Tunsberg
Glemt passord?


Matintoleranse

 
I samarbeid med EU BioTek kan du nå lære mer om matintoleranse og testing. 

Matintoleranser har økt kraftig de siste 20 årene. Tilstanden kan forårsake en lang rekke symptomer og plager som tilsynelatende ikke har noen sammenheng. Det kan være veldig tidkrevende og omfattende med en vanlig eliminerings- og introduksjonsdiett for å kartlegge hvilke matvarer man reagerer på.

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som du trenger for å kunne bruke matintoleransetester i din praksis. Du vil få en god innføring i og forståelse for årsakssammenhenger, påvirkninger på immunforsvaret, testresultater, hvordan gjennomføre en matrotasjon og hva som kan gjøres av behandlinger og tiltak.

Begrepsforklaring
På folkemunne brukes ordet matintoleranse generelt om alle typer reaksjoner mot mat som ikke er klassisk allergi. Testverktøyene du skal lære om i dette kurset tester kun antistoff mot proteinbestanddelen i matvaren, enten reaksjon med IgG, eller med IgA. Det vil derfor være mest korrekt å bruke begrepet proteinintoleransetesting, men vi har valgt å bruke begrepet matintoleransetesting da det er dette ordet de fleste kjenner til.Dette kurset egner seg for biopater, ernæringsterapeuter, kostholdsveiledere, leger, psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer, de med bachelor i ernæring, er autorisert helsepersonell og andre terapeuter/behandlere.

Opptakskrav
Det er et krav at du har gjennomført en utdanning fra minst en fagretning som vist over.
Studiet er delt inn i 3 temaer. Det er beregnet at du skal bruke 2 uker på hvert tema slik at hele kurset kan fullføres på ca. 6 uker. Du har tilgang i ca. 4 måneder slik at du kan bruke lengre tid og legge inn noen ferier dersom du ønsker.

Etter endt kurs vil du ha god kunnskap om matintoleranse, og skal kunne hjelpe dine pasienter til å avdekke hvilke matvarer som skaper problemer samt hvordan man gjennomfører nødvendige endringer.

Tema 1: Matintoleranse

 • Hva er proteinintoleranse?
 • Årsaker til proteinintoleranse
 • Mikrobiota - symbiose eller dysbiose?
 • Morfinpeptider
 • Ikke-immunmediert matintoleranse
 • Histaminintoleranse
 • Immunoglobuliner og immunologi
 • Allergiske kryssreaksjoner

Tema 2: Testing av proteinintoleranse

 • Kvalitetskrav til testen
 • Hvilke matvarer testes?
 • Kartleggingsverktøy
 • Om selve prøvetakingen
 • ELISA-metoden
 • Hva kan påvirke testresultatet?
 • Hvordan leser vi testresultatet?
 • Bestilling av test-kit og prisliste

Tema 3: Behandling

 • Behandling
 • Kosttilskudd
 • Viktige vurderinger
 • Re-introduksjon av matvarer
 • Behandlingsprosessen
 • Tolkning- og behandlingseksempel
Studenten vurderes ved hjelp av quiz og innsendingsoppgaver. Det er en quiz og en innsendingsoppgave for hvert tema. Disse må være godkjent for å bestå kurset og få kursbevis. 
Kan jeg jobbe raskere eller bruke lengre tid? 
Ja, du kan jobbe i ditt eget tempo men noen begrensninger. Vi ønsker at du leser tilbakemelding fra lærer før du leverer enda en oppgave. Du kan også forlenge tilgangen til kurset. Det koster kr 800,- pr 6 måneder. 

© 2017 Tunsberg Medisinske Skole