Tunsberg
Glemt passord?

Roar Dons

Roar underviser i Helsecoaching og Terapeutkompetanse. Han har bred erfaring med undervisning, kartlegging, tiltaksutvikling og veiledning. Han har hatt egen coachingpraksis de siste 10 årene og har laget egne coachingprogram for utvikling av resiliens, stressmestring og livsglede.

Roar ble opptatt av styrkebaserte modeller for utvikling da Løft (de Shazer) og Appreciative Inquiry (Cooper, Sirvastva) ble kjent utover 90-tallet. Dette førte til en orientering vekk fra det å skulle reparere problem og over til å fokusere på hvordan bygge løsninger. Denne tilnærmingen ble enda tydligere gjennom utviklingen av positiv psykologi. I dag jobber han hovedsakelig med å hjelpe mennesker til å få klarhet og oversikt over sin situasjon, gjøre valg med tanke på ønsket fremtid og identifisere hvilke nye vaner som må innarbeides om mål skal nås.

 

Utdanning

1989-1994: Cand psychol studiet Universitetet i Bergen

Han har også utdanning som kokk fra Trondheim kokk og stuertskole og jobber sporadisk som chef for hire og kjøkkensjef på Holt gård, Undrumsdal.

 

Erfaring

Roar har erfaring fra arbeid med ulike målgrupper som; mennesker med medfødte eller tidlig ervervede hjerneskader, pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste, ungdomsbarnevern, kurs og veiledning av arbeidsledige, arbeidsrettet rehabilitering med kronisk smerte, utmattelse og lettere psykiske vansker, ledercoaching, undervisning i kommunikasjon, ledelse, motivasjon og stressmestring samt undervist ved Tunsberg siden 2015.

  • 2020: Eier og daglig leder for Senter For Livsglede AS, utvikling av gruppebaserte coachingprogram.
  • 2007 – dd Eier og daglig leder i Losada AS.  Coaching praksis  10 år
  • 2006-2008: Psykolog, ped.psyk rådgiver i Nøtterøy og Stokke kommune PPT. Kartlegging, utredning, testing knyttet til kognitiv fungering, psykiske vansker, sakkyndige vurderinger, råd og veiledning.
  • JobLearn AS, Oppfølging, coaching, undervisning av arbeidsledige, 6 år
  • Positiv kompetanse, utvikle kravspesifikasjoner, teste personlighet, trekk og tendenser, 4 år
  • AFEM senteret på Nordmøre. Arbeidsrettet rehabilitering, kronisk smerte, utmattelse lettere psykiske vansker. Sitter i fagråd, ca. 10 år
  • Tunsberg Medisinske Skole, underviser i terapeutrollen, 5 år     
  • ITC Boreskolen, Undervisning i ledelse, kommunikasjon, motivasjon og stressmestring, 6 år
  • Tidligere jobbet som psykolog innen habiliteringsfeltet ved Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, Bergen kommune, 5 år


© 2022 Tunsberg Medisinske Skole