Tunsberg
Glemt passord?


Hypnoterapi del 1

Hypnoterapi er veldig effektivt for å hjelpe røykere og snusere til å bli kvitt suget.
Første kurs ble arrangert 3-5 mars 2017. Mange av studentene tjente igjen studieavgiften i løpet av den første uken. Bruk skjema til høyre for å få beskjed når vi åpner for påmelding til neste kurs. 

Etter denne helgen vil du ha lært hvordan du kan få ca. 90 % av dine pasienter til å slutte med røyk og snus.

Det hjelper lite å endre folks mat- og treningsvaner dersom de ikke slutter med røyk eller snus.

Røyking er fremdeles et stort helseproblem i Norge. Nå viser ny forskning at snus, som ofte anbefales i stedet, ikke er noe bedre.

Snusing kan faktisk øke risiko for hjertekarsykdom minst like mye som røyking kan (1). Dette er urovekkende med tanke på hvor mange unge og voksne som snuser i dag.

Dersom du ønsker friske og sunne klienter, er du nødt til å begynne med å fjerne den skadelige tobakken. Det er en forutsetning for god helse. Og for å gjøre dette, trenger du et godt verktøy.
 

Hvorfor hjelpe pasienter med røyke-/snusslutt?

  • 100 % synlig resultat: Ingen andre behandlinger gir så synlige resultater som røyke-/snusslutt. Enten røyker/snuser man, eller så er man fri. Er man røyk-/snusfri, har behandlingen virket 100 %.

  • Eksrøykere/-snusere gir flere referanseklienter: De som blir røyk-/snusfri skaffer flere referanseklienter enn andre klientgrupper. Både fordi behandlingen virket så bra, og fordi de liker å fortelle at de er blitt røyk-/snusfri, og hvordan de ble det.

  • De kommer igjen: I tillegg kommer ofte de samme klientene igjen senere for å få hjelp til andre utfordringer siden deres røyke-/snussluttbehandling virket så bra.

  • Høyere timepris: Å røyke/snuse koster mye. Det er enkelt å regne på hvor fort de sparer inn igjen pengene som er brukt på behandlingen. Derfor er det vanlig med en høyere pris på en røyke-/snussluttpakke enn for annen behandling.

  • Etter kun 2 klienter har du tjent inn igjen kursavgiften!

  • Kurset gir en god innføring i hypnoterapi og du har også muligheten til å utvide kunnskapen senere.

     

Her er en video på 28 minutter hvor Ronny forteller om kurset.Hva er hypnoterapi og hvorfor lære det?
Som terapeut opplever du kanskje at det kan være utfordrende å endre folks vaner. Du kan komme med råd og veiledning, ta tester og følge opp klienten, men dersom ikke pasienten gjør noen endringer selv, så får man ikke resultater. 

I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn. Det er ofte her problemene med å få til ønskede endring ligger. Det ubevisste styrer hele 95 % av våre beslutninger og handlinger! Jo mer vi klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sammen om felles tanker og ønsker, jo større er sannsynligheten for å oppnå det vi ønsker (2).

Teknikkene du lærer inneholder også noen elementer fra EFT, spesifikt beregnet for å kunne jobbe mer effektivt med røykeslutt.

Bestått kurs gir deg kursbevis med tittelen "Hypnoterapi del 1 - røykeslutt"

Kilder: 
http://forskning.no/2016/09/snus-farlig-som-royking/produsert-og-finansiert-av/ntnu
http://hypnoseakademiet.no/hva-er-hypnoterapi/
Kurset er åpent for alle, men passer god for deg som er utdannet innen helse eller er student. 
Hypnoterapi er den beste terapiformen for å hjelpe røykere og snusere med å bli kvitt suget. På dette 3-dagerskurset får du en innføring i hypnoterapi, og du lærer å bruke hypnose i behandling av røyke-/snusslutt. Du får en komplett behandlingspakke med alt du trenger for å kunne gjennomføre en 3-timers behandling, hvor du bruker hypnose på andre og tredje time.Forkunnskaper
Det er ikke nødvendig med forkunnskaper om hypnose for å delta på kurset, og utføre denne behandlingen. Kurset har også stor overføringsverdi slik at du kan bruke teknikkene du lærer i andre behandlingssammenhenger.

I del 1 spesialiserer du deg på hypnoterapi ved røykeslutt.

Hypnoterapi for terapeuter
Etter å ha fullført del 1, vil noen av studentene få muligheten til å fortsette på en egen utdanning i hypnoterapi. Denne foregår over 1 år, med 2-3 samlinger. 
Undervisningen foregår i Tønsberg. Det blir lagt stor vekt på praktisk trening, slik at du skal kunne ta i bruk teknikken med en gang.
 
Fredag
Klokken 1000 - 1800
Innføring i hypnose. Hva er hypnose? Hvordan virker det? Hvordan det utføres. Språkbruk. Hvordan virker vårt ubevisste sinn? Hvorfor dette er nøkkelen til suksess i nesten all behandling. Hva som egentlig skal til for å få røykere/snusere til å slutte. Slaget mellom det bevisste og det ubevisste sinn. Hva som skal til for å få disse to delene av vårt sinn til å samarbeide. Demonstrasjon av hypnose.
Lørdag
Klokken 1000 - 1800
Vi går gjennom selve metodikken rundt behandlingen. I tillegg ser vi på hvordan vi bruker reframing, analogier og metaforer for å endre på røykerens/snuserens oppfatning av sin uvane. Kursdeltakerne får praktisere hypnose på hverandre.
Søndag
Klokken 1000 - 1530
Nå går vi enda mer i detalj på hvordan behandling av røykere/snusere utføres. Når du er ferdig med disse tre dagene, kan du gå tilbake til din klinikk og praktisere røykeslutt/snuskutt. Ta derfor gjerne imot bestilling på slik behandling allerede før du gjennomfører kurset.

De som har betalt reservering vil få restbeløpet fakturert 2 uker før kursstart.

Er hypnoterapi det samme som hypnose? 
Hypnose og hypnoterapi brukes om hverandre, men hypnose er egentlig betegnelsen på en tilstand, mens hypnoterapi er betegnelsen på en terapiform. 

Er hypnoterapi farlig? 
Nei, det er helt trygt. 

Hvorfor er hypnoterapi så effektivt? 
Fordi hypnoterapi henvender seg til den delen av vårt sinn som bestemmer, og som utgjør 95 % (det ubevisste sinn eller underbevisstheten). Det er som oftest her feilkoblingen, eller problemet, befinner seg. En psykolog henvender seg stort sett til det bevisste sinnet. Det er derfor så mange gir opp – en psykolog bruker mye kognitive tilnærminger, som er langsomme og ofte kun gir små eller ingen endringer.

Hvordan unngår man vektøkning etter å ha sluttet å røyke/snuse?
Mange er redde for å legge seg på seg når de slutter å røyke. Det er fordi de bruker viljestyrken, som er en del av det bevisste sinnet. Dette krever mye energi, innsats, motivasjon. Det oppstår en tøff kamp mellom bevisst sinn (fornuft og viljestyrke) og følelser/uvaner (ubevisst sinn). Når vi vet at det ubevisste sinnet er så mye sterkere, oppstår det en tøff kamp. Dette løser mange ved å gå til kjøleskapet for å hente hjelp. Erstatter man røyk med mat, er det naturlig at man legger på seg. Med hypnoterapi oppnår vi enighet mellom bevisst og ubevisst sinn. Da har man ikke behov for å hente hjelp fra kjøleskapet, og unngår slik vektøkning.

Har skolen samarbeid med hoteller i Tønsberg?
Ja, vi har avtaler med flere. Se informasjon på denne siden:
http://www.tunmed.no/pages/info.asp?id=161

© 2017 Tunsberg Medisinske Skole