Tunsberg
Glemt passord?

Bøker til Grunnutdanning i pedagogikk


NB! Klikk på bokens tilttel for å bestille

Undervisningslære

Forfatter: Gunnar Grepperud og Siw Skrøvset
ISBN: 9788205422858

Gjennom råd og tips, basert på praktiske erfaringer og pedagogisk teori, viser forfatterne hvordan leseren kan utvikle sine undervisningsferdigheter. Boka er lettlest, litt humoristisk, og det er lett å kjenne seg igjen både som elev og lærer. Boka styrker sammenhengen mellom teori og praksis i lærerutdanningen.

Klikk her for å bestille

Kvalitetslæring i høgere utdanning

Forfatter: Roar C. Pettersen
ISBN: 9788215005577

Boken gir en innføring i Kvalitetsreformen. Den drøfter ulike metoder og strategier i lys av nyere læringsforskning og didaktisk teori, med spesiell vekt på problembasert læring, casemetodikk og prosjektpedagogikk. Det blir lagt vekt på å vise hvordan problem- og praksisbaserte modeller bygger på og integrerer så vel nyere som velprøvde lærings- og undervisningsprinsipper. Boken fokuserer på pedagogiske perspektiver, prinsipper og strategier som bidrar til en undervisningspraksis som stimulerer og støtter studenters og elevers læreprosesser i retning av kvalitetslæring.

Klikk her for å bestille
Totalt ca. kr 800

Anbefalt litteratur

Dette er bøker som ikke er obligatoriske. Det er ikke meningen at du skal lese alle, men velge ut noen som tar for seg emner du har lyst til å lese mer om.

Håndbok for ferske forelesere
Klikk her for å bestille Forfatter: Lars Risan m.fl.
Pris: 183,-
ISBN: 9788215015484
Anbefalt i tema: 3


© 2018 Tunsberg Medisinske Skole