Tunsberg
Glemt passord?


Etablering og klinikkdrift

I tillegg til kunnskap om terapi - må man som terapeut også vite hvordan man skaper en lønnsom klinikk, og kjenne til sentrale lover og regler.

Vi lanserer ny versjon av dette kurset høsten 2017

Det hjelper lite hvor flink du er som terapeut om du ikke klarer å skape en lønnsom drift.

Gjennom dette etableringskurset vil du lære det du trenger for å drive en klinikk med gode faglige og økonomiske resultater.

Noe av det viktigste for å lykkes som terapeut, er å kjenne godt til dine styrker og svakheter, samt utvikle deg til å bli en god terapeut. I første tema vil du jobbe mye med dette slik at du blir sikrere i terapeutrollen, og vet hva slags strategi du bør velge for å etablere deg.

Du vil også lære hvilken markedsføring som fungerer best for terapeuter. Her ser vi både på hvordan du presenterer deg, tradisjonelle markedsføringskanaler og du får en grundig opplæring i bruk av nettverk og sosiale medier.

Sist men ikke minst vil du lære mye om hvordan du bør etablere deg som terapeut. Det finnes mange ressurser på nett og hos kommune om etablering. I dette kurset lærer du det som er viktig for terapeut/veileder, og gir deg i tillegg mange praktiske tips.

Noe av det du vil lære:

 • Er min praksis/klinikk mva-pliktig? 
 • Er jeg pliktig til å ha et HMS-system?
 • Hvilke lover og regler er jeg pliktig til å følge?
 • Hvordan kan jeg få maksimal effekt av de pengene jeg bruker på markedsføring?

Etter endt kurs har du:

 • Kunnskap om etablering og ulike selskapsformer som er best for terapeuter
 • Kunnskap om ulike måter å markedsføre klinikken på
 • Kunnskap om ulike låne- og støtteordninger og forsikringsløsninger
 • Mange nyttige, praktiske tips og ideer til den daglige driften.

Etter gjennomført og bestått kurs, får du kursbevis.
Målgruppen er du som er terapeut eller veileder og driver egen klinikk, enten alene eller sammen med andre, eller du som er i ferd med å starte opp. Dette kurset passer for:

 • Du som ønsker å starte egen praksis eller klinikk
 • Du som ønsker å drive mer lønnsom
 • Du som ønsker å få oversikt over det lovverket du må forholde deg til
 • Du som vil bli flinkere til å markedsføre deg

Kurset består av 3 temaer, mer informasjon om innhold kommer senere - men vi vil legge veldig stor vekt på nytteverdi. Du lærer mye som vil hjelpe deg til å lykkes som veileder/terapeut. 

Kurset er nettbasert og har en varighet på ca. 3 måneder. Du bør bruke cirka 1-2 kvelder i uken på kurset.

Du har tilgang til studiet i 5 måneder. Det gjør det mulig å jobbe i et litt roligere tempo eller legge inn ferie dersom du ønsker det.

Du kan også gjennomføre kurset raskere da neste tema åpnes når du har fått et tema godkjent.

Eksamen
Det er ingen eksamen. Studiet evalueres med obligatoriske quiz og innleveringsoppgaver til hvert tema. Du må ha fått godkjent på alt for å bestå kurset og få vitnemål. 


Vi gjør oppmerksom på at kurskostnaden kan utgiftsføres.

Kan jeg jobbe raskere eller bruke lengre tid?
Ja, du kan jobbe i ditt eget tempo med klinikkdrift, men med noen begrensninger. Vi ønsker at du leser tilbakemelding fra faglærer før du leverer enda en ny oppgave.

Du kan også forlenge tilgangen til kurset. Det koster kr 800,- pr 6 måneder.


© 2017 Tunsberg Medisinske Skole