Naturmedisinsk grunnutdanning

Har du lyst til å lære hva naturmedisin egentlig er - kanskje for å bestemme hvilken retning du skal spesialisere deg i senere?

Bruken av naturmedisin har hatt en kraftig utvikling i Norge siden begynnelsen av 1970-tallet. I tillegg er naturmedisin i ferd med å få en etablert plass innenfor det offentlige helsetilbudet. 

Behovet for naturmedisinske behandlingsmetoder synes å ha utviklet seg som en motvekt mot økt bruk av miljøgifter, matsminke, tilsetningsstoffer, sprøytemidler og et stort forbruk av medisiner med bivirkninger. 

Utdanningen av naturterapeuter har de siste årene blitt mer omfattende, og det stilles større krav til dem som skal jobbe som terapeut. I januar 2010 besluttet Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) at Naturmedisinsk grunnutdanning skulle være en del av enhver naturmedisinsk utdanning, på lik linje med grunnmedisin og VEKS-fag. Dette for at terapeuter innen naturmedisin skulle ha en solid og omfattende forankring innen teoriene bak naturmedisin.


Vår utdanning er godkjent av NNH
Naturmedisinsk grunnutdanning gir deg solid kunnskap innen naturmedisin, både den tradisjonelle østlige og den moderne vestlige. Du lærer å forstå de grunnleggende teoriene bak klassiske naturmedisinske behandlingsmetoder som tradisjonell kinesisk medisin (TKM), ayurveda, homøopati, homotoxologi, biopati, kost og ernæring, urtemedisin, ECIWO-biologi med flere. Studiet beskriver hva metodene sier om hvorfor vi blir syke og hva som skal til for å sette i gang kroppens naturlige helbredelsesprosess. På dette grunnlaget lærer du kjernen av naturmedisinsk behandling og det å kunne trekke ut essensen av det å behandle i pakt naturen.

Studiet setter også fokus på både fordeler og ulemper ved de naturmedisinske behandlingsmetodene, blant annet hvilke interaksjoner som kan oppstå mellom urter og legeordinert medisin.

Du vil også få mye praktisk og nyttig kunnskap innen blant annet immunterapi, bruk av ulike urteprodukter og hvordan man skal sette sammen et individuelt tilpasset kosthold.

For hvert tema i studiet kan du finne henvisning til forskningsresultater innen det relevante faget.

Studieplan

 
Vi har hatt dette studiet siden 2008, og har hatt svært mange fornøyde studenter. Les noen anbefalinger ned til høyre.


Hvem passer dette for?

Utdanningen er obligatorisk for medlemskap i NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon). Medlemskap i NNH kvalifiserer for å kunne registreres i registeret over alternative terapeuter i Brønnøysundregisteret.

I tillegg passer utdannelsen for deg som:


Opptakskrav
Studiet er åpent for alle.

Studiet er på norsk, men du kan også skrive på svensk, dansk og engelsk. 

Hva lærer du?

Studiet er delt inn i 10 temaer som tas over 1 år. 

 

Tema 1 Medisinens historie
 • Hva er naturmedisin?
 • Bevissthetens rolle
 • Det holografiske prinsipp
 • Mikrokosmos og makrokosmos
 • Samarbeid
Tema 2 Kinesisk medisin
 • Teorien om yin og yang
 • Grunnsubstansene
 • Organenes funksjonskrets
 • De fem elementer
 • Meridiansystemet
 • Differensiering av syndromer
Tema 3 Ayurveda
 • De tre doshaer
 • Doshaene og personligheten
 • Sykdommer og doshaene
 • De seks stadier av sykdom
Tema 4 Biopati
 • Kroppens selvregulasjon
 • Homøostase
 • Antihomøostatiske faktorer
 • Miljøets påvirkning
 • Adaptasjonsfasene
 • Terapiresistens
 • Motsatt faseforløp og regenerasjon
Tema 5 Vestlig naturmedisin
 • Immunterapi 
 • Symbioseteorien
 • Dr. Günther Enderleins teorier
 • Isopati
 • Homøopati
 • Dr. Reckewegs teorier og homotoxologi
 • Dr. Edward Bachs blomstermidler
Tema 6 ECIWO biologi
 • Fotsoneterapi
 • Auriculoterapi (øreakupunktur)
 • Tungeanalyse
 • Irisanalyse
 • Kinesiologi
 • Viktige prinsipper som forener naturmedisin
Tema 7 Kost og ernæring del 1
 • Kostens rolle innen helse
 • Makro- og mikronæringsstoffer
 • Antioksidanter
 • Oksidativt stress
Tema 8 Kost og ernæring del 2
 • Syre- og basebalansen
 • Fordøyelse og opptak
 • Lekk tarm
 • Ulike kostholdsretninger
 • Kost og orientalsk medisin
Tema 9 Urtemedisin
 • Urtenes kjemiske innholdsstoffer
 • Adaptogene urter
 • Spesifikke urter
 • Urteplantenes karakter
 • Sammensetning av urter
 • Interaksjon mellom urter og legemidler
 • Kontraindikasjoner
Tema 10 Naturmedisinsk analysemetoder
 • Pulsdiagnose
 • Mørkefeltsmikroskopi
 • Kvantemedisin
 • Bioresonans m.m.
 • Fordeler og ulemper

Gjennomføring

Undervisningen foregår som nettstudium. Studiet er delt opp i 10 temaer. For hvert tema skal du svare på en obligatorisk innleveringsoppgave. Innsendingsoppgavene blir rettet av lærer med godkjent/ikke godkjent og eventuelle kommentarer. I tillegg er det obligatoriske quizoppgaver som rettes automatisk. Innsendingsoppgavene og quizzene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. 
 
Du får også tilgang til forum hvor du kan kommunisere med både medstudenter og lærer.

Vi anbefaler at du jobber regelmessig med stoffet og setter av minimum 5-7 timer per uke til lesing og oppgaveløsning.


Eksamen
Eksamen kan tas 3 ganger i året: i begynnelsen av februar, juni og oktober.

*Du kan starte når du vil og plasseres i en klasse i forhold til når du skal ta eksamen. Du får tilgang til en fremdriftsplan som viser hvordan du bør jobbe for å rekke eksamen. Fremdriftsplanen har oppstart 1. februar, 1. juni eller 1. oktober. Starter du tidligere enn dette vil du få bedre tid uten at det koster noe ekstra.

Studieavgift


I tillegg kommer eksamensavgift på kr 1600,- som betales ved påmelding til eksamen.


Vanlige spørsmål

Kan jeg starte når jeg vil?
Du kan starte når du vil og plasseres i en klasse i forhold til når du skal ta eksamen. Du får tilgang til en fremdriftsplan som viser hvordan du bør jobbe for å rekke eksamen. Fremdriftsplanen har oppstart 1. februar, 1. juni eller 1. oktober. Starter du tidligere enn dette vil du få bedre tid uten at det koster noe ekstra.


Viktig informasjon

Fagansvarlig, Fride Aasen

Fride har drevet egen praksis som biopat og akupunktør siden 1988. Fride har blant annet vært leder i Norsk Biopatforbund (1992-1994), leder i Sentralrådet for Norske Naturterapeuter (1993-1994) og nestleder i NNH (1994). Hun var redaktør og skribent i bladet Naturmedisin og helse fra 1996 til 1998. I tillegg til dette har hun undervist i flere år ved Biopat- og Urteskolen (1997-2004) og vært rektor ved Akademiet for Biologisk Medisin (2005 - 2011) hvor hun også har undervist.

Noen anbefalinger

« Kurset Naturmedisinsk grunnutdanning gir en god oversikt over mange naturterapier og tenkningen omkring disse, og en grundigere innføring i noen emner, som eks. mikrober og immunologi, og kosthold og urteterapi. Fine kompendier, som jeg kan bruke som oppslagsverk etterpå. God oppfølging og veiledning av Fride Aasen. Det har vært svært lærerikt og interessant, og det inspirerer meg i mitt videre arbeid med kinesiologi og naturmedisin. Jeg vil absolutt anbefale studiet. »
Fanny Parow Knill
kinesiolog, registrert naturterapeut mnnh


« I've studied health and natural medicine in Australia and Germany, and now in Norway. I found the Naturmedisin grunnutdanning course very well written, clearly explained, very comprehensive, in an easy language, which even I could understand as a non-native speaker. I benefited a lot from this course, e.g. I learned a lot and it also helped to reinforced everything I learned in the past. I highly recommend it as a general overview of natural medicine around the world. Well done Tunsberg! »
Jasmin Martin

« For meg gikk det veldig bra å studere Naturmedisinsk grunnutdanning. Jeg synes undervisning er godt organisert. Det var veldig spennende å studere hos dere. Særlig er jeg veldig fornøyd med læreren min Fride Elisabeth Aasen som er en høyt kvalifisert underviser. Jeg er glad for at jeg hadde mulighet til å studere hos dere og til å bli kjent med dere. Med vennlig hilsen, Ofeliia.»
Ofeliia Arutiunian
Lege, akupunktør fra Russland. Autorisert helsefagarbeider i Norge


« Naturmedisinsk grunnutdanning er bra! Den gir en god innføring i prinsippene som er felles for alle grenene i naturterapien. Kinesisk medisin spiller en stor rolle der, og tilsvarende stor er kapittelet i denne utdanningen. Det er meget bra, for emner som meridianer og organur osv. har jeg overhode ikke vært borti i min utdannelse til aromaterapeut, og jeg har alltid savnet det! Takk!»
Helga Tverdal
aromaterapeut


« Anbefales! Naturmedisin har vært for meg en av de mest spennende og interessante studier jeg har tatt i mitt liv. Det er rettet mot de som ønsker en oversikt over naturmedisinen og dens kunnskapsgrunnlag, naturvitenskapens verdensbilde og hva som skiller dette fra menneskesynet samt kroppens oppbygning og funksjon. Jeg er veldig fornøyd med studiene også med veiledning jeg fikk av Fride Aasen. Hun er veldig hyggelig og veldig engasjert. Hun veileder en på en måte som man lett forstår og gjør at man føler seg trygg. Takk til rektor Truls Isaksen og skole personalet som var veldig oppmerksomme på mine spørsmål. »
Milena Calvo
Student naturmedisin


« Dette er en praktfull og brukervennlig nettstudie. Motiverende måte å studere på, med utdaningen har eg fått en drypere forståelse blant annet om toksikologi og urtemedisinsk terapi. Det var rett og slett en Eureka - A....ha opplevelse som krever innsats. Pris er meget bra i forhold til det som er på "markedet". Anbefaler på det sterkeste til de som ønsker å starte som naturterapeuter. Enestående veileder og tilbakemeldinger eg har fått. Fride, takk for et FLOTT studie og lykke til videre!»
Petar Kocic
student


« Leste ut hele boken Revolusjon i vitenskapen på to dager! Var så spennende at den mer eller mindre satt fast i hånden. Og jeg har ikke fått begynt studiet ennå engang. Anbefaler alle å lese boken enten de skal ta kurset eller ikke. Selv kan jeg ikke vente med å komme igang!»
Therese Henriksn
Student


« Meget lærerikt og tillitsvekkende for kunder å vite at den de snakker med faktisk har litt bakgrunn/kompetanse for det som blir sagt.»
Liz-Bente Klausen
Markedskonsulent


« Dette er en utrulig spennende utdanning, som gjør at man får en større forståelse av hvordan man som helsearbeider kan hjelpe mennesker. Syke mennesker er opptatt av hvordan de blir møtt i helsevesenet, og vi er ikke flinke nok til å se hele mennesket. Leger, sykepleiere og hjelpepleiere bør få mer kunnskap om alternativ behandling, noe som bla kan lindre smerte. Den holistiske måten å tenke på må bli mere akseptert i helsevesenet generellt. Denne utdanningen er en flott anledning til å bli kjent med en annen tenkemåte, og bli mere bevisst på hvilken rolle østlig medisin kan ha i vestlig helsearbeid. Klarer vi å få til et samarbeid, blir det en stor gevinst for pasientene.»
Ellen Hargaut
Sykepleier


« Jeg er svært tilfreds med denne utdannelsen. Leser først igjennom pensum, så leser jeg en til gang, men nå tar jeg notater av det viktigste. Så prøver jeg meg på quis og oppgaver. Synes det er supert at du kan jobbe i ditt eget tempo, og ikke minst, at du kan gjøre det hjemme, er det viktigste for meg.»

Bente Skarsten-Torvanger
Homeopat© 2017 Tunsberg Medisinske Skole