Tunsberg
Glemt passord?


Fagskoleutdanning Biopati

Avgangsklassen 2017

Da er det ingen ledige plasser til årets opptak. Ny søknad åpnes januar 2018.

Biopati er en offentlig godkjent fagskoleutdanning med 120 fagskolepoeng. Utdanningen er godkjent for stipend og studielån gjennom Lånekassen.

Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin. Innenfor det biopatiske system føres verdifull kunnskap fra den tradisjonelle naturmedisinen videre og settes i system med nyere teorier innen vestlig medisin.
 
Biopati kalles også biologisk medisin og har etablert en sterk posisjon som en innovativ behandlingsmetode over de siste årene.

En solid terapeututdanning
Vi ser at naturmedisin er i ferd med å få en etablert plass innenfor dagens helsetilbud, og i dag benytter ca. 40% av befolkningen seg av en naturmedisinsk behandlingsform.

Utdanningen av naturterapeuter har blitt mer omfattende de siste årene, og det stilles i dag større krav til de som skal jobbe som terapeut.

Biopatiutdanningen er i tillegg til å være offentlig godkjent også godkjent av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon). Dette er en av de organisasjonene som stiller strengest krav til utdanning i naturmedisin. Når du har fullført og bestått utdanningen kan du bli medlem av NNH og kvalifiserer til å registreres som terapeut i Brønnøysund (i registeret over alternative terapeuter).

Biopati, kort fortalt
 

Biopati, utdypet

Les også fra skolens blogg:
Første fagskoleklasse i biopati uteksaminert, Forskning bekrefter biopatiens teorier, Noe er i ferd med å skje!
Studiet er et tilbud til deg som ønsker en komplett utdanning innen naturmedisin og vil jobbe som terapeut på heltid eller deltid.

Studiet egner seg også for deg som har utdanning innen helse og ønsker å integrere biologisk medisin i ditt behandlingstilbud. 


Opptakskrav
Fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og oppvekstfag eller tilsvarende.

Studenter som ikke har bestått helse- og oppvekstfag, kan vurderes etter realkompetanse. Da gjør vi en vurdering av all formell og uformell kompetanse som studenten har tilegnet seg.


 

Etter endt utdanning kan kandidaten:

 • drive en naturmedisinsk praksis i tråd med etiske krav og retningslinjer, samt aktuelle lover og regler
 • utarbeide en behandlingsprotokoll for pasientbehandling ut fra anamnese, biopatiens teoretiske prinsipper samt relevante analyser
 • utføre en biopatisk behandling basert på klientens helsestatus
 • være både kritisk og konstruktiv i forbindelse med det å integrere biopati med andre behandlingsmetoder
 • evaluere og reflektere over egne ferdigheter som terapeut


Last ned studieplan fagskoleutdanning biopati

Alle fagene bygger på hverandre og integreres i et helhetlig system.

 

 

 1. år
 • Grunnmedisin
 • Naturmedisinsk filosofi og biopatiens grunnprinsipper
 • Kost og ernæring
 • Observasjonspraksis
 2. år
 • Urtemedisin
 • Immunterapi
 • Mørkefeltsmikroskopi
 • Laboratorietester for matintoleranse, parasittinfeksjon og lekk tarm
 3. år
 • Soneterapi
 • Irisanalyse
 • Øreakupunktur
 • Tungeanalyse
 • Terapeutkompetanse 1
4. år
 • Biopatisk strategi
 • VEKS-fag
 • Klinikkdrift
 • Terapeutkompetanse 2
 • Intern klinisk praksis
 • Ekstern klinisk praksis

 

 

Utdanningen er et deltidsstudium og består av:

 • Nettundervisning
 • Gruppearbeid/kollokviegrupper
 • Klinisk praksis
 • Klasseromsundervisning

Vi anbefaler at studentene jobber regelmessig med stoffet og setter av minimum 10-15 timer per uke til lesing, oppgaveløsning og gruppearbeid. Det legges opp til omlag 8-10 samlinger i løpet av et skoleår.

Forelesninger i klasserom foregår i skolens lokaler på Holmen senter i Asker, vanligvis fredag fra 16.00-20.00, lørdag og søndag fra 10.00-17.00. Noen samlinger foregår også i Tønsberg, blant annet soneterapi, grunnmedisin og terapeutkompetanse.

Datoer for samlinger med 2017-klassen første skoleår
 

25-27. August 2017 Naturmedisinsk filosofi 1
22-24. September 2016 Naturmedisinsk filosofi 2
20-22. Oktober 2016 Naturmedisinsk filosofi 3
24-26. November 2016 Naturmedisinsk filosofi 4
5-7. Januar 2018 Kost og ernæring 1
2-4. Februar 2018 Kost og ernæring 2
2-4. Mars 2018 Kost og ernæring 3
6-8. April 2018 Kost og ernæring 4
April/mai Samling Grunnmedisin 1


Arbeidskrav
I løpet av studiet skal du besvare ulike obligatoriske oppgaver.

Det er totalt 5 eksamener: 2 i grunnmedisin og 3 i biopati. Det benyttes ulike eksamensformer som hjemmeeksamen, vanlig skriftlig skoleeksamen, tverrfaglig eksamen og muntlig eksamen.

Studieavgiften er på kr 23 500 pr semester

I tillegg kommer:

 • Påmeldingsavgift kr 2500
 • Utgifter til lærebøker
 • Eksamensavgifter

Hvis du er utdannet sykepleier eller tilsvarende vil du få fritak for grunnmedisin og VEKS-fag. Du vil også få noe reduksjon i studieavgiften.

Søknad og påmelding skjer elektronisk via link øverst på denne siden.


© 2017 Tunsberg Medisinske Skole