Tunsberg
Glemt passord?


Klinikkdrift

I tillegg til kunnskap om terapi - må man som terapeut også vite hvordan man skaper en lønnsom klinikk, og kjenne til sentrale lover og regler.
Det hjelper lite hvor flink du er som terapeut om du ikke tjener penger!

Gjennom dette kurset vil du lære det du trenger for å drive en klinikk med gode faglige og økonomiske resultater.

Noe av det viktigste for å lykkes, er god planlegging. En sentral del av dette er å utvikle en forretningsplan. Denne beskriver forretningsidéen din og hvordan du har tenkt å drive virksomheten. I dette kurset vil du arbeide med din egen forretningsplan i tett samarbeid med faglærer. Når du er ferdig vil du faktisk ha utviklet en komplett forretningsplan som du kan ta i bruk.

Du vil i tillegg få en god oversikt over alle regler og lover som du pålegges å følge som terapeut: 
 • Er min klinikk mva-pliktig? 
 • Er jeg pliktig til å ha et HMS-system?
 • Hvorfor ber banken om en forretningsplan?
 • Hvilke lover og regler er jeg pliktig til å følge?
 • Hvordan kan jeg få maksimal effekt av de pengene jeg bruker på markedsføring?
Etter endt kurs har du:
 • Utviklet din egen forretningsplan og forretningsidé for klinikken
 • Kunnskap om etablering og ulike selskapsformer
 • Kunnskap om ulike måter å markedsføre klinikken på
 • Kunnskap om hvordan utforme enkle budsjetter som benyttes i klinikksammenheng
 • Kunnskap om ulike låne- og støtteordninger og forsikringsløsninger
 • Kunnskap om sentrale lover og regler som er viktig å følge
Du får også mange nyttige, praktiske tips og ideer til den daglige driften.

Etter gjennomført og bestått kurs, får du kursbevis. 

Les et intervju med en av de som har gjennomført kurset. Du kan også lese mer om klinikkdrift på skolens blogg.


Målgruppen er du som er terapeut og driver egen klinikk enten alene eller sammen med andre, eller du som er i ferd med å etablere din første klinikk. Dette kurset passer for:
 • Du som ønsker å starte egen klinikk
 • Du som ønsker å gjøre klinikken din mer lønnsom
 • Du som ønsker å få oversikt over det lovverket du må forholde deg til når du driver egen klinikk
 • Du som ønsker å lære mer om finansiering og budsjetter
 • Du som vil bli flinkere til å markedsføre dine tjenester og produkter
Kurset består av 5 temaer, og du bør bruke ca. 2 uker per tema.

Tema 1: Forretningsplan
 • Hvordan utvikle en unik forretningsidé?
 • Hvordan utvikle nettverksrelasjoner?
 • Hvilke markeder finnes?
 • Hvordan beskrive mitt produkt?
 • Hvordan finansiere og budsjettere klinikken?
 • Hvordan lage en fremdriftsplan?
Tema 2: Etablering og selskapsformer
 • Hvilke selskapsform skal jeg satse på?
 • Hva er en firmaattest?
 • Hvilket navn skal jeg velge på klinikken?
 • Hvordan registrere firma?
 • Ha kunnskap om betalingsformer og varelager
 • Lokalisering som konkurransefortrinn
Tema 3: Markedsføring
 • Hvordan utvikle en markedsundersøkelse?
 • Kjenne til ulike kundetyper
 • Hvilke konkurransemidler kan jeg ta i bruk?
 • Kjenne til ulike markedskanaler
 • Ha kunnskap om «Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom»
 • Ha kunnskap om «Lov om alternativ behandling»
 • Ha kunnskap om «Forskrift om frivillig registerordning»
 • Sette opp en SWOT-analyse
Tema 4: Økonomi og finansiering
 • Kjenne til bokføringsloven og regnskapsloven
 • Hva er merverdiavgift?
 • Ha kunnskap om ulike låne- og støtteordninger
 • Ha kunnskap om journal og kassasystem
 • Kunne sette opp et budsjett
 • Hvilke regler gjelder for forsikringer og pensjon?
 • Ha kunnskap om regler ved svangerskap og økonomi
 • Ha kunnskap om grunnleggende HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)
 Tema 5: Klinikkdrift
 • Ha kunnskap om ulike samarbeidsmodeller
 • Hva er samhandling og effektiv kommunikasjon i klinikksammenheng?
 • Ha kunnskap om motivasjon, vilje og evne til samarbeid
 • Hvordan utvikle en enkel samarbeidsavtale?
Kurset er nettbasert og har en varighet på 10 uker. Du bør bruke cirka 1-2 kvelder i uken på kurset.

Du har tilgang til studiet i 3 måneder. Det gjør det mulig å jobbe i et litt roligere tempo eller legge inn ferie dersom du ønsker det.

Du kan også gjennomføre kurset raskere da neste tema åpnes når du har fått et tema godkjent.

Eksamen
Det er ingen eksamen. Studiet evalueres med obligatoriske quiz og innleveringsoppgaver til hvert tema. Du må ha fått godkjent på alt for å bestå kurset og få vitnemål. 

Vi gjør oppmerksom på at kurskostnaden kan utgiftsføres.
Kan jeg jobbe raskere eller bruke lengre tid?
Ja, du kan jobbe i ditt eget tempo med klinikkdrift, men med noen begrensninger. Vi ønsker at du leser tilbakemelding fra faglærer før du leverer enda en ny oppgave.

Du kan også forlenge tilgangen til kurset. Det koster kr 800,- pr 6 måneder.

© 2017 Tunsberg Medisinske Skole