Tunsberg
Glemt passord?


Enkeltfag

Øreakupunktur er et av enkeltfagene du kan følge
Det er mulig å følge enkelte av fagene i biopatiutdanningen. 

Urtemedisin

Faget urtemedisin kan sies å være en av de eldste naturmedisinske metodene vi kjenner til. Det har vært utbredt innen både orientalsk og vestlig medisin i tusenvis av år - helt opp til vår tid.

Man kan anvende urtemedisin for å hjelpe kroppen til å regulere fordøyelsen, stimulere avgiftningsorganene og balansere det neurohormonale systemet. I tillegg finnes urter som er gode for huden, virker immunstimulerende, styrkende og avslappende. Urter kan kombineres med annen naturmedisin for å få en synergistisk effekt. Krydderurter som tilsettes maten kan påvirke matens energi og gjøre den mer tilgjengelig for kroppen, endre matens kjølende/varmende effekt m.m.

Faget er et av hovedfagene på biopatistudiet, og anvendes nesten alltid i en biopatisk protokoll. Vi gjennomgår ca. 120 enkelturter og utallige urtekombinasjoner, samt regler for hvordan kombinere urter etter individuelle behov.


Faginnhold
 • Hvordan urter påvirker kroppens regulasjonsmekanismer
 • Urtenes kjemiske innholdsstoffer:
  • Alkaloider
  • Bitterstoffer
  • Eteriske oljer
  • Flavonoider
  • Garvestoffer
  • Saponiner
  • Slimstoffer
 • Hvilke urter som påvirker leverens fase 1- og 2-avgiftning
 • Adaptogene og spesifikke urter
 • De fire kvaliteter
 • De fem smaker
 • Urteplantenes karakter:
  • Svettedrivende urter
  • Aromatiske urter
  • Avgiftene urter
  • Blodrensende urter
  • Eliminerende urter
  • Harmoniserende urter
  • Varmende urter
  • Kjølende urter
 • Regler for sammensetning av urter
 • Interaksjon mellom urter og legemidler
 • Kontraindikasjoner
 • Behandling av barn og eldre

Dato for samlinger
26-28. august 2016: Urtemedisin 1
23-25. september 2016: Urtemedisin 2
21-23. oktober 2016: Urtemedisin 3
25-27. november 2016: Urtemedisin 4

Litteratur
Naturmedisinsk filosofi, Urtemedisin, helbredende planter og urter volum 1 og 2.Irisanalyse

Kursets i irisanalyse består av både nettundervisning og klasseromsundervisning. I løpet av kurset skal du jobbe med både
quiz (oppgaver på nett) og innsendingsoppgaver. Oppgavene må være godkjent for å få utlevert kursbevis.

Samlingene har til hensikt å sørge for at studentene i samarbeid med faglærer utvikler en grunnleggende forståelse av prinsippene som ligger til grunn for irisanalyse.

Det er en fordel at du leser deler av pensum på nettet og løser noen oppgaver før du kommer til klasseromsundervisningen. På denne måten lærer du best pensumstoffet.

Innen faget irisanalyse undersøker man struktur, farge, eventuelle pigmenter og andre spesifikke tegn i iris. Disse markørene reflekterer kroppens konstitusjonelle styrker og svakheter. Irisanalyse er ikke bare verdifull som en individuell analyse av en persons helsetilstand, men gir i tillegg informasjon om menneskets genetiske egenskaper.

Denne analysemetoden vil sette deg i stand til å lese og forstå de forskjellige mønstre i øynenes iris. Ikke to par øyne er like. Hvert eneste tegn i øyene har en unik mening for hvert individ. Kurset i irisanalyse er en kombinasjon av teori og praksis. Vi legger stor vekt på praktiske utøvelser, slik at du når du er ferdig – kan bruke det du har lært i behandling. Vi starter allerede første samling med praktisk trening i det å analysere konstitusjonstyper og finne viktige markører i iris.


Samling 1, 13-15. januar 2017
 • Historikk irisdiagnose/irisanalyse
 • Øyets topografi og geografi
 • De viktigste konstitusjoner/grunnleggende inndelinger
 • Pigmenter/farger
 • Strukturer
 • Tolkning av tegn og forandringer

Samling 2, 10-12. februar 2017
 • Pupillen
 • Sclera
 • Repetisjon
 • Praksis


Immunterapi

Kroppen vår inneholder 10 ganger så mange bakterier som celler. Mange av disse er vi helt avhengige av for å overleve. Dette kalles symbiose. I dag vet vi at bakterier kan mutere eller forandre form alt etter det miljøet de lever i. Mikrober kan forandre seg fra å være venn til å bli fiende for slik å skape sykdommer de ikke var tiltenkt. Men de kan også mutere tilbake til en vennligsinnet form om de får de riktige forutsetninger for det. 

Biopati har i en årrekke arbeidet etter teorien om mikroorganismers evne til å skifte form og slik skape et symbiotisk forhold mellom kropp og mikroorganismer. Dette er kjernen i isopati og immunterapi. Om kroppens utallige mikrober lever i symbiose eller dysbiose med menneskekroppen, viser seg i blodbildet og kan avleses i et mørkefeltsmikroskop. Ved å knytte kunnskapen i biopati med det vi ser i et blodbilde får vi et godt grunnlag for å velge behandlingsmetode for diverse kroniske lidelser.


6-8. januar 2017 Immunsystemets funksjon
Hvite og røde blodceller sett i mørkefeltsmikroskop
Kroppens barrierer og adaptasjonsfaser
3-5. februar 2017 Dr. G. Enderleins teori: polymorfisme og endobiose
Isopati
Sanumterapi og behandlingsfasene
3-5. mars 2017 Hva kan man påvise ved hjelp av levende blodtest
Mørkefeltsmikroskopi
Tørrblodtesting
Gruppearbeid
31. mars - 3. april 2017 Polysantest
Immunstimulerende produkter
Presentasjon av kasuistikker
(med forbehold om endringer)


Øreakupunktur

Terapeuter som ønsker fordypning innen naturmedisinske fag kan ta enkeltfag innen biopatistudiet. Skolen tilbyr enkeltfag blant annet
innen immunterapi, kosthold og ernæring, urtemedisin irisanalyse og øreakupunktur.

Kursets i øreakupunktur består av både nettundervisning og klasseromsundervisning. I løpet av kurset skal du jobbe med både quiz (oppgaver på nett) og innsendingsoppgaver. Oppgavene må være godkjent for å få utlevert vitnemål.

Samlingene har til hensikt å sørge for at studentene i samarbeid med faglærer utvikler en grunnleggende forståelse av prinsippene og teknikkene som ligger til grunn for auriculoterapi.

Det er en fordel at du leser deler av pensum på nettet og løser noen oppgaver før du kommer til klasseromsundervisningen. På denne måten lærer du best pensumstoffet.

Kurset i øreakupunktur er en kombinasjon av teori og praksis. Vi legger stor vekt på praktiske utøvelser, slik at du når du er ferdig – kan bruke det du har lært i behandling. Vi starter allerede første samling med praktisk trening i det å finne punkter og sette nåler.

Samling 1, 10-12. mars 2017
 • ECIWO-biologi
 • Den embryologiske hypotese
 • Ørets topografi
 • Generelle forkortelser av anatomiske arealer
 • Teknikk
 • Behandlingsforløp, komplikasjoner og kontraindikasjoner
 • Lokalisering av punkter:
 • Smertebehandling
 • Behandlingsstrategi (sammensetning av punkter ved forskjellige sykdommer og plager)

Samling 2, 21-23. april 2017
 • Repetisjon
 • Vestlig og østlig sykdomslære
 • Punktkombinasjoner
 • Prognoser for forskjellige lidelser
 • IP-punkter (influental-punkter er det samme som assisterende punkter og spesialpunkter)
 • Hygiene
 • PraksisFor å kunne følge undervisning i enkeltfag må du være utdannet biopat eller ha en annen naturmedisinsk utdanning. Årsaken til dette er at vi da er sikret at du har nødvendige forkunnskaper, samt at du vil kunne bidra positivt til læringsmiljøet i klassen. Du må sende inn kopi av vitnemål som bekrefter dette (hvis du ikke alt er registrert hos oss).
Se beskrivelse av hvert enkelt fag over. Det anbefales å lese boken ”Naturmedisinsk filosofi” før oppstart.

Pr samlingshelg: kr 3 900,-
Bindende reservering kr 1 000,- trekkes fra kursavgift. Kursavgiften faktureres ved oppstart.

Kun manuell påmelding via epost til post@tunmed.no


© 2017 Tunsberg Medisinske Skole