Tunsberg
Glemt passord?

Samarbeid

Sammen blir vi bedre!

Vi har fokus på å utdanne terapeuter som kan utføre en god og trygg jobb, og som har alt som trenges av kompetanse for å lykkes. For å sikre dette har vi jevnlige møter med et samarbeidsutvalg, samt ulike former for samarbeid med ulike aktører. På denne siden vil vi beskrive noe av dette arbeidet. 

Ta kontakt dersom du ønsker å samarbeide med oss!
 

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)

NNH er en av de største organisasjonene for terapeuter. Vi har valgt å samarbeide tett med dem, siden de over lang tid har vist at de setter forkus på kvalitet, og har utført mye viktig politisk og strategisk arbeid. De har følgende formål: 

  • Å være den øverste utøvende og rådgivende organisasjon for norske naturterapeuter.
  • Å bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte menneske ved å forebygge sykdom og fremme helse.
  • Å arbeide for et lovverk som regulerer, beskytter og godkjenner kvalifiserte naturterapeuters yrke.
  • Å verne om det naturmedisinske prinsipp, samt å bevare det særegne innen de respektive naturterapier.
  • Å samle eksisterende dokumentasjon om naturmidlers virkning og naturterapiers effekt, samt bidra til forskning og utvikling. 

Les mer på: nnh.no

Skolen samarbeider med NNH, blant annet om studieplaner og reglement. Flere av skolens utdanninger er godkjent av NNH. 

I tillegg har vi også mye kontakt med andre organisasjoner som jobber godt for sine terapeuter. Våre studenter er eller blir medlem av en rekke ulike utøverorganisasjoner.
 

Samarbeid med klinikker og terapeuter

Dette samarbeidet dreier seg om både å delta i samarbeidsutvalg og å tilby praksismulighet for våre studenter. 
 

Klinikk Adresse Web
Nøtterøy Naturmedisinsk Center Skarphagaveien 42 B,
3120 Nøtterøy
http://notteroynaturmedisinske.no
Holmen naturterapi Holmen senter
Asker
 
Helhetshelse Bogstadveien 35
Oslo
http://www.helhetshelse.no
Heggeli Helhetsmedisin Heggelibakken 2, Oslo http://www.helhetsmedisin.no
Ernæringsterapeut Silvia Hillesdal   http://www.helsebaren.no
Fysioterapeut og ernæringsterapeut Geir Elde Alta  
Stavanger Kiropraktikerklinikk St. Olavsgt. 13
Stavanger
http://www.stavangerkiropraktorklinikk.no
     

 

Samarbeidsutvalgsmøte (SUM)

Utvalget består av terapeuter, klinikker, leverandører, organisasjoner og andre viktig aktører. De møtes en gang i året. Hovedmålet er å sikre utdanningenes relevans, og er en del av skolens system for kvalitetssikring. 

17. desember 2012
Gjennomgang av studieplaner for biopati, ernæringsterapi og kostholdsveileder

2. desember 2013
Vi jobbet med kompetansemål for terapeuten. Vi forsøkte å svare på spørsmålet: "Hva må en dyktig terapeut ha tilegnet seg av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for å lykkes". Vi gjorde også en SWOT-analyse av teraeputyrket. Her diskuterte vi styrker, svakheter, muligheter og trussler. 

Resultatet førte til at vi startet med å omorganisere utdanningen i fagene klinikkdrift og VEKS-fag. De blir nå en del av de nye fagene terapeutkompetanse 1 og 2, som vil bli en del av våre utdanninger i biopati, soneterapi og ernæringsterapi. 

Forskning på soneterapi 2014
Skolen har lagt til rette for og deltatt på flere møter som har som mål å komme frem til kriterier for forskning på soneterapi. Blant deltagerne var NNH, mange terapeuter samt NAFKAM.


 

 


© 2018 Tunsberg Medisinske Skole