Tunsberg
Glemt passord?

Bøker til Biopati

I tillegg til bøkene på denne siden er 5 kompendier i naturmedisin obligatoriske. De kan enten skrives ut eller bestilles når du får tilgang til nettskolen.


NB! Klikk på bokens tilttel for å bestille

Menneskekroppen

Forfatter: Sand, Sjaastad, Haug m.fl
ISBN: 9788205348073

Boken gir en grundig gjennomgang av kroppens anatomi og fysiologi. Boken anbefales også til alle som er interessert i hvordan vår fantastiske kropp er bygd opp og fungerer. Praktiserende terapeuter vil ha stor glede og nytte av å ha denne boken som oppslagsverk. NB! Dette er 2.utgave av boken.

Pensum i faget grunnmedisin, del 1

Klikk her for å bestille

Patologi, menneskets sykdommer

Forfatter: Bjørn Bertelsen
ISBN: 9788205405608

Dette er boken vi benytter som lærebok i Patologi. 2. utgave.

Pensum i faget grunnmedisin, del 1

Klikk her for å bestille

Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

Forfatter: Trygve Tjade
ISBN: 9788245014976

Forfatteren kobler i denne boken sammen infeksjonssykdommer med kunnskap om mikroorganismene som forårsaker disse. Leseren vil få vite hvordan forebyggelse, diagnostikk og behandling av sykdommene foregår, i tillegg til bakgrunnen for metodene.

Pensum i faget grunnmedisin, del 1

Klikk her for å bestille

Revolusjon i vitenskapen

Forfatter: Ervin Laszlo; Henrik B. Tschudi (Oversetter)
ISBN: 9788292773758

Ervin Laszlo samler trådene fra kosmologi, kvantefysikk, biologi og bevissthetsforskning. Han gir oss et intenst fascinerende bilde av oss selv og vår egen utvikling i et univers og et kosmos som er givende, stimulerende og ikke minst meningsfylt. Han gir oss en innfallsport til en helhetlig og vitenskapelig basert virkelighetsforståelse, med dyptgripende betydning for oss. Her presenteres et alternativt paradigme til det rådende innen medisinsk forskning.

Pensum i faget naturmedisinsk filosofi, første år.

Klikk her for å bestille

Nytt lys på medisinen

Forfatter: Vilhelm Schjelderup
ISBN: 9788202117498

I denne boken bruker Schjelderup ny kunnskap fra moderne fysikk til å forklare hvordan kroppens helbredelsessystem er bygget opp.

Pensum i faget naturmedisinsk filosofi

Klikk her for å bestille

ECIWO-biologi

Forfatter: Vilhelm Schjelderup
ISBN: 9788276342017

Forfatteren redegjør for ECIWO-biologien og dens praktiske anvendelse innen medisinen. ECIWO står for Embryo Containing Information Whole Organism, og er en forklaringsmodell for hvordan behandlingsmetoder som fotsoneterapi, øreakupunktur, irisanalyse m.m. fungerer.

Pensum i faget naturmedisinsk filosofi

Klikk her for å bestille

Biokjemi

Forfatter: Hauge Jens G. , Aakvaag Ruth Kleppe , Christensen Terje B.
ISBN: 9788251839563

Boka gir en kortfattet innføring i biokjemi, spesielt for sykepleier- og bioingeniørstudenter. Det er lagt vekt på de deler av biokjemi som beskriver sykdomstilstander der kjemiske og biokjemiske målemetoder er viktige. Boka kan brukes i alle studieretninger på universitets- og høgskolenivå hvor biokjemi inngår i fagkretsen.

Pensum i faget kost og ernæring

Klikk her for å bestille

Fordøjelse en fornøjelse!

Forfatter: Eva Lydeking-Olsen og Marianne Fjordgaard
ISBN: 9788792041692

Vi er, hva vi spiser. Men det er kun en halv sannhet. Vi er hva vi spiser, fordøyer og opptar - både på godt og vondt. Vi lever kun av den maten som fordøyes. Selv fornuftige kostvaner hjelper ikke mye hvis det er problemer i fordøyelsen. En god bok som forklarer hvordan en dårlig fordøyelse kan føre til allergier og kroniske sykdommer.

Pensum i faget kost og ernæring

Klikk her for å bestille

Lev sundt med vitaminer og mineraler

Forfatter: Henrik Dilling
ISBN: 9788711380437

Velskrevet og informativ bok om vitaminer og mineraler. Her får du kunnskap om egenskaper og funksjonsområde, samt daglige og terapeutiske doser. Omfattende oversikt over hvordan man kan forebygge mot de vanligste plager ved bruk av vitaminer og mineraler.

Pensum i faget kost og ernæring

Klikk her for å bestille

Supermat

Forfatter: John Oppsahl
ISBN: 9788283040104

Boken gir deg innføring i over 70 typer supermat sammen med detaljerte beskrivelser på hva virkestoffene gjør for kroppen din.

Pensum i faget Kost og ernæring

Klikk her for å bestille

Takk for maten?

Forfatter: Eva Fjeldstad
ISBN: 9788230012758

Hvordan og hvorfor maten du får kjøpt i norske butikker gjør deg syk. Boken omhandler blant annet hvordan stoffer i maten dreper tarmbakterier.

Pensum i faget kost og ernæring

Klikk her for å bestille

Bedre uten brød (2010)

Forfatter: Lutz, Allan, Veiersted
ISBN: 9788292605905

Boken presenterer et kosthold som inneholder lite karbohydrater og mer fett og protein. Legen Wolfgang Lutz har behandlet nærmere 15000 personer, og deres opplegg beskrives i denne boken. Pasienter med lidelser i mage- og tarm, hjerte- og karsykdommer, overvekt og diabetes og en rekke andre sykdommer har fulgt hans opplegg og spist seg friske. Boken inneholder norske pasienthistorier og er gjennomarbeidet for norske forhold.

Pensum i faget kost og ernæring

Klikk her for å bestille

Medisinplanter i Norge

Forfatter: Rolv Hjelmstad
ISBN: 9788205419148

Medisinplanter i Norge beskriver hvordan planter har vært brukt og fremdeles kan brukes som medisin mot små og store plager og sykdommer. Boken tar for seg den tradisjonelle anvendelsen av plantene, men omtaler også forskning som har dokumentert urtenes medisinske virkning.

Pensum i faget urtemedisin

Klikk her for å bestille

Sjarmen med tarmen

Forfatter: Giulia Enders
ISBN: 9788202455668

Mat er ikke bare kalorier og næringsinnhold. Mat er viktig også når det gjelder hva den forsyner tarmen med av bakterier. Ny forskning avdekker forbløffende sammenhenger mellom tarmen og resten av kroppen: Ubalanse i bakteriefloraen kan blant annet føre til oppblåsthet og smerter, overvekt, depresjon, allergi, intoleranse og Alzheimer. For å føle oss vel, ha god helse og balanse i kropp og sinn må vi med andre ord ta vare på tarmen vår. I denne sjarmerende boka kan du lese: Alt om fordøyelse, dovaner og matens virkning i kroppen ABC om bæsj Bakteriene våre og hva de betyr for helsen Mange gode råd om hvordan du blir venn med tarmen din.

Pensum i faget immunterapi

Klikk her for å bestille

Øreakupunktur

Forfatter: Eckhard Bick
ISBN: 9788789621081

Forfatteren tar utgangspunkt i flere forskjellige systemer: blant annet det kinesiske og franske. For de som er godt kjent med terminologien i kinesik medisin, er boken informativ i forhold til hvordan den klassifierer sykdommer og lidelser.

Pensum i faget øreakupunktur

Klikk her for å bestille
Totalt ca. kr 5700

Anbefalt litteratur

Dette er bøker som ikke er obligatoriske. Det er ikke meningen at du skal lese alle, men velge ut noen som tar for seg emner du har lyst til å lese mer om.

The Book of Ayurveda
Forfatter: Morrison
Pris: 119,-
ISBN: 9780684800172
Anbefalt i tema: 2
Klassisk akupunktur
Forfatter: Eckhard Bick
Pris: 720,-
ISBN: 12927
Anbefalt i tema: 2
Text book of Ayurveda
Forfatter: Vasant Ladd
Pris: 38,-
ISBN: 1883725070
Anbefalt i tema: 2
Biological Medicine, The Future of Natural Healing
Forfatter: Thomas Rau
Pris: $27,-
ISBN: 9783925524646
Anbefalt i tema: 3
Mat, menneske og evolusjon, E-bok
Klikk her for å bestille Forfatter: Iver Mysterud
Pris: 265,-
ISBN: 9788205444928
Anbefalt i tema: 4
Kinesisk kostlära
Forfatter: Peter Torssell
Pris: 134,-
ISBN: 9789163091360
Anbefalt i tema: 4
Näringsmedicinska uppslagsboken
Klikk her for å bestille Forfatter: Peter Wilhelmson
Pris: 524,-
ISBN: 9789163179105
Anbefalt i tema: 4
Kinesisk urtemedicin del 2
Forfatter: Eckhard Bick
Pris: 350,-
ISBN: 9788789621104
Anbefalt i tema: 5
A Modern Herbal (Volume 1 og 2)
Forfatter: Grieve, M
Pris: 119,-
ISBN: 9780486227986
Anbefalt i tema: 5
Kinesisk urtemedicin del 1
Forfatter: Eckhard Bick
Pris: 550,-
ISBN: 9788789621098
Anbefalt i tema: 5
Planetary Herbology
Forfatter: Michael Tierra m.fl.
Pris: 125,-
ISBN: 9780941524278
Anbefalt i tema: 5
Immunologi
Forfatter: Bjarne Bogen ; Ludvig A. Munthe
Pris: 405,-
ISBN: 9788215010939
Anbefalt i tema: 6
Saying no to Vaccines, a Resource Guide for All Ages
Forfatter: Sherri J. Tenpenny
Pris: $29,55,-
ISBN: 0979091047
Anbefalt i tema: 6
Bechamp or Pasteur, a Lost Chapter in the History of Biology
Forfatter: D. Hume
Pris: $16,99,-
ISBN: 0979091047
Anbefalt i tema: 7
Tungens mønstre
Forfatter: Doris Damsgaard
Pris: 250,-
ISBN: 9788791739156
Anbefalt i tema: 8
Reflexotherapy of the Feet
Forfatter: Hanne Marquardt
Pris: 432,-
ISBN: 9780865779310
Anbefalt i tema: 9


© 2018 Tunsberg Medisinske Skole