i blinken, og eg kunne aldri tenka meg å ta ein ordinær bachelor i ernæringsfysiologi når me lev i det samfunnet med gjer idag.»
Camila Børve Seim
Kostholdsveileder


« Lærerikt og nyttig studie. Jeg liker godt at hvert tema har en innsendingsoppgave og quiz. Lærerene er gode på å gi tilbakemeldinger i form av ros og konstruktive input og deler erfaringer som gjør at jeg lærer mer i tillegg til pensum.

Stort pluss med muligheten til å delta på webinar, da jeg bor mange timer unna skolen. Kosthold og ernæring er stadig i endring og vi må holde oss oppdatert :) Lykke til!»
Nelly Laursen
Kostholdsveileder


« Kostholdsveileder har lært meg mye om kosthold, kroppens funksjoner, kosttilskudd og gjort meg bevist på økologisk landbruk. Jeg har funne en løsning for mine egne mage- tarm plager og lært mye mer enn det jeg hadde håp om da jeg starter. Lærerne er kjappe i svarene, lett tilgjengelig og gir gode tilbakemeldinger. Har tatt dette og "veileder i trening og ernæring" her på Tunsberg og kunne gjerne tatt flere fag her :D»
Marit Mortensen
Kostholdsveileder


« Studiet er perfekt for en som er interessert i å lære mer om kosthold og hvordan mat påvirker kostholdet vårt. Kjempespennende å lære at mat kan gjøre oss friske(re)! Jeg liker tilnærmingen Tunsberg har, med reduksjon av karbohydrater og økt fettinntak som utgangspunkt. Studiet er lagt opp slik at man kan studere i eget tempo, som er perfekt for en som jobber fullt ved siden av. Samtidig er det frihet under ansvar. Et lærerikt studie med fine forelesninger og interessant pensum. Anbefales!»
Ida Nyborg
Kostholdsveileder


« Studiet har vært veldig kjekt og lærerikt. Læreren er veldig dyktig og lager gode videoer til temaene som er veldig innholdsrike. Det er kjekt å kunne lære fra videoene og ikke bare ved å lese. Hadde jeg kunnet valgt på nytt så ville jeg nok valgt å tatt det i Spania, siden det virker veldig kjekt :)»
Camilla Celina Fuglesang
Kostholdsveileder


« Jeg har helsefaglig bakgrunn, og dette studiet har vært et svært kjekt, interessant og ikke minst nyttig supplement. Alle som arbeider med mennesker som har helseutfordringer kan ha nytte av å øke kunnskapen omkring maten vi er ment å leve av!»
Therese Elvemo
Kostholdsveileder


« Jeg angrer ikke noe på å ha startet som student ved Tunsberg medisinske skole. Dyktige, hjelpsomme og kunnskapsrike lærere. Anbefalt!»
Noor
Kostholdsveileder


« Dette studiet anbefaler jeg til alle som er interessert i kosthold og helse. En fantastisk mulighet til å lære mye om kosten og helsen vår. Synes dette er en fin og god utdannelse og lærdom i disse tider da fedme, diabetes, ja alle livsstilssykdommer som florerer. Er også meget fornøyd med de gode og konstruktive tilbakemeldingene ifra alle de 12 innleveringsoppgavene. Flinke lærerer er det der også!! Så ikke tvil meld Dere på dette!»
Margareta Eriksson
Stud. kostholdsveileder


« Spennende studie, lærer på en måte som er lett å forstå og hvis man lurer på noe får man raskt svar fra læreren. Har fått en mye større forståelse av kosthold etter dette studiet. Det er kjekt å sette seg ned å studere her!»
Gitte Wilhelmsen
Kostholdsveileder


« Jeg vil anbefale kostholdsveilederstudiet på det sterkeste. Et veldig godt pedagogisk tilrettelagt studie. Oppgavene underveis gjorde at jeg raskt økte min kompetanse og forståelse. Tilbakemeldingene fra lærerne var også med på å løfte min utvikling. Mange lærerike temaer som gjør at jeg nå er i stand til å ta egne gode valg, samt veilede andre til å ta ansvar for hva de putter i munnen. Veldig godt fornøyd med lærerne, tilbakemeldinger, tema, oppgaver og fleksibiliteten i studiet!»
Berit Storholt Flåtten
Kostholdsveileder


« Kostholdsutdanning på Tunsberg medisinske skole har gitt meg en trygghet og et fantastisk grunnlag til å kunne hjelpe mennesker til å spise seg til en bedre helse. Utdanningen er grundig og godt bygget opp hvor jeg lærte det mest grunnleggende innen kosthold som jeg enkelt kan lære bort til andre. Måten studiet er lagt opp på med mye oppgaveskriving og quiz gjør at stoffet du lærer virkelig sitter etterpå. Jeg kan varmt anbefale denne utdanningen til deg.»
Tone Bjørnson Aanderaa
Helsesøster og kostholdsveileder


« Jeg fullførte og besto eksamen som kostveileder etter å ha holdt på med studiet i 17 måneder. Tiden jeg brukte var på grunn av jobb, kurser og reiser, derfor kunne nok studiet ha vært gjennomført på kortere tid.

Likevel, den fleksibiliteten som lå i et nettstudium som dette, passet meg meget bra. Temaene var meget relevante, og oppgaven som var knyttet til hvert tema var særs nyttig og interessant. Pensumartiklene ble oppdatert etter hvert som ny informasjon og viten var tilgjengelig. Kommunikajon med veileder og skolen har vært særdeles bra. Å ha et Forum, hvor elevene kan utveksle erfaringer, spørsmål og synspunkter har vært særdeles givende. Det samme med svarene på spørsmål fra veileder. Jeg er takknemlig og svært fornøyd med å ha gjennomført et nytt studium ved TMS!»
Per Ågren
Lærer/Naturterapeut


« Utmerket! Dette bør alle i helsevesenet ta!»
Line Therese Tønder
Kostholdsveileder


« Denne skolen er utenom det vanlige. Det er ingen annen skole i dette landet som har fokus på rene matvarer, stabilt blodsukker og konfronterer statlige kostholdsråd, og samtidig har god dokumentasjon på hvorfor de tar feil på mange områder.

Trodde jeg kunne det meste da jeg begynte på kostholdsveileder, men der tok jeg feil. Helt fabelaktig spør du meg og dette burde egentlig være allmennkunnskap for leger og andre i helsevesenet som skal veilede en pasient.»
Line Therese Tønder
Student


« Veldig mye bra og interessant stoff. Det mest nødvendige er tatt med og man lærer veldig av oppgavene og quis.»
Mai-Linn
Kostholdsveileder


« Jag rekommenderar detta studiet, för alla som är intresserade i kost & hälsa. Jag har lärt otroligt mycket, och har fått en bra grund å stå på.

Det har gått bra att läsa ett norsk studie, och svara på frågor och skriva oppgaver på svenska. Det har inte vart svårigheter med det, men kan vara bra att använda en översättare som ordbok eller google translate, för vissa ord.

Läraren Jens är väldigt duktig & inte minst, bra på att förklara och peppa en. Ibland kan det bli lite för mycket & man kan bli lite förvirrad, men då finns det möjlighet att ställa frågor & diskutera med både elever & lärare i ett forum.  Superbra!!»
Minna
Kostholdsveileder


« En spennende utdannelse som gir god innsikt i det grunnleggende innen ernæring. Supert å bygge videre på, og jeg vil tro også supert å ha med seg i diverse jobber.

Anbefales alle som jobber med mennesker - terapeuter, helsesøstre, hjelpepleiere, foreldre, trenere... Kan også legge til gode og utfyllende tilbakemeldinger på innleveringsoppgavene, og en selvtillit som øker for hver besvarte oppgave. Takk for flott studie!»
Grete Middelthon

« Jeg har jobbet innenfor helsevesenet i mange år, og har fått opp øynene for at kostholdet har stor innvirkning på helsen. Vi sliter mer og mer med livsstilsykdommer, noe vi kan forebygge med riktig kosthold. De som har problemer kan redusere dem ved å endre på kostholdet og livsstilen.
Ved en tilfeldighet kom jeg over Medisinfagskolen da jeg lette på nettet etter kost og ernæring. Interessen var der og nysgjerrigheten ble stor da jeg leste om skolen. Meldte meg på samme dag og har ikke angret.
Skolen er kjempebra lagt opp og elevene får kontinuerlig oppfølging og kontakt med veiledere gjennom forumet.»
Iris Waleniussen Borge

« Måten skolen har lagt opp faget på er perfekt. Med en innleveringsoppgave hver måned hindrer studentene fra å ikke lese på faget. Med dette så lærer man mer.
Tilbakemeldingene fra lærerne er kjempegode og med ros til det man gjør riktig er så bra. Tilbakemeldingene er saklige og det virker som lærerne bruker god tid på tilbakemeldingene. Hvis man skal utdanne seg kostholdsrådgiver så lærer man mest av denne skola!»
Stine Kvarsnes
Kostholdsrådgiver


« Utdannelsen er en aha-opplevelse i forhold til det å bli klar over hvordan kostholdet virker på oss. Det blir langt mer interessant å følge kostholds- og slankediskusjoner når man har mer kunnskap om stoffet. Studiet er en god investering uansett om man bare ønsker det for sin egen personlige del, eller om man ønsker å bruke det i jobbsammenheng.»
Trude Tonning

« Dette er et glimrende studie for de som interesserer seg innenfor ernæring, og som er giret på å lære mer. Man vil få en større forståelse om hvor viktig en sunt kosthold er og hvordan det påvirker kroppen, og man blir mer bevisst på sin egen livsstil. For de som jobber i helsesektoren kan kurset være en nyttig og spennende tilleggsutdanning.»
Cecilie Andreassen
Helsekostarbeider


« Dere klarer å legge opp studie, slik at en blir nysgjerrig og har lyst å lære mer om emnene. Jo mer jeg bruker sidene jo lettere finner jeg frem. Pris er og meget bra, i forhold til annen undervisning. Tempoet er og, men kan bli litt travelt da jeg enkelte perioder har mange vakter. Veldig inspirerende!»
Ellen Margrethe Gjesdal

« Ja, jeg er veldig godt fornøyd med studiet. Begynte med Forkurs anotomi og fysiologi. Fortsatte med kostholdsveileder. Jeg er utdannet kokk og jobber som kjøkkenleder. Selv med utdanning og arbeidserfaring innen kosthold har jeg fått dypere forståelse for blant annet kostholdets innvirking på kroppen.»
Anne-Grethe Seland


© 2017 Tunsberg Medisinske Skole