Tunsberg
Glemt passord?


Samling i Spania

Vi følger opp den vellykkede samlingen i september i fjor og inviterer igjen til faglig oppdatering og matkurs på Akinon i september 2017. Samlingen er åpen for alle som har fullført ernæringsterapi og/eller kostholdsveilederstudiet på TMS.

Samlingen består av to deler, en faglig oppdatering og et matkurs med middag. Fire ettermiddager skal vi lage mat på det nye undervisningskjøkkenet som Akinon har etablert. Det blir en unik mulighet til å utvide ditt repertoar på kjøkkenet. Basert på fjorårets erfaringer vil matkurset i større grad bli drevet av oss. Noe støtte fra Akinons kokk vil det også bli anledning til.For de fleste er det vanskelig å få nok tid til å holde seg oppdatert på det som skjer innenfor ernæringsfaget. Dessuten sitter mange av oss stort sett alene i hverdagen og mangler noen å diskutere fag med. Dette gjelder særlig de som har tatt kostholdsveilederstudiet på nett.

Fordi vi legger så stor vekt på maten når vi gir råd til pasientene våre, er det viktig å være god til å tilrettelegge rådene, særlig til de som reagerer på forskjellige matvarer. Da må vi kunne forklare om alternativer.

Etter samlingen skal du:
 • Ha kunnskaper om mulige behandlinger av en del vanlige livsstilssykdommer
 • Ha kunnskap om kalsiums rolle i utviklingen av sykdom
 • Ha kunnskap om hvordan vi kan lykkes som terapeuter
 • Kunne tilpasse maten til pasientens behov og krav

Samlingen er åpen for alle som har tatt eksamen på ernæringsterapi og/eller kostholdsveilederstudiet.

Det er et begrenset antall plasser. 


Samlingen er åpen for alle som har fullført ernæringsterapi eller kostholdsveileder.
 • Den passer for deg som vil oppdatere dine kunnskaper om sammenhengen mellom kosthold, livsstil og helse, og hvordan du kan behandle pasienter som kommer inn med en av disse diffuse lidelsene.
 • Det passer også for deg som vil lære litt mer om mat tilpasset forskjellige behov.

Etter samlingen skal deltagerne:
 

Caser, diskusjon av erfaringer
 • Ha fått bedre kunnskap om hvilke pasienter vi kan treffe i praksisen
 • Ha fått kunnskap om hvilke tiltak som kan være aktuelle ved de forskjellige problemstillingene som tas opp

Hvordan lykkes som terapeut
 • Kjenne til hvilke kriterier som må oppfylles for at du skal lykkes som terapeut
 • Ha kunnskap om forandringsprosesser og hvordan praktisere endringsledelse
 • Ha kunnskap om hvordan legge opp en plan for behandling som sikrer at pasienten lykkes
 • Ha utarbeidet et eget forslag til et opplegg som passer til praksisen

Den store kalsiumløgnen
 • Ha kunnskap om kalsiums viktige rolle i utviklingen av kroniske sykdommer
 • Ha kunnskap om andre mineraler som er involvert
 • Ha kunnskap om hvorfor tilskudd av kalsium ikke er til nytte ved osteoporose, og en del andre tilstander
 • Ha kunnskap om hvilke tiltak man heller bør gjøre for å bygge ben og sikre god signaloverføring

Kroniske sykdommer
 • Ha kunnskap om behandlingsstrategi for de vanlige kroniske sykdommene vi kommer i kontakt med
 • Kunne differensiere anbefalingene for å tilpasse dem til pasienten.
 • Ha kunnskap om bruk av tester i arbeidet med kronikere. Hvilke tester er mest nyttige. Hvordan begrense kostnader

Matlaging
 • Ha kunnskap om aktuelle erstatninger for vanlige matvarer som skaper problemer
 • Kunne planlegge og gjennomføre matlaging for en gruppe med forskjellig behov

Det er undervisning i 4 dager.


Programmet ser for øyeblikket ut som dette:

 1. Caser. Ta med et par caser for diskusjon i plenum. Utveksling av erfaringer.
 2. Terapeutkompetanse. Hvordan bygge opp en konsultasjonspakke 8x8. Hva skal til for å lykkes som terapeut. Hvordan bli synlig og hvordan kunne skape en praksis på det nivået man ønsker.
 3. Den store kalsiumløgnen. Hvorfor tror alle at vi trenger kalsium, hvilken skade kan kalsiumtilskudd føre til, hvordan skal vi bygge ben, sørge for effektiv signaloverføring i kroppen og sørge for at kroppen fungerer som den skal.
 4. Kroniske sykdommer. Hva er status for vår kunnskap om dem og mulige behandlingsforslag og tiltak som ser ut til å virke. Innspill fra deltagerne.
Det kan selvfølgelig dukke opp noen spennende tema som er enda viktigere.


Timeplan

Dag Tema 08.00 09.00 10.00 – 12.30 14.00 16.00-19.00
Søndag 17 Reisedag         Tapas
Mandag 18 Caser Aktivitet Frokost Undervisning Lunch Matkurs middag
Tirsdag 19 Terapeutkompetanse Aktivitet Frokost Undervisning Lunch Matkurs middag
Onsdag 20 Kalsiumløgnen Aktivitet Frokost Undervisning Lunch Matkurs middag
Torsdag 21 Kroniske sykdommer Aktivitet Frokost Undervisning Lunch Matkurs middag
Fredag 22 Fridag   Frokost     Festmiddag
Lørdag 23 Reisedag   Frokost      

 Undervisningen er lagt opp med forelesninger og gruppeoppgaver.
Studieavgift opphold i enkeltrom:
NOK 4000 + € 800 + € 160 for enkeltrom

Studieavgiften inkluderer: Undervisning, 6 overnattinger, måltider, 1 glass drikke til lunsj og middag.

Betaling:
 • NOK 1500,- betales ved påmelding
 • NOK 2500,- betales ca. 3 måneder før samlingen
 • Restbeløp € 800 (+ enkeltrom € 160) faktureres ca. 3 uker før samlingen, basert på den dagens eurokurs

Rabatt ved tidlig påmelding
 • Påmelding innen 1. juli 2017 kr 500

Rabatt trekkes fra siste faktura. 


Delta uten overnatting
Bor du selv i området i nærheten av Akinon kan du også delta.

Prisen for de som ikke bor på Akinon er totalt NOK 4.000 + € 430

Betaling:
 • NOK 1500 ved registrering
 • NOK 2500 ca. 3 måneder før samlingen
 • Restbeløp € 430 faktureres ca. 3 uker før samlingen, basert på den dagens eurokurs

Dette inkluderer tapas ved ankomst, full pensjon i 4 dager og festmiddag siste dagen. Samt matkurs og undervisning.
 

© 2017 Tunsberg Medisinske Skole